Flytten underlättar användning av tidskrifter

Vi har påbörjat en process med målet att du som forskare vid universitetet så småningom ska kunna beställa inskanning av enstaka artiklar, med leverans via e-post för eget bruk. Du ska därmed inte längre behöva ta dig fysiskt till biblioteket för att bläddra i tidskrifterna.

Om du har några frågor kring din beställning av artiklar och tidskrifter, vänligen hör av dig till mia.wahlberg@sub.su.se.

Biblioteket förverkligar studenters förbättringsförslag

Flytten är ett led i projektet Min Vision där studenter förra våren fick möjlighet att lämna in önskemål kring förbättringsförslag av biblioteket.
Läs mer om Min Vision.