Christofer Laurell. Foto: Volante Research.
Christofer Laurell. Foto: Volante Research.

Skansen engagerar flest människor i sociala medier, både sett till antal inlägg och till antal inlägg per besökare. Det har Christofer Laurell, Företagsekonomiska institutionen, kommit fram till efter att ha analyserat ett års inlägg (172 009 stycken) i sociala medier om Sveriges 27 så kallade centrala museer.

– Jag har också undersökt hur museerna bidrar till städernas varumärken och när besökarna blir engagerade. Nästa steg är att gå ner djupare och göra en innehållsanalys för att undersöka besökarnas upplevelse, säger Christofer Laurell.

Inom museisektorn talas mycket om hur digitala och sociala medier förändrar besökarens roll mot att bli mer aktiv före, under och efter ett besök, berättar Christofer Laurell. Hans rapport ”Digitalt museiengagemang” presenterades för första gången under ett fullbokat seminarium om delaktiga besökare, sociala medier och museiengagemang på Nordiska museet i slutet av oktober.

Utbyte mellan forskning och näringsliv

Museistudien är en del i projektet ”Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang” som också tar upp festivaler liksom fotbollsallsvenskan och SHL (Svenska hockeyligan). Projektet ingår i Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram som ska öka utbytet mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och näringslivet. Under programmets första två år arbetar forskaren 25 procent inom ett företag eller en organisation och forskar resten av tiden. Under det tredje och sista året är forskaren tillbaka på sin institution, men fortsätter att hålla kontakten med företaget/organisationen. Christofer Laurell har arbetat på Volante research, bland annat med kvalitetsgranskning.

– Det här är den fjärde tillgängliga rapporten inom Flexit. Nästa steg blir akademisk publicering och att omfokusera forskningen från engagemang i sociala medier till upplevelse i alla de fyra områdena.

Av 20 artiklar har fyra hittills blivit accepterade för publicering i vetenskapliga tidskrifter, men det går inte fort, berättar han. En artikel blev accepterad för två månader sedan och har beräknat publiceringsdatum om två år.

Fyra rapporter

Christofer Laurells rapporter från projektet ”Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang” finns på webben:

Digitalt museiengagemang – Centrala museer och museibesökare i sociala medier

Digitalt arenaengagemang – SHL-arenor och arenabesökare i sociala medier

Digitalt arenaengagemang – allsvenska arenor och arenabesökare i sociala medier

Digitalt festivalengagemang – festivalbesökare och platsvarumärken i sociala medier