Antal antagna till Stockholms universitet efter urval 2 är 23 858 personer jämfört med 25 634 HT2015 urval 2, det vill säga en minskning med 7 procent.

Antalet sökande till de fem mest sökta utbildningarna vid Stockholms universitet till hösten 2016 (inom parentes hösten 2015):
Juristprogrammet 6582 (7481)
Socionomprogrammet 4795 (5527)
Psykologprogrammet 4107 (4578)
Kandidatprogram i företagsekonomi 3496 (4374)
Data och systemvetenskapligt kandidatprogram 1973 (Kandidatprogrammet i företagsekonomi och statsvetenskap 2387)

Antalet sökande till de fem mest sökta kurserna vid Stockholms universitet till hösten 2016 (inom parentes hösten 2015):
Psykologi I 1968 (2342)
Företagsekonomi I 1925 (2584)
Praktisk projektledning 1677 (1807)
Kriminologi I 1400 (1700)
Nationalekonomi I 1365 (1873)

Mer information om antal sökande och antagningspoäng till Stockholm universitets program och kurser hittar du på Universitets-och högskolerådets (UHR) webb.