Hans Ingvar Roth. Foto: Niklas Björling

 

Med Förintelsen och andra världskriget färskt i minne samlades världen genom FN 1948 och skrev i 30 artiklar de rättigheter som varje människa har. ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” inleder den första artikeln. I dag, 70 år senare, har dokumentet blivit ett av världens mest spridda, det väger tungt i formuleringen av andra deklarationer och konventioner, och har översatts till mer än 300 språk.

Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter och en av personerna bakom att uppmärksamma jubileet.

– Jag tror sällan det har varit så viktigt med ett jubileumsår som idag, det här dokumentet är den tydligaste kontrasten till alla populistiska och främlingsfientliga strömningar vi har idag, säger Hans Ingvar Roth.

Föreläsningsserie under året

Han är initiativtagare till den föreläsningsserie som pågår i samarbete med Stadsbiblioteket under året, och står själv näst i tur att föreläsa. Projektet har utvecklats i samarbete med kommunikationssektionen på Områdeskansliet för humanvetenskap. Först ut var Ove Bring som drog stor publik till Stadsbiblioteket. Under hösten följer Rebecca Adami och Ludvig Beckman. Anna Frykholm, kommunikatör, har hållit i det praktiska runt föreläsningarna.

– Det blir väldigt tydligt vilken bredd det finns vid Stockholms universitet inom mänskliga rättigheter och att det spänner över så många områden, säger hon.

Förutom seminarieserien uppmärksammas jubileet med en ny kurs i mänskliga rättigheter, en tvärvetenskaplig kurs för studenter på masternivå. Just tvärvetenskapen tror Hans Ingvar Roth är en av orsakerna till att dokumentet blivit så relevant. Författarna kommer från olika ämnesbakgrunder och kulturella hemvister. Det interkulturella och tvärvetenskapliga perspektivet gör att dokumentet känns universellt.

– Det är ett otroligt välskrivet dokument, vartenda ord är vägt på guldvåg. Första artikeln tog en vecka att skriva. Det upplevs som ett heltäckande allmängiltigt dokument, en av nyckelegenskaperna är att det är religiöst neutralt. Det handlar om etik, inte metafysik eller teologi, säger Hans Ingvar Roth.

Personerna bakom dokumentet

Texten skrevs av en kommitté med Eleanor Roosevelt som ordförande. Hans Ingvar Roth har skrivit en bok om en annan av nyckelpersonerna, den kinesiska akademikern och diplomaten Peng Chun Chang. Under våren kommer boken ut i engelsk översättning. I den lyfter han Changs betydelse bland annat för den religiösa neutraliteten hos dokumentet.  Chang betonade också att FN-förklaringens främsta syfte är att ”humanisera människan”.

Vad tror du om dokumentets betydelse under nästkommande 70 år?

– Jag tror att det kommer att ha vuxit i betydelse, det är en evig text. Vi har en mörk situation i vår värld men jag är optimist ändå till syvende och sist. Dokumentet är en milstolpe i mänsklighetens historia, säger Hans Ingvar Roth. 

Föreläsningsserie: 70 år av mänskliga rättigheter

Alla föreläsningar sker på Stadsbiblioteket under vinjetten Vetenskap för vetgiriga.

3 maj: Personerna bakom de mänskliga rättigheterna
Hur har FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna lyckats hålla kvar rollen som ett av världens viktigaste dokument? Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter, förklarar varför och sätter samtidigt ljus på en viss bortglömd kinesisk diplomat som var tongivande för deklarationens roll 1948 – såväl som idag.

18 september: Kvinnorna bakom deklarationen

Rebecca Adami, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, berättar om kvinnorna bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – vilka var de och vilken roll hade de att spela?

14 november: Rösträtten: en mänsklig rättighet?
Ludvig Beckman, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, föreläser om artikel 21 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – om rätten att rösta.

Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt, var först ut i föreläsningsserien då han den 20 februari talade om de mänskliga rättigheternas historia. En portalfigur han lyfte var juristen Raphael Lemkin, som även var verksam vid Stockholms högskola. Foto: Per Larsson