Nyheter

Nyheter

 • Havets komplexitet kräver kunskap om de processer som sker i havet Erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning 2020-08-11 Målkonflikter och kortsiktighet har varit två tydliga hinder för att införa ekosystembaserad förvaltning i praktiken. De slutsatserna drar forskare i en ny rapport som samlar forskning och erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning i Sverige.
 • Tinande permafrost i ryska Arktis, Foto: Gustaf Hugelius Tinande permafrost har stor klimatpåverkan 2020-08-11 Tinande permafrost i Arktis kan få enorm klimatpåverkan. Det visar en ny studie av hur kol och kväve frigörs ur arktiska torvmarker.
 • Promenadslinga i Bergianska trädgården visar landväxternas evolution 2020-08-10 Välkommen till en promenad längs Evolutionsslingan med skyltar och en karta som berättar den spännande historien om växternas ursprung. Följ med på en tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden.
 • Oväntade skillnader mellan råttor och möss ger nya insikter om manligt föräldraskap 2020-08-06 Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna bland dessa djur beter sig när de får ungar.
 • Foto: ktsimage, MostPhotos Green Needle eller Brainstorm? Ljudklippet som förvirrar 2020-08-05 I ett ljudklipp spelas ett ord upp, men är det Green Needle eller Brainstorm som hörs? Om du får orden i text samtidigt, så hör du troligen det ord du samtidigt läser. Lingvisten Julia Forsberg Backelin förklarar fenomenet i tv4:s Nyhetsmorgon.
 • Foto: Nazile Keskin, MostPhotos Corona slår mot svenska kramandet – hur hälsar vi efter pandemin? 2020-08-05 I Sverige kramas vi gärna när vi ses, eller skakar hand i mer formella sammanhang. Hur kommer vi att hälsa framöver efter coronas påtvingade distansering? Catrin Norrby, professor i nordiska språk, intervjuas av SVT Kulturnyheterna.
 • Foto: Gunnar Aneer/Azote Regeringen måste skydda strömmingen 2020-08-04 Vill vi verkligen riskera ett övergrepp på hela kustekosystemet för att hålla liv i industrifiskets jakt på foderfisk? Det som nu sker hotar att spoliera mer än femtio års miljöarbete längs östkusten, skriver tre forskare i en debattartikel.
 • Academic Pride vid tidigare års parad. Foto: Erik Flyg/KI Academic Pride flaggade för digital festival 2020-08-04 Årets Stockholm Pride livesändes digitalt under namnet Stockholm Pride Summer Stream. Som vanligt deltog flera av Stockholms lärosäten under parollen Academic Pride.
 • Grottlejonet uppdelat i två underarter 2020-08-04 Ny forskning vid Centrum för paleogenetik visar att det utdöda grottlejonet var en egen art som var uppdelad i en östlig och en västlig underart.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2020-07-31 De senaste månaderna har flera personer befordrats till professorer vid Stockholms universitet.
 • Över 26 000 antagna till höstens studier 2020-07-30 Nu är det andra urvalet klart. Över 26 000 personer är antagna till studier vid Stockholms universitet i höst. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med förra året.
 • Moln över södra Indiska oceanen, observerade med instrumentet MODIS på NASA-satelliten Aqua, som används i studien. 
Foto: NASA Ostörd miljö ger inblick i molnens historia 2020-07-28 Satellitdata över södra halvklotet används för att förstå hur molnegenskaper förändrats på global skala. Forskningen belyser en stor osäkerhet i klimatmodellerna – aerosolers bidrag till klimatet.
 • De senaste tre decennierna har varit bland de mest översvämningsrika i Europa under de senaste 500 åren, enligt en ny studie. Bland annat drabbades Prag när floden Moldau svämmade över 2013. Foto: Sarinka/Mostphotos. Ny studie har kartlagt översvämningar i Europa under 500 år 2020-07-23 Den nuvarande perioden med översvämningar i Europa är exceptionell jämfört med de senaste 500 åren, enligt en ny studie i Nature.
 • Jane Gaines Photo: Unknown Professor: "Alla förutsatte att män skapade filmindustrin" 2020-07-20 – Goda vänner till filmbolagscheferna skrev de första raderna i historieböckerna. Och så småningom glömdes kvinnornas insatser bort, säger filmprofessor Jane Gaines, Columbia University (USA) och nyutsedd hedersdoktor vid Stockholms universitet.
 • Foto: Ingmarie Andersson Sen anmälan till höstterminen är öppen 2020-07-20 Den 15 april var sista anmälningsdag inför hösten. För dig som missade deadline finns möjlighet att göra en sen anmälan från och med 15 juli.
 • Foto: Fredrik Mårtenson Nu lanseras en unik studie om kulturjournalistik 2020-07-15 I början av november fick ett unikt forskningsprojekt om kulturjournalistik 6,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. I forskningsteamet ingår bl.a. Kristina Riegert och Anna Roosvall från IMS.
 • Foto: Eva Dalin Plugga på distans 2020-07-15 Tycker du att det är knivigt att få studierna att fungera när du sitter hemma? Här får du råd!
 • Leidenrankningen 2020 2020-07-14 I början av juli kom resultatet av 2020 års Leidenrankning som listar mer än 1100 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer under perioden 2015-2018.
 • Ny djupmodell över Arktiska oceanen 2020-07-13 Med hjälp av insamlade data från bland annat isbrytaren Oden presenterar forskare en ny djupmodell som beskriver havsbotten i Arktiska oceanen.
 • Rekordmånga antagna till höstens distansutbildningar 2020-07-09 Nära 307 000 personer har antagits till höstens högskoleutbildningar i hela landet – tio procent fler än till höstterminen 2019. Stockholms universitet har inte haft så många antagna sedan hösten 2013.
 • Vita huset i Washington D.C. Foto: Samuel Borges © Mostphotos Professor: "Trumps splittrande retorik har hamnat under hårdare granskning" 2020-07-09 USA:s president Donald Trump har skapat ett nytt sätt att tala på offentligt som grundar sig i uttryck av vrede, enligt journalistikprofessor Karin Wahl-Jørgensen vid universitetet i Cardiff. Under ett besök vid Stockholms universitet i januari betecknade hon hans retorik som "angry populism".
 • Aryo Makko ny professor 2020-07-07 Aryo Makko har befordrats till professor i historia, vid Stockholms universitet.
