Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Joakim Malmströms nya arbetsplats är en av Kulturdepartementets största myndigheter. Naturhistoriska riksmuseet har ett uppdrag att främja intresset, kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

– Det känns oerhört spännande att få möjligheten att leda Naturhistoriska riksmuseet. Museet har en fantastisk publik verksamhet som jag och många besökare med mig uppskattar. Lika lockande för mig är vetskapen om att det vid Naturhistoriska riksmuseet bedrivs forskning av högsta klass, samtidigt som museets samlingar är en ovärderlig forskningsinfrastruktur, säger Joakim Malmström.

Vägen genom universitetet

Det var som utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten Joakim Malmström började sin bana vid Stockholms universitet hösten 2006. Han var därefter kanslichef på samma fakultet och sedan chef för Planeringsavdelningen. Hösten 2013 anställdes Joakim Malmström som universitetsdirektör, med det övergripande ansvaret för universitetets hela centrala förvaltning.

– Jag ser universitetet som en fantastisk arena för utbildning och forskning men det är också en av landets största myndigheter, finansierad till övervägande del av offentliga medel. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att bedriva utbildning och forskning och samtidigt fullgöra allt som kommer med att vara en statlig myndighet är en professionell universitetsförvaltning helt nödvändig.

Rektors och förvaltningschefens gemensamma drivkraft har varit att utveckla förvaltningen genom att dels uppmuntra och stärka ett nära samarbete mellan avdelningarna, dels säkerställa en tät och prestigelös dialog mellan förvaltningen och kärnverksamheten, där alla har universitetets bästa i fokus.

– Detta är ett utvecklingsarbete som aldrig tar slut, men det är ändå med stolthet jag ser vad vi åstadkommit under de här åren. Stockholms universitet är i många avseenden en synnerligen välfungerande verksamhet och jag önskar universitetet och dess medarbetare allt gott i framtiden, säger Joakim Malmström.

Fortsatta samarbeten

Naturhistoriska riksmuseet ligger inte bara nära universitetet rent geografiskt utan de båda har också många beröringspunkter i sina verksamheter. Något som rektor Astrid Söderbergh Widding tar fasta på vid beskedet om förvaltningschefens nya uppdrag.

– Det är naturligtvis oerhört roligt för Joakim att få ta sig an denna utmaning, och jag lyckönskar honom varmt. Stockholms universitet har mycket samarbete med Naturhistoriska riksmuseet och det hoppas jag kan stärkas ytterligare framöver. Närmast står universitetet nu inför utmaningen att rekrytera en ny förvaltningschef – en process som påbörjas omgående, säger Astrid Söderbergh Widding.

Läs även blogginlägg av rektor Astrid Söderbergh Widding.