Regeringen har tillsatt ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling. Syftet är att forskarna ska lämna vetenskapliga bidrag till regeringen för en grön omställning med fokus på ekonomi samt miljö- och klimatarbete.

Tre forskare från Stockholms universitet

Ordförande är Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola. Huvudsekreterare är Anders Turesson, Miljö- och energidepartementet. Rådet består av tolv forskare. Tre av dessa kommer från Stockholms universitet. Det är Johan Rockström, professor vid Stockholm Resilience Centre, Georgia Destouni, huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas och professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, samt Gustaf Arrhenius, VD för Institutet för framtidsstudier och professor i filosofi vid Stockholms universitet.

Stödja ministrar i framtidsråd

Rådet ska arbeta med frågor som exempelvis materialframställning och energiomställning. Uppdraget är till en början främst att stödja de sju ministrarna i regeringskansliets Framtidsråd vars huvuduppgift är att utvärdera och implementera slutsatserna från framtidsminister Kristina Perssons tre expertgrupper: Grön omställning, Arbetet i framtiden och Global samverkan.

Samtliga medlemmar i rådet.