 • Nyligen beslutade delstaten Mississippi att ta bort sydstatssymbolen från sin flagga då den sedan länge burit på associationer till inbördeskriget och slaveriet. Här ses den gamla delstatsflaggan med konfederationsemblemet vid sidan av USA:s flagga. Foto: Brandy McKnight Mostphotos Christensen: "Går inte längre att försvara användandet av sydstatsflaggan" 2020-07-06 För drygt en vecka sedan beslutade Mississippis delstatskongress att ta bort sydstatssymbolen ur sin flagga. På söndagen kommenterade Christian Christensen, Stockholms universitet, detta i DN.
 • Photo: Orasis Foto/MÅ Torsten Persson in the Government's Corona Commission 2020-07-03 A commission has been tasked with evaluating the measures taken by the Swedish government and regions to limit the spread of the virus that causes COVID-19 as well as the effects of the spread.
 • Vårens online-undervisning ─ en utmaning med stor utvecklingspotential 2020-07-03 Centrum för universitetslärarutbildning presenterar nu de första resultaten från enkätstudien där studenter och lärare vid Stockholms universitet har besvarat frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online.
 • Information-ikonen Stockholms universitet öppnar lokalerna stegvis 2020-07-03 Från höstterminens start återgår universitetet till campusförlagd undervisning i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer. Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppningen av sina respektive lokaler.
 • Hur lär sig flugsnapparen den egna artens sång? 2020-07-02 Hur går det till när flugsnappare lär sig sjunga? Styrs det av genetiken eller påverkas sången även av miljön runtomkring? Det vill forskaren David Wheatcroft ta reda på.
 • Foto: Gunnar Aneer/Azote Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen 2020-07-02 Om det hotade europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder. Dessutom bör de uppskattningar av lekbiomassa och kustfiskets påverkan som används inom dagens ålförvaltning genomgå en oberoende granskning och revidering.
 • Hög kvalitet på universitetets grundlärarutbildning efter uppföljning 2020-07-02 Nu håller samtliga inriktningar inom grundlärarprogrammet hög kvalitet, visar Universitetskanslersämbetets uppföljning.
 • Digitalt bibliotek till och med 23 augusti 2020-07-02 För att motverka smittspridning hänvisar vi till våra digitala kanaler. Du kan låna böcker i biblioteket 13-14 på måndagar och onsdagar och 11-12 övriga vardagar. Besök oss enbart om du är helt frisk.
 • Kungsängsliljor. Foto: Per Larsson Forskare vill avhjälpa bristande ambition i FN:s mål för biologisk mångfald 2020-07-02 Zoologen Linda Laikre har tillsammans med en grupp forskare tagit fram indikatorer som de menar att FN bör använda det gäller genetisk variation i de globala målen för biologisk mångfald.
 • De är Årets lärare 2020-07-02 2020 års pristagare av Årets lärare är Jessica Franzén, Statistiska institutionen, Agneta Norén, Institutionen för biokemi och biofysik samt Niclas Runebou, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
 • Åtgärder stärker Östersjöns miljö
– även i ett förändrat klimat Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat 2020-07-02 Övergödningen i havet förstärks när klimatet blir varmare. Men om länderna runt Östersjön minskar näringsutsläppen från land tillräckligt mycket fram till år 2100 kommer övergödningen att minska och leda till en bättre havsmiljö – även vid kraftiga klimatförändringar.  Det är budskapet i en ny policy brief av Östersjöcentrum och SMHI.
 • Satellitbild av en cyanobakterieblomning 19 juli i Egentliga Östersjön Sommarens algblomningar i Östersjön 2020-06-29 De senaste åren har rapporter och forskning visat att sommarens algblomningar kommer tidigare och har blivit mer omfattande än för 40 år sedan. Cyanobakterier gynnas både av övergödning och varmare klimat, men är de bara till besvär? Här får du en snabbkurs i blomningarna, och tips på hur du håller dig uppdaterad på algläget inför badsäsongen!
 • Ett år med Stockholm trio 2020-06-29 För drygt ett år sedan lanserades Stockholm trio. Universitetsalliansen mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH har fördjupats och utvecklats inom flera områden under året. Ett gemensamt Brysselkontor är en vision som blir verklighet under hösten.
 • Daniel Schlesinger vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, berättar hur mikroskopiska partiklar kan påverka jordens klimat. Foto: Bolincentret 2020-06-16 Kunskapskanalen sänder Klimatfestivalens föreläsningar 2020-06-29 Söndagen 21 juni sänder UR Samtiden Klimatfestivalens föreläsningar i Kunskapskanalen mellan kl. 9.00–12.20.
 • 2020-06-12 Den digitala Klimatfestivalen – hur gick den? 2020-06-29 Fyra frågor till Annika Granebeck, planeringschef för Klimatfestivalen.
 • 2020-04-26 Thomas Mörs studie beskrivs i veckans Scientific Reports 2020-06-29 Fossila grodor möjliggör kunskap om forntidens Antarktis
 • Hela listan: Sveriges 8 viktigaste medieforskare 2020-06-29 Professor Christian Christensen, Stockholms universitet, listas som en av Sveriges åtta mest inflytelserika medieforskare i en ny studie av sociologen och medieforskaren Johan Lindell, Uppsala universitet, som valt att granska sitt eget skrå.
 • Victoria amazonica. Foto: Gunvor Larsson Nattens näckrosor – se filmen om jättenäckrosen i Bergianska trädgården 2020-06-26 Jättenäckrosorna härstammar från Sydamerika och växer i Amazonas och Paranáflodens biflöden. De är nattblommare vilket betyder att de slår ut först när det blivit mörkt.
 • Algrapport från Askö 2020-06-26 Återigen har vi haft en ovanligt varm vår där vattnet har värmts upp tidigt, likt början av den varma sommaren 2018. Från Askö kom rapporter om algblomningar redan kring midsommarhelgen.
 • "Djupa ämnesstudier redan krav för att bli lärare i naturvetenskapliga ämnen" 2020-06-26 Björn Birgersson och Joakim Edsjö, företrädare för universitetets utbildningar i naturvetenskapliga ämnen, skriver en replik på DN debatt om vikten av ämneskunskaper för ämneslärare.
 • Att undervisa på distans i en krissituation 2020-06-25 I en ny bok skriver lärare och forskare från hela världen om hur de hanterat att undervisa på distans under coronavåren 2020. Fem lärare från Institutionen för språkdidaktik bidrar.
