Invigningen filmades och kan ses om du klickar på playknappen i bilden ovan.

Den 18 februari var det dags för återinvigningen av universitetsbiblioteket efter ett och ett halvt års renoveringsarbete. Invigningsceremonin ägde rum i stora hallen utanför biblioteket, inför cirka 300 inbjudna gäster. Huvudtalare var riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg, som poängterade behovet av bibliotek vid universiteten.
– Att satsa på ett excellent bibliotek på ett lärosäte är bland det klokaste man kan göra.

Nav för kunskaps- och informationsinhämtning

Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg öppnar dörrarna till biblioteket. Foto: Eva Dalin
Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg öppnar dörrarna till biblioteket. Foto: Eva Dalin


Rektor Astrid Söderbergh Widding beskrev den föränderliga tid som universitetsbiblioteket och Stockholms universitet befinner sig i. Från att ha setts som lokaler med ”långa dammiga bokhyllor” fungerar biblioteken idag som nav för kunskaps- och informationsinhämtning. Hon berättade även om att universitetsbiblioteket från halvårsskiftet kommer att ingå i universitetets centrala förvaltning, något som blir unikt i Sverige.

Överbibliotekarien Wilhelm Widmark utbrast i ett ”Äntligen!” över att det nu finns ett bibliotek som lever upp till tidens krav, till exempel med fler grupprum, fler eluttag, utbyggt wifi och utökade öppettider. Regiondirektör Sten Wetterblad på Akademiska Hus påminde om arkitekten Ralph Erskine roll i tillkomsten av biblioteket och att det nu renoverats för att bli en tillgång för universitetshuvudstaden Stockholm.  Moderator var John Chrispinsson och Akademiska kören i Stockholm, under ledning av Håkan Sund, stod för det musikaliska inslaget.

Mingel och visningar

Mingel vid invigningen. Foto: Eva Dalin
Mingel vid invigningen. Foto: Eva Dalin

Efter invigningsceremonin bjöds det in till förfriskningar, mingel och visningar av de ombyggda lokalerna. Även den konstnärliga utsmyckningen av biblioteket kunde skådas, med bland annat nya verk av konstnärerna Leontine Arvidsson och Matti Kallioinen. Under minglet bjöds det också på musik, framförd av gitarristen Sebastian Gerstel Sollerman, vid bibliotekets nyinvigda scen.

Bland de inbjudna gästerna fanns hela universitetsledningen, förvaltningsavdelningarna, prefekter, Studentkåren, Akademiska Hus, andra universitetsbibliotek runt om i landet, tidigare överbibliotekarier, arkitekter och andra särskilda gäster. Ett särskilt tack riktades till personalen, som under ett och ett halvt år av ombyggnation arbetade under tuffa förhållanden för att kunna säkerställa servicen till studenter, forskare och allmänheten.

Anpassat för nya funktioner

Stockholms universitetsbiblioteks huvudbyggnad invigdes 1983 och ritades av arkitekten Ralph Erskine. Biblioteket ligger centralt på universitetsområdet och länkas via en stor entréhall samman med Södra huset, ritat av arkitekten David Helldén.

30 år efter invigningen påbörjades renoveringen av lokalerna, som skulle anpassas efter bibliotekets nya funktioner. Ombyggnationen har framför allt inneburit att de publika ytorna moderniserats. Erskines inspirerande miljö med ljus, rymd och samspel med den omgivande naturen har bevarats. ”Bokens gata” från entrén till utrymningstrappan mot norr har betonats genom en ny akustikvägg av träribbor. Belysningens utformning och valet av material i undertak och golv bidrar till upplevelsen av det öppna rummet.

100 nya studieplatser

Drygt 100 nya studieplatser har tillkommit genom ombyggnaden på entréplan. Ett nytt, trådlöst nätverk med fler sändare installerades och fler kontakter finns numera för att ladda medhavd dator. De gamla utbildningssalarna revs och ersattes av två nya varav den ena är delbar. Det finns numera fler grupprum med bättre ljudisolering och ventilation och ny utrustning. I de publika delarna av biblioteket är nästan all inredning ny.

Även arbetsutrymmena för personalen har renoverats och förändras. Från cellkontor för enskilt arbete till flexibla kontor för flera personer, där samarbete kring gemensamma projekt underlättas. När korridorerna försvann och ytorna användes mer effektivt frigjordes kvadratmeter för studenternas behov.

Stockholms universitetsbibliotek besöks varje år av cirka 1,8 miljoner studenter och forskare och är ett av landets största forskningsbibliotek.

Huvudbiblioteket har nu även bytt namn till Frescatibiblioteket.

Återinvigningens ceremoni sändes live och kan ses på su.se/play

Text: Lilian Fernández Hall