Anders Lindberg, direktör, Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet och Katarina Nordqvist, forskningschef på Nobelmuseet, ersätter Eva Hellsten, Irene Svenonius och Patrik Tigerschiöld. De nya styrelseledamöternas förordnande går ut 30 april 2020.

Mer om universitetets styrelse på universitetets webb.