 • Sofiya Voytiv. Photo: Leila Zoubir/Stockholm University Hur påverkas diasporan av konflikten i ”hemlandet”? 2020-06-25 Den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina påverkar också diasporan i Sverige, en grupp ukrainare och ryssar från Ukraina med en stark koppling till sina hemländer.
 • Rolf Schockpris till Dag Prawitz och Per Martin-Löf 2020-06-24 Dag Prawitz ”för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion”. Per Martin-Löf, ”för skapandet av den konstruktiva typteorin.”
 • Skolbarn i klassrum framför lärare. Foto: Taylor Wilcox/Unsplash Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat 2020-06-24 Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar.
 • Flockimmunitet för covid-19 kan vara närmare än man trott 2020-06-23 Nya matematiska modelleringsresultat visar att flockimmunitetsnivåer är klart lägre än tidigare beräknat, vilket betyder att färre behöver infekteras innan vi uppnår ett immunitetsskydd mot vidare utbrott och smittspridning. Det visar nya beräkningar av bland annat Tom Britton och Pieter Trapman vid Stockholms universitet.
 • Varför är politik så viktigt att studera? 2020-06-23 Vad forskas det om på Statsvetenskapliga institutionen? Och varför är statsvetenskaplig forskning så viktig?
 • Digitala tips för hängmattan. Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco Digitala tips för hängmattan 2020-06-22 Vill du resa på semester i fantasin? Här kommer några digitala sommartips för hängmattan för dig som är vetgirig. Den snabba vägen till bildning.
 • Gianfranco Selgas doktorand i spanska, Romklass Entrevista con Sergio Chejfec, autor y profesor de escritura creativa, Universidad de Nueva York 2020-06-22 Gianfranco Selgas, doctorando en español con enfoque en literatura y cultura latinoamericana, entrevista a Sergio Chejfec
 • Konsten att ta semester – och börja jobba igen 2020-06-22 Flera korta semesterveckor och sänkta förväntningar är receptet för en lyckad ledighet. Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, hjälper oss att planera inför semestern.
 • Både ris och ros för hårdare behörighetskrav 2020-06-22 Det är blandade reaktioner inom ämneslärarutbildningen på förslaget om krav på betyg C för att bli antagen.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev – det senaste brevet 2020-06-18 Läs om forskning som rör skola och utbildning och få tips på vidareutbildning genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev. Läs det senaste nyhetsbrevet här.
 • På hyggen finns stora mängder grenar och toppar som kan användas bland annat till textilier. Foto: Mostphotos/Kennerth Kullman. Rötter och grenar ska bli kläder åt vårdpersonal 2020-06-18 Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen.
 • Matrester och fladdermusspillning från en vind. Foto: Sara Cousins Forskare efterlyser observationer om fladdermöss 2020-06-17 Har du sett en fladdermus? Då är forskarna i projektet BatMapper intresserade av att veta det. Syftet är att ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.
 • Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och dagsaktuellt ämne  2020-06-17 Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat – vilket märks på söktrycket till sommarens kurser. Mikael Rostila är prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och arbetar just nu med ett projekt kopplat till pandemins effekter.
 • Studentkören Osqstämman ger sommarkonsert Sommarsånger på vårens sista digitala afterwork 2020-06-17 Tisdag 16 juni anordnade alumnteamet sin sista digitala afterwork "Tredje tisdag" för terminen. Denna gång bjöd den internationella studentkören Osqstämman på sommarsånger. Klicka på bilden för att se konserten!
 • Kolla om eldningsförbud råder om du tänker grilla på campus 2020-06-16 När eldningsförbud råder är det inte tillåtet att använda bärbara grillar på universitetsområdet. På Länsstyrelsens webbplats kan du se om eldningsförbud råder.
 • Foto: Mostphotos. Ny finansiering till forskningsprogram kring geopolitik och hållbarhetstrender 2020-06-16 Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har beslutat om ytterligare fyra år av finansiering för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.
 • Anslag till forskning om fotosyntes och framtidens mat 2020-06-15 Alexey Amunts vid Institutionen för biokemi och biofysik är medsökande på ett anslag på totalt 50 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning för ett Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC) med temat ”Design av fotosyntes för framtidens matproduktion”.
 • Forskning om jämställdhet och mångfald får finansiering 2020-06-12 Marie Gustafsson Sendén, docent och universitetslektor vid Psykologiska institutionen, har beviljats EU-finansiering inom utlysningen Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, MSCA-ITN.
 • Forskning om extremt väder i Europa får finansiering 2020-06-12 Rodrigo Caballero, professor vid Meteorologiska institutionen, har beviljats EU-finansiering inom utlysningen Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, MSCA-ITN.
 • Helpdesk stänger kl. 15.00 idag fredag 2020-06-12 På fredag den 12 juni stänger Helpdesk kl 15.00 på grund av personalmöte. Du kan alltid skapa ett ärende i Serviceportalen, den är öppen dygnet runt.
 • Sommar i P1 2020 Kollage: Sveriges Radio Sex alumner vid Stockholms universitet bland året sommarvärdar i P1 2020-06-12 Tidigare finansministern Anders Borg, psykologen Anna Bennich, Kinakännaren Ola Wong och filosofen Martin Hägglund, alumner vid Stockholms universitet, är några av årets sommarvärdar i P1.
 • Digital Baltic Breakfast som handlar om forskning om sambanden mellan klimatförändringar och övergödning! Åtgärder mot övergödningen får effekt även i ett ändrat klimat 2020-06-12 I juni har vi haft stort fokus på kopplingen mellan klimat och övergödning. I samverkan med SMHI har vi arbetat fram en rapport, rekommendationer och bjudit in till frukost med föreläsning på temat.
 • Hur kommer coronapandemin ändra vårt sätt att semestra? 2020-06-12 Staycation, att semestra hemma, har blivit aktuellt för många i samband med coronapandemin. Sarah Holst Kjaer, docent i etnologi, har i omkring 20 år forskat om turism- och kulturindustrin i Skandinavien.
 • Kvinnors företagande skapar en levande landsbygd 2020-06-11 I tre års tid har forskargruppen Embla med stöd av familjen Kamprads stiftelse studerat kvinnors företagande på landsbygden.
 • SE FILM FRÅN ÖN: https://www.wwf.se/sillgrissla/#medborgarforskning Slow TV med medborgarforskning 2020-06-11 Nu har den populära live-sändningen av sillgrisslornas liv på Stora Karlsö startat igen! Om du ser något speciellt intressant på filmen så kan du skicka in det till forskarna som tar hjälp av artificiell intelligens för att analysera alla observationer.
