Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ger i år bidrag till två forskare vid Stockholms universitet. Carl Folke vid Stockholm Resilience Centre får 19 miljoner kronor för grundforskning om hållbarhet i biosfären som sker i ett samarbete mellan SRC och Stanford University.

Andreas Duit vid Statsvetenskapliga institutionen får 5,5 miljoner kronor för forskning om politik, marknad och civilsamhälle under antropocen, alltså den föreslagna geologiska tidsålder där människan haft störst inverkan på jordens klimat.