Antal antagna till Stockholms universitet efter urval 2 är 25 634 personer jämfört med 27 904 HT2014 urval 2, det vill säga en minskning med 8 procent.

Antalet sökande till de fem mest sökta utbildningarna vid Stockholms universitet till hösten 2015 (inom parentes hösten 2014):
Juristprogrammet  7481 (8254)
Socionomprogrammet  5527 (5314)
Psykologprogrammet 4578 (4897)
Kandidatprogram i företagsekonomi  4374 (4457)
Kandidatprogrammet i företagsekonomi och statsvetenskap 2387 (2304)

Antalet sökande till de fem mest sökta kurserna vid Stockholms universitet till hösten 2015 (inom parentes hösten 2014):
Företagsekonomi I  2584 (2764)
Psykologi I  2342 (2256)
Nationalekonomi I  1873 (1981)
Praktisk projektledning  1807 (2033)
Kriminologi I  1700 (Reklam och PR I 1830)

Mer information om  antal sökande och antagningspoäng till Stockholm universitets program och kurser hittar du på Universitets-och högskolerådets (UHR) webbsida