 • Det nya coronaviruset. Foto: CDC Forskare: Myndigheternas rekommendationer är tydliga – men inte varför 2020-06-10 – Som boende i Stockholm ser man väldigt ofta att människor inte håller två meters avstånd. Särskilt ute på gatan eller i matbutiken, säger professor Christian Christensen, Stockholms universitet. I måndags kritiserade han i DN de svenska myndigheternas coronarekommendationer, som han anser skapar viss förvirring i vardagssituationer.
 • Stockholms universitet på plats 181 i QS-rankningen 2020-06-10 Stockholms universitet hamnar på plats 181 i QS World University Ranking 2021, nationellt rankas Stockholms universitet på femte plats.
 • Bodagrottorna, Iggesund. Foto: Maarten Krabbendam. Ny förklaring till hur svenska stenblocksfält uppstått 2020-06-10 För första gången på närmare 200 år har en ny process för hur inlandsisen format landskapet identifierats.
 • Ny modell för samlad bild av påverkan på havet 2020-06-10 Farliga ämnen, naturlig syrebrist eller mänsklig exploatering - allt påverkar havet. Samtidigt. I ett nytt projekt ska forskare räkna ihop effekterna av många faktorer, uppskatta deras sammanlagda påverkan på Östersjön och därigenom hjälpa havsförvaltningen.
 • Spermier och ägg. Bild: Mostphotos Olika ägg föredrar olika spermier 2020-06-10 Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns.
 • Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar 2020-06-09 I en ny rapport från Östersjöcentrum och SMHI presenteras utvecklingen av Östersjöns miljötillstånd. Ett hav präglat av övergödning och syrefria bottnar. Vilka åtgärder har historiskt införts, vilka resultat kan man se, och vilken roll spelar klimatförändringarna i utvecklingen?
 • Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding 2020-06-09 Se hälsningen till våra studenter från rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Smarta robotar ska lära oss mer om havet 2020-06-08 Trots att havet spelar stor roll för livet på land vet vi mer om Mars yta än havets botten. Ett viktigt verktyg för att studera svåråtkomliga platser och öppna upp denna fördolda värld tros vara smarta anpassningsbara undervattensfarkoster. Vi fick följa med när Sveriges största satsning på marin robotik testade sin teknik på Askölaboratoriet.
 • Alumn vann nordiskt marknadsföringspris 2020-06-08 Sabine Ljunggren fick pris som ”Young Marketing Professional of the Year” som delas ut av företaget SEMrush.
 • Albano: Här byggs det för fullt! 2020-06-08 Det händer mycket på Stockholms universitets nya campusområde Albano och det byggs för fullt. En attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som kommer att binda ihop Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden.
 • Foto: Mostphotos. Internationella organisationer och barns rättigheter 2020-06-08 Sedan FN:s barnkonvention instiftades 1989 har medvetenheten kring barns rättigheter ökat och alltfler organisationer arbetar för att främja staters efterlevnad.
 • TQC mix thumbnail. Hälsningar från alumner under coronapandemin 2020-06-08 Hur har våra alumner det under coronapandemin? Alumnteamet vid Samverkansavdelningen bad alumner från bland annat Italien, Nepal och USA att berätta det för oss på film. Se videon och läs hälsningar från SU-alumner från hela världen.
 • Michaela Ribbing tilldelas Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law 2020-06-08 Ragnar Söderbergs stiftelse har beslutat att tilldela universitetslektor Michaela Ribbing ett anslag som Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap. Anslaget täcker en heltidsanställning i två år med möjlighet att verka vid ett utländskt universitet.
 • Studera hemifrån 2020-06-08 Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver studera hemifrån.
 • Kungliga medaljer till två professorer 2020-06-08 Kung Carl XVI Gustaf har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus. Två professorer vid Stockholms universitet tilldelas medalj.
 • Bark Inside Outside Att uppleva konst hemifrån - Sara Nielsen Bonde 2020-06-08 Välkommen till en utställning online den 7-16 juni. Curerad av Silvia Thomackenstein som del av hennes examensprojekt vid Internationella masterprogrammet i curating vid Institutionen för kultur och estetik.
 • Information-ikonen Fortsatt huvudsakligen webbaserad undervisning under sommaren 2020-06-08 Stockholms universitet fortsätter att ge undervisning huvudsakligen på distans under sommaren 2020. Undantag kan göras för praktiska moment eller liknande, upp till 50 personer.
 • Foto: Ilyuza Mingazova/montage Är viruset skapat av en mörk makt? 2020-06-08 Konspirationsteorierna kring coronaviruset är många. Annika Rabo, professor emeritus i socialantropologi vid Stockholms universitet medverkar i Vetenskapsradions coronaspecial - Konspirationsteorierna om viruset.
 • Dödstal i Covid-19 kan ännu inte jämföras länder emellan 2020-06-07 I media har vi sett rubriker som "Sverige har flest döda i covid-19 per capita". Men det kan vi inte veta. Vi har haft jämförelsevis hög rapporterad överdödlighet men vi har också bättre möjligheter att snabbt skicka in statistik till organ som Eurostat. Vissa länder ligger efter med statistikinsamlingen. Dessutom räknar länderna på olika sätt, förklarar Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Omslaget till avhandlingen. Grafisk form: Elin Lindwall Så kan rockband hålla samman 2020-06-05 Hur bör bandet organiseras? Vilka arbetssätt fungerar och hur ska rollfördelningen se ut? I en ny avhandling har Tobias Malm studerat hur rockband håller samman.
 • DNA-studie ger ökad kunskap om stenålderns kontaktnät 2020-06-05 Forskare har undersökt arkeologisk och genetisk information för att kunna belysa kulturella influenser från stridsyxekultur som finns i gravar på Gotland tillhörande den så kallade gropkeramiska kulturen.
 • USA:s flagga. GENREBILD. Foto: Andrey Popov © Mostphotos Forskare: Missnöjet i USA har bubblat under ytan i decennier 2020-06-05 — Det har bubblat under ytan i decennier, säger Christian Christensen i en kommentar till GP efter den senaste tidens protester i USA mot polisens övervåld mot afroamerikanska medborgare.
 • Michael Tjernström vid Finn Malmgrens staty. Foto: Johanna Tjernström Michael Tjernström får Finn Malmgrens pris för 2020 2020-06-04 Professor Michael Tjernström fick årets Finn Malmgren pris för sitt arbete och engagemang med utbildning, forskning och i internationella sammanhang inom meteorologi och klimatologi, särskilt i Arktis.
