Foto: Marie Sparréus, Azote
Jacob Wallenberg, ordförande Investor, Henrik Henriksson, vd Scania, och Lisen Schultz vid ett av kurstillfällena. Foto: Marie Sparréus, Azote
 

I början av april avslutades den första omgången av executive-programmet Transformative business leadership for a prosperous planet vid Stockholm Resilience Centre (SRC). 16 höga chefer och styrelsemedlemmar från svenskt näringsliv deltog i utbildningen, som gavs av SRC i samarbete med Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv*.
Syftet var att ge ny kunskap utifrån den senaste forskningen inom hållbarhet, klimat och resiliens, och konkreta verktyg för att deltagarna ska kunna tillämpa kunskapen i den egna verksamheten. Sammantaget ska utbildningen bidra till omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv.

Ökat intresse inom näringslivet för hållbarhet

Lisen Schultz, som är forskare och programansvarig vid SRC samt grundare av Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv, berättar om ett ökat intresse inom näringslivet för hållbarhetsfrågor. SRC fick ett stigande antal förfrågningar om att förmedla kunskap samtidigt som man saknade en uppdragsutbildning som vände sig till chefer.
- Det finns sedan tidigare bra kurser för hållbarhetschefer. Däremot har det saknats sådana för VD:ar. Många VD:ar känner att det inte räcker att deras hållbarhetschefer kan detta utan de behöver även själva kunna frågorna och ha en egen kompass för att kunna prioritera hur de ska agera. Det fanns helt enkelt ett behov och vi fyllde det med denna utbildning, säger Lisen Schultz och fortsätter:
– Vi vill koppla ihop kunskapen i akademin med handlingskraften i näringslivet. Den omställning mänskligheten står inför behöver bygga på den senaste kunskapen.

Stort intresse att delta

Intresset var stort men gränsen sattes vid 16 deltagare eftersom utbildningen skulle skräddarsys efter deltagarnas behov. Kriterierna för vilka som skulle antas var hårda. SRC ville i denna första omgång nå de chefer som hade störst möjlighet att göra skillnad. Kvalitet fick gå före kvantitet.

Bland deltagarna fanns bland annat VD:ar och styrelseledamöter från Scania, Investor, Swedbank och Stora Enso. Med en sådan uppställning deltagare gäller det även att matcha talarna. Vid de tre tillfällen som deltagarna träffades mötte de världsledande forskare, företagsledare och entreprenörer som Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning och tidigare chef för SRC; Carl Folke, forskningschef vid SRC och Beijerinstitutet; Paul Polman, VD för Unilever; Amy Luers, ansvarig för det globala forsknings- och innovationsinitiativet Future Earth och Pavan Sukhdev, styrelseordförande för WWF International. I det pedagogiska upplägget ingick även mer oväntade inslag som att stjärnkocken Mattias Dahlgren komponerade en meny utifrån hållbarhetsperspektiv.

Omsätta kunskaper i handling

Enligt Lisen Schultz gick utbildningen över förväntan. Det blev en förtrolig stämning i gruppen så deltagarna vågade dela erfarenheter med varandra. Nu gäller det för deltagarna att omsätta sina kunskaper i handling. Hon berättar att flera företag redan börjat att arbeta med att sätta vetenskapsbaserade mål i linje med Parisavtalet om klimatet i sin verksamhet och det finns exempel på att cirkulära resursflöden fått prioritet inom företag. SRC räknar inte med att framöver ha en aktiv roll i att hjälpa företagen, utan ser hellre att deltagarna själva använder de verktyg som de lärt sig.

- Men uppstår intresse hos företagen för forskningsprojekt är vi intresserade. Som forskare har vi även fått bättre förståelse för näringslivets villkor. Det här är ett konkret sätt att jobba med tredje uppgiften och få fram kunskap till de som kan agera, säger Lisen Schultz.

Ny utbildningsomgång till hösten

Till höst ska utbildningen ges igen. SRC har även bildat ett alumnnätverk för de som gått kursen där de kan ses, utbyta erfarenheter och hålla kontakten med forskningen.
Ansökan inför hösten görs senast 31 maj.

Läs mer om uppdragsutbildningen vid SRC.
 

*Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv verkar för ett mänskligare näringsliv - ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Stiftelsen grundades som en reaktion efter att Pontus Schultz, chefredaktör på Veckans Affärer förolyckats i augusti 2012. Läs mer om stiftelsen på www.pontusschultz.com

Foto: Marie Sparréus, Azote
Deltagarna i den första omgången av utbildningen.Foto: Marie Sparréus, Azote