Att jorden riskerar att röra sig mot ett tillstånd av ”Hothouse Earth” är en av de forskningsartiklar som fått störst uppmärksamhet online 2018, enligt Altmetric top 100. Altmetrics undersöker genomslaget av vetenskapliga publiceringar genom att mäta antalet nerladdningar, refereegranskning och citeringar, men också konversationer, länkar till, bokmärken, tweets och andra aktiviteter på webben.

På 68:e plats återfinns en artikel av forskare från bland annat Institutet för social forskning (SOFI).

Hela listan finns på https://www.altmetric.com/top100/2018/