 • Nya lösningar för att minska koldioxidutsläpp 2020-06-04 För att Sverige ska nå utsatt klimatmål om att bli fossilfritt till 2045 krävs nya, innovativa lösningar. Ett nytt projekt med forskare från bland annat Stockholms universitet ska utveckla gröna katalytiska metoder för att omvandla koldioxid till nya, hållbara material.
 • Regnskog på Universeum i Göteborg. Stockholm Resilience Centre inleder samarbete med Universeum 2020-06-04 Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Universeum blir kunskapspartners med ambitionen att bidra till varandras verksamheter.
 • Tom Britton Foto: Niklas Björling Ny forskningsrapport förutspår smittspridning på Gotland 2020-06-03 Matematikprofessorerna Tom Britton och Frank Ball har skrivit en ny vetenskaplig rapport där de använt en matematisk modell för att förutsäga smittspridningen av Covid-19 på Gotland i sommar.
 • Hidehisa Matsumoto utsedd till Global Swede 2020-06-03 Utmärkelsen “Global Swede Award” delas ut för att uppmärksamma internationella studenter som utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för både Sverige och det egna landet. Årets pristagare vid Stockholms universitet är Hidehisa Matsumoto från Japan.
 • L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2020-06-02 Priset syftar till att uppmärksamma lovande kvinnor som disputerat nyligen (senast 2016) inom naturvetenskap (inkl. medicin), matematik, teknik och fysik för att uppmuntra dem att fortsätta med en vetenskaplig karriär.
 • Hållbarhetsdagen och utdelning av Frencknerpriset 2020-06-01 Hållbarhetsdagen med utdelning av Frencknerpriset ägde rum den 3 februari i Aula Magna. Alla studenter som läser introduktionskurserna i Företagsekonomi var inbjudna och ca 500 studenter fylld hörsalen.
 • Måltidshistoriker om sommarmat: ”En synd att äta färskpotatis” 2020-06-01 Richard Tellström är måltidshistoriker och etnolog vid Stockholms universitet och forskar om svensk matkulturhistoria. Här berättar han om svensk sommarmat genom tiderna.
 • Tre forskningsanslag från Forte 2020-06-01 Tre forskare vid Stockolms universitet har beviljats bidrag från Forte inom utlysningarna Implementeringsforskning, Internationell postdok, samt postdok inom den årliga öppna utlysningen.
 • Anslag för diabetesforskning 2020-06-01 Susanne Keipert vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut är en av fyra europeiska forskare som får anslag från EFSD/Novo Nordisk för forskning om diabetes.
 • Enkät undersöker vårens distansundervisning 2020-06-01 Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.
 • Foto: Jens Isinger Carlgren. Stockholms universitet bjuder in till virtuell karriärmässa med tre andra lärosäten 2020-06-01 Den 9 juni går Swedish Graduate Career Match av stapeln. Den virtuella karriärmässan är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Lunds universitet, Örebro universitet och Södertörns högskola, och syftar till att studenter ska komma i kontakt med framtida arbetsgivare.
 • Forskning på SUBIC om hur vi samtalar 2020-06-01 Nyöppnade Stockholm University Brain Imaging Centre i Arrheniuslaboratoriet har avancerad utrustning för forskning om hur hjärnan fungerar. Julia Uddén vid Psykologiska institutionen och Mattias Heldner vid Institutionen för lingvistik är två av forskarna som har använt utrustningen.
 • Rebecca Örtman tilldelas Stockholms stads kulturstipendium 2020-05-29 Rebecca Örtman som är verksam vid Humanvetenskapliga området tilldelas Stockholms stads kulturstipendium i kategorin teater & mim.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2020-05-29 Den senaste tiden har rektor beslutat att anställa och befordra flera nya professorer vid Stockholms universitet.
 • Återvinning av batterier förenklas med ny metod 2020-05-29 En ny metod för att återvinna gamla batterier kan ge bättre och billigare laddningsbara hydridbatterier (NiMH). Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.
 • Historiker tar plats i unga akademins ledning 2020-05-29 Aryo Makko tar plats i Sveriges ungas akademis ledning.
 • La Pandemia y el retorno del Estado 2020-05-28 Nuevo artículo de A. Rivarola en la revista digital @Latinoamérica21
 • Nytt centrum för internationella relationer 2020-05-28 Nätverket för de internationella relationernas historia har nu ombildats till Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia.
 • SR granskar svenska som andraspråk 2020-05-28 I skolorna råder oklarheter kring vem som egentligen ska läsa svenska som andraspråk. Sveriges Radio har granskat ämnet och intervjuar Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
 • Människans ursprung - Anders Götherström i Somaliland 2020-05-27
 • Magnus Bygren. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet Gör anonymiserade tentor rättningen mer rättvis? 2020-05-27 Efter att samtliga salstentor anonymiserades på Stockholms universitet 2009, fick personer med utländsktklingande namn något sämre betyg än tidigare. Men denna trend syntes även en period före reformen.
 • Löser stora problem i livets små byggstenar 2020-05-26 Xiaodong Zou är problemlösaren som utvecklar metoder för hur världen kan undersökas på atomnivå.
 • Rättigheter & tillstånd: Marika Heidebäck, Garagefilm Studenter möter barn via Zoom 2020-05-26 En delkurs där universitetsstudenter ska se scenkonst tillsammans med barn för att sedan intervjua dem om deras upplevelser - hur genomförs den när kulturutbudet är inställt och det inte går att träffa några informanter? På Centrum för barnkulturforskning ställdes annorlunda krav på både kursplanering och studenter när en kurs i receptionsstudier stod på schemat - resultatet blev riktigt spännande.
 • Ester Pollack, professor i journalistik. Foto: Skärmdump Kulturhuset Stadsteatern "Vem kan vi lita på i det här flödet"? 2020-05-26 – Överallt pratas det om corona. Ja, och vem kan vi lita på i det här flödet? Det frågar sig medieforskaren Ester Pollack, Stockholms universitet.
 • Ett labb med årsringsdata 2020-05-26 Årsringar i en trädstam visar hur gammalt ett träd är, men säger också mycket om vilka yttre omständigheter som rådde vid olika tidpunkter, om det var kallt, torrt, varmt eller mycket regn. Det är till stor hjälp för att forskare ska kunna rekonstruera äldre tiders klimat på olika platser i världen.
