Onsdag 19 september 2018  

133:12-17 Södra Huset A-F, kl. 07:00-08:00
69:66  Skära Villan, kl. 08:00-08:15
69:70 Gula Villan, kl. 08:15-08:30
88:01 Frescati Backe, kl. 08:30-09:00
88:06 Frescati Backe Studios, kl. 09:30-10:00
133:06-08  MSL, kl. 10:00-11:00
133:20 Wallenberg, kl. 12:00-12:20
133:02 Botan, kl. 12:20-12:40
125:1 Studentpalatset, kl. 13:10-13:30
133:25 GEO, kl. 14:00-15:30


Torsdag 20 september 2018  

133:22 Biblioteket, kl. 07:00-08:00
69:45 Allhuset/Lantis, kl. 08:00-08:30
58:01 Frescati Hage, kl. 08:40-09:00
58:02 Frescati Hage, kl. 09:00-09:30
58:08/09 Frescati Hage, kl. 09:50-10:10
58:10 Gösta Ekman Lab, kl. 10:10-10:30
59:4/26  Kräftriket, kl. 10:30-11:00
59:5/6  Kräftriket, kl. 12:00-12:40
59:02 Kräftriket, kl. 12:40-13:00 
59:03 Kräftriket, kl. 13:00-13:20
59:08 Kräftriket, kl. 13:20-13:30
59:15 Kräftriket, kl. 13:40-14:00
59:25 Kräftriket, kl. 14:00-14:30
59:16 Kräftriket, kl. 14:30-14:50


Fredag 21 september 2018  

133:11 Studenthuset, kl. 06:00-07:00
69:82 Aula Magna, kl. 07:00-07:30
133:21/26 Arrhenius A-C och KÖL, kl. 07:40-09:00
133:23  Arrhenius D-H, kl. 09:30-10:30
133:04 Bojan/Nobel, kl. 10:30-11:15
133:23 Arrhenius NPQ, kl. 12:15-13:25