Foto: Yi Lou.
Xiaodong Zou. Foto: Yi Lou.

Den 12 juni 2019 valdes Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Institutionen för material- och miljökemi, in i Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) klass för kemi. Hennes forskningsfokus ligger inom området elektronkristallografi och porösa material. Hon utvecklar elektronkristallografiska metoder för att kartlägga atomstrukturer i ett material eller en molekyl. Med hjälp av transmissionselektronmikroskopi kan man studera kristaller som är nano- och mikrometerstora, för små för andra strukturbestämmningsmetoder till exempel röntgenkristallgrafi.

Kartlagt atomstrukturer hos komplexa porösa material

Xiaodong Zou har kartlagt atomstrukturer hos ett antal komplexa porösa material, såsom zeoliter (mineralpartiklar med porös struktur) och metall-organiska nätverksstrukturer (MOF:s). Kartläggningen gör det möjligt att studera materialens strukturer i detalj för att lära sig mer om dess egenskaper och med hjälp av denna kunskap skapa nya material med de egenskaper man önskar. Det senaste genombrottet var utvecklingen av rotationstekniker för att samla 3D elektrondiffraktionsdata.

Utsedd till Wallenberg Scholar

Tidigare i år blev Xiaodong Zou utsedd till Wallenberg Scholar och ska nu utveckla teknik och metoder som gör MicroED till en etablerad och tillgänglig metod för strukturbestämning. MicroED, micro-electron diffraction, kan bestämma både atomernas placering i ett material och deras laddning. Då laddningsöverföring är en del av många biokemiska reaktioner är det av stor betydelse att kunna se atomernas laddning för att förstå hur dessa processer fungerar. Målet med projektet är att göra MicroED till en lika snabb och exakt teknik som röntgenkristallografi är idag.

Artikel om att Xiaodong Zou utsågs till Wallenberg Scholar i mars 2019. Wallenberg Scholar-anslag för att analysera strukturer i biologiska molekyler