 • Foto: Bo Williamsson/Mostphotos Ny bild av samisk mat historiskt – ren inte alltid på menyn 2020-05-26 Bilden av samisk kultur i historieforskningen är att den varit likriktad, utan influenser utifrån under århundraden. En ny avhandling i arkeologi om matkulturen i Sápmi ger en annan bild av samisk historia.
 • Personalvetaren: "Stå upp för den beteedenvetenskapliga kompetensen" 2020-05-25 Månadens alumn Helena Ahlsten vill lså ett slag för den beteendevetenskapliga kompetensen som bidrar lika mycket som något annat i en företagsvärld.
 • Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin Samarbete nyckeln till ett lyckat tolkat samtal 2020-05-25 Hur effektivt ett samtal tolkas beror inte bara på tolkens skicklighet, utan även på förarbetet inför samtalet och samarbetet mellan alla inblandade parter. Det visas i en ny avhandling inom översättningsvetenskap av forskaren Elisabeth Geiger Poignant.
 • Foto: Ingmarie Andersson Webbaserad undervisning till och med 30 augusti 2020-05-25 Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Detaljerad planering för höstterminen görs av institutionerna. Planeringen meddelas till dig som student på institutionens webbsida så snart som möjligt och senast den 15 juli.
 • Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten. Statlig styrning i kris och krig 2020-05-25 Hur styr staten i kris och krig? Det är något Magna Robertsson undersökt i sin avhandling ”Personligt mod. Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2009”.
 • Så kan surfplattor användas i förskolan 2020-05-22 Innehållet i de digitala resurserna, hur de används och till vad, är viktigare än att diskutera skärmtid. Det menar forskaren Petra Petersen som i en avhandling undersökt de möjligheter surfplattan ger för att få barn delaktiga i förskolans aktiviteter.
 • Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2020-05-20 FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.
 • Vandrande gädda Rapport 1/2020: Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten 2020-05-20 Restaurerade våtmarker är ett sätt att hjälpa minskade fiskbestånd att återhämta sig. Längs den svenska Östersjökusten har nära hundra våtmarker återskapats för att gynna rovfiskar som abborre och gädda. I en ny rapport från Östersjöcentrum utvärderar forskare hur väl dessa åtgärder har fungerat.
 • Lyckad konferens om Nättroll, ”fake news” och pratande robotar 2020-05-20 Tredagars-evenemanget SLTC2018 genomfördes med lyckat resultat. Ca 110 deltagare var uttalat nöjda med såväl programmet, organisationen som förtäringen.
 • Har du registrerat din SU-mejladress på ett privat Zoom-konto? 2020-05-20 Har du skapat ett privat Zoom-konto med din student-mejladress någon gång?  Då måste du byta till en privat adress hos Zoom för att det ska fungera att fortsätta följa onlineundervisningen på SU. 
 • Bergianska trädgården Foto: Per Larsson Expertlista biologisk mångfald 2020-05-19 Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om biologisk mångfald utifrån många olika aspekter.
 • Ester Pollack och Sigurd Allern är kritiska till toppolitikers nära band till lobbyingsektorn. Foto: Svante Emanuelli DEBATT: "Lobbyister använder public affairs-konsulter som dold påtryckarmakt" 2020-05-18 "Avslöjandena av hur resursrika lobby­ister använder public affairs-konsulter som en dold politisk påtryckarmakt har med tiden blivit många", skriver medieforskarna Ester Pollack och Sigurd Allern tillsammans med Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys, i en opinionsartikel som DN Debatt publicerade i fredags.
 • Ester Pollack och Sigurd Allern är kritiska till politikers nära koppling till lobbyingsektorn. Foto: Svante Emanuelli Forskare: "Gränslinjen mellan sanning och lögn har blivit svårare att dra" 2020-05-18 – Vi lever i en tid där gränslinjen mellan sanning och lögn kanske är svårare att upptäcka, säger medieforskaren Ester Pollack, IMS, som idag presenterade sin prisbelönta bok på JMK tillsammans med forskarkollegan Sigurd Allern.
 • Norrsken Sök Naturvetenskapligt basår från 20 maj 2020-05-15 Stockholms universitet startar ett Naturvetenskapligt basår, en ettårig förutbildning på gymnasienivå som ger behörighet till och garanterad plats på något av universitetets 17 naturvetenskapliga kandidatprogram.
 • Foto: Niklas Björling Stockholms universitet medverkar i stort WHO-projekt om psykisk ohälsa 2020-05-15 Det har nu blivit klart att Stockholms universitet ska delta i World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative.
 • Tom Britton vid ett av tillfällena han medverkat i Aktuellt. Matematikprofessor som märks i media 2020-05-15 Tom Britton, professor i matematisk statistik, har synts i media mycket under våren. Sedan 90-talet forskar han kring smittspridning och utvecklar matematiska modeller för att förutsäga spridning.
 • Vänsterns studentförening störst i kårvalet 2020-05-14 2020 års val till kårfullmäktige i Stockholms universitets studentkår genomfördes 27 april – 8 maj. Vänsterns studentförening fick flest röster, 908 stycken, motsvarande 37 %, vilket ger dem 15 mandat.
 • Socioekonomisk bakgrund avgörande för ungdomars fritidsaktiviteter 2020-05-14 I den nyligen publicerade boken ” Ungdomars fritidsaktiviteter - Deltagande, möjligheter och konsekvenser” konstaterar forskare att ungdomar med föräldrar som är höginkomsttagare har större möjligheter till att ägna sig åt fritidsaktiviteter.
 • Professor Anna Roosvall Foto: Svante Emanuelli © 2017 Anna Roosvall: "Klimatförändringar är en rättvisefråga" 2020-05-14 – När vi ser på klimatförändringar som en rättvisefråga, innebär det att vi ser på dem som en fråga om mänskliga rättigheter, ansvar och global jämlikhet, säger Anna Roosvall, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet, i en intervju om klimaträttvisa som publicerats i en rapport av biståndsorganisationen Vi-Skogen.
 • Nils Funcke Foto: Okänd Funcke: "Covid-19 har på vissa håll angripit detta konstitutionella immunförsvar" 2020-05-13 Sedan det visat sig att flera kommuner runt om i landet nekat journalister rätten till att få ut uppgifter om vilka äldreboenden som drabbats av coronavirus, gick yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i torsdags ut på GP Debatt.
 • Det svenska undantaget 2020-05-13 Den fransk-kanadensiska tidningen Le Devoir intervjuar Fanny Forsberg Lundell
 • Jonathan Rozenkrantz får Högskoleföreningens pris för sin avhandling. Foto: Privat Han får Högskoleföreningens pris för studie av videons historia 2020-05-13 För lite drygt en månad sedan blev det känt att forskaren Jonathan Rozenkrantz vid Stockholms universitet tilldelas Högskoleföreningens pris för sin filmvetenskapliga avhandling om videons historia och teori. Och snart ges en omarbetad version ut som bok.
 • Fågelsatsning ska öka skolbarns naturkänsla 2020-05-13 Vetenskapens Hus har startat ett skolprogram kring fåglar, flyttningsmönster och klimatförändringar. Målet är att göra naturen mer tillgänglig för skolbarn.
 • Per Ljungdahl utnämnd till första föreståndare för SciLifeLab Campus Solna 2020-05-13 Per Ljungdahl. Foto: Niklas Björling Per Ljungdahl, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, är föreståndare för Campus Solna som är en ny tjänst vid SciLifeLab.
 • Plugga med Emma 2020-05-13 Känns det ensamt att studera i karantän? Här finns en pluggkompis som sällskap när all undervisning sker digitalt. Plugga 25 minuter tillsammans med Emma i denna #studeramedmig-video som spelades in på Stockholms universitet i Frescatibiblioteket före coronautbrottet.
 • Första nyhetsbrevet från Civis-alliansen 2020-05-12 Sedan förra året är Stockholms universitet medlem i samarbetet Civis – European Civic University Alliance som för samman studenter och medarbetare vid åtta universitet i Europa. Alliansens första nyhetsbrev är nu publicerat med bland annat en intervju med rektor Astrid Söderbergh Widding som nu är ordförande för Civis.
 • Agricultural Land Trade for Poverty Reduction 2020-05-12 Assistant Professor, Jonathan de Quidt, with Gharad Bryan, Mariajose Silva Vargas and Tom Wilkening have been awarded a grant of 4,4 MKr from the Swedish Research Council to fund their research in Uganda.
 • LAGLOBE Students 2019-2020 A unique international master’s programme in Latin American studies 2020-05-12 The LAGLOBE Master’s programme “Latin America and Europe in a Global World” spans two continents and three universities. The students are even more diverse and the studies are strikingly interdisciplinary, creating a unique opportunity to learn and better understand the world, say three students at the programme.
 • Desafíos del COVID-19 y el mundo post-corona: diálogos América Latina – Europa 2020-05-11 Si te perdiste el seminario abierto organizado por el Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo (Nilas) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), puedes acceder al mismo desde aquí:
 • Nilas föreståndare intervjuad av Sveriges Radios program, Studio Ett 2020-05-11 Hör Andrés Rivarola Puntigliano, föreståndare, docent, och lektor på Nordiska Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet, och Lotten Collin, Latinamerikakorrespondent Sveriges Radio.
 • Snävt perspektiv på styrning i Tillitsdelegationens betänkande 2020-05-11 Jon Nyhlén, Marta Reuter och Martin Qvist har yttrat sig över Tillitsdelegationens betänkande ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten”.
 • SciLifeLab lanserar nationellt forskningsprogram kring Covid-19 2020-05-08 Totalt 67 forskningsprojekt kring Covid-19 – inom allt ifrån virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer, läkemedelsutveckling och datamodeller – är del av det nationella forskningsprogram som SciLifeLab nu lanserar tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projekten fokuserar på att bekämpa coronapandemin med hjälp av den infrastruktur som finns vid SciLifeLab.
 • Kungliga nationalstadsparken fyller 25 år 2020-05-08 I år är det 25 år sedan Kungliga nationalstadsparken bildades. Ett 27 kvadratkilometer stort grönområde i Stockholm och Solna med ett rikt djurliv och historiska landskap och byggnader.
 • Distansundervisning påverkar studenternas hälsa – trots fungerande teknik 2020-05-08 Omställningen har varit stor för studenterna vid Stockholms universitet sedan undervisningen sker på distans. I en studie vid Institutionen för Data- och systemvetenskap framgår att de digitala läroplattformarna fungerar bra – däremot upplever många studenter en försämrad psykosocial hälsa.
 • Foto: Niklas Björling Vill du läsa en kurs i sommar? 2020-05-07 Om du missade att söka sommarkurs i tid kan du fortfarande göra en sen anmälan. För närvarande bedrivs all utbildning på Stockholms universitet på distans och det är troligt att merparten av kurserna på sommaren också kommer att bedrivas på distans.
 • Lärarutbildning på distans – hur går det? 2020-05-07 Att göra VFU utan att träffa eleverna. Och att undervisa hemifrån med byggbuller och strömavbrott. Vårterminen 2020 blev plötsligt distansundervisningens genombrott för lärarutbildningen.
 • Statsvetare har utvärderat skolvalen 2018 och 2019 2020-05-07 Friskolor deltog i lägre utsträckning än kommunala skolor i skolvalet till riksdagen 2018 och till EU-parlamentet 2019 visar ny studie.
 • ”Hållbarhet måste integreras i verksamheten” 2020-05-06 Hållbarhet är ingen separat fråga utan måste integreras i hela universitetets verksamhet, enligt Johan Kuylenstierna. Sedan februari är han rektorsråd för hållbarhet.
 • Stephan Barthel Forskare vill förstå hur social distans påverkar välbefinnande 2020-05-06 Forskare från Stockholm Resilience Centre bidrar till ett projekt som ska analysera hur svenskar förändrar sina rörelsemönster under coronapandemin. Du kan själv bidra med att berätta hur dina vanor förändrats.
 • Arbeta hemifrån 2020-05-06 Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver arbeta hemifrån.
 • Ny version av Zoom – alla måste uppgradera 2020-05-06 E-mötestjänsten Zoom släpper nu en ny version med stort fokus på funktioner kopplade till säkerhet. För att kunna fortsätta delta i onlineundervisning måste du uppgradera före 31 maj. 
 • LaGlobeStudents 19_20 Webinar for applicants to the LAGLOBE Programme 2020-05-05 Join our webinar to learn more about the LAGLOBE master’s programme Latin America and Europe in a Global World.
 • Coronapandemin belyser behovet av fler grönområden i städerna 2020-05-05 I tider med social distansering är naturmiljön viktigare än någonsin, säger forskare vid Stockholm Resilience Centre.
 • Tio år med forskning som utvecklar skolans undervisning 2020-05-05 Under tio års tid har universitetet kontinuerligt utvecklat den forskning som sker tillsammans med skolans lärare. Arbetet går träget vidare – nu med fokus på en långsiktigt hållbar samverkansmodell inom regeringsuppdraget ULF.
 • Accelerator erbjuder personliga digitala visningar 2020-05-05 Stockholms universitets egen konsthall är först ut med att erbjuda en ny typ av konstupplevelse – en personlig digital visning där besökaren möter guide som filmar verken och berättar om utställningen.
 • Malin Gunnarsson. foto: privat Hur påverkas beroendeproblem av social distansering? 2020-05-05 Många kan känna sig extra stressade eller nedstämda under det rådande utbrottet av covid-19. Nu finns en möjlighet att bidra med kunskap genom att prata med en forskare om sitt alkohol- eller narkotikaproblem. I ett nytt projekt försöker forskare förstå hur personer med beroendeproblem påverkas under coronapandemin, med förhoppningen om att kunna utforma bättre stöd- och behandlingsalternativ.
 • Katherine Freese invald i National Academy of Sciences 2020-05-05 Astrofysikern Katherine Freese, professor vid Fysikum samt vid University of Texas at Austin, har valts in som medlem av The National Academy of Sciences – USA:s motsvarighet till den svenska Vetenskapsakademien.
 • NILAS participa en un webinario internacional organizado por el Ministerio de Educación argentino 2020-05-04 El Director del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos participó en un webinario internacional, organizado por el Ministerio de Educación de la República Argentina.
 • Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen 2020-05-04 EU:s påverkan på svensk statsförvaltning analyseras i en ny studie av Bengt Jacobsson, Södertörns högskola, och Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen.
 • Skolarbete. Foto: Mostphotos Polariserade utbildningsval efter slopad närhetsprincip 2020-05-04 Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte högprestigeutbildningar, och att elever med lägre betyg sökte lågprestigeutbildningar efter att en skolvalsreform till gymnasiet infördes år 2000 i Stockholms stad.
 • Äldrevård Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen 2020-04-30 I coronapandemins inledningsskede glömdes äldreomsorgen bort, vilket är en av huvudorsakerna till att smittan fått så omfattande spridning i många länders äldreboenden.
 • IAWRT-medlemmarnas rapport pekade på stora brister i arbetsmiljön för kvinnliga anställda i ett public service-företag i Indiens huvudstad New Delhi. Bland annat saknades det toaletter för de kvinnliga medarbetarna. GENREBILD. Foto: SavvaPanf Photo © 2018 Mostphotos. Forskare: Inga toaletter för kvinnor i indisk public service-tv 2020-04-30 I fjol avslutade IAWRT, en internationell organisation för kvinnor i mediebranschen, ett 4-årigt jämställdhetsprojekt som bedrivits i Indien, Uganda, Tanzania, Kenya och Sydafrika. Greta Gober beskriver IAWRT-medlemmarnas erfarenheter av detta projekt i en ny handbok för jämställdhet i mediebranschen.
 • Litteraturvetarnas bästa boktips i coronatider 2020-04-30 Är du trött på att världen är begränsad? Det behöver den inte vara. Fyra litteraturvetare vid Stockholms universitet ger sina bästa boktips i coronatider.
 • Maria Nilsson Foto: Niklas Björling © 2019 Forskare vill se hur medierna bildmässigt skildrar vår nya vardag under coronakrisen 2020-04-30 När landets lärosäten övergick till distansundervisning i mars, var det många anställda som började arbeta hemifrån. Maria Nilsson som forskar om bildjournalistik vid IMS är en av dessa. Hon vill undersöka hur medierna i sina bilder skildrar människors nya vardag under coronakrisen.
 • Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet”. Nacionalismos religiosos - "Los Dioses están Locos" 2020-04-30 Entrevista a Andrés Rivarola en el programa ‘Los Dioses están Locos’ de Radio Nacional de Uruguay
 • Mara Westling Allodi Anslag till forskning om extremt tidigt födda barn 2020-04-30 Region Stockholm har beviljat Mara Westling Allodi, professor vid Specialpedagogiska institutionen, fortsatt finansiering för en studie om samspelsbaserad intervention för extremt tidigt födda barn.
 • Nya Karolinska Solna. Foto: Mostphotos. Nya rapporter om Nya Karolinska Solna 2020-04-30 Tre rapporter från forskningsprojektet Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna, har publicerats. Rapporterna handlar bland annat om oppositionens roll i besluten bakom byggandet av NKS.
 • Björn Hagströmer är verksam vid finanssektionen, Stockholm Business School. Björn Hagströmer har utnämnts till professor 2020-04-30 Vi gratulerar Björn Hagströmer som utnämnts till professor. Björn är verksam som lärare och forskare i finansiering vid Stockholm Business School.
 • Forskningsanslag för samarbetsprojekt 2020-04-30 Anders Götherström och Jan Storå vid Stockholms universitet beviljas 224 725 euro av Horizon 2020 för projektet NEOMATRIX.
 • Starkt engagemang i utmanande tider 2020-04-30 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Ny forskning om hemspråk fritt tillgänglig 2020-04-29 Tidskriften Journal of Home Language Research publicerar forskning om hemspråk. Chefredaktörerna Una Cunningham och BethAnne Paulsrud intervjuas på Stockholm University Press Blog.
 • Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Jacob Kimvall om graffitiverket Highway i P1 2020-04-29 Jacob Kimvall, lektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, intervjuas i Sveriges radios morgonprogram i P1 om muralmålningen i Rågsved. Inslaget handlar om att det i somras av misstag övermålade verket Highway kanske inte kommer att återställas.
 • Studenter Fördubbling av antalet studenter på sommarens kurser 2020-04-28 Intresset för studier i sommar är rekordstort. 8846 studenter har antagits till årets sommarkurser vid Stockholms universitet.
 • 5,8 miljoner till Stockholm Material Hub 2020-04-28 Region Stockholm har delat ut totalt 36,4 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt med stark koppling till arbetsmarknaden. James Shen, Aji Matthew och Mirva Eriksson, som är forskare vid Stockholms universitet och driver Stockholm Material Hub, har fått nästan 6 miljoner för att stötta företag som utvecklar material för vårdsektorn.
 • Foto: Niklas Björling Så klarar du studentlivet i karantän 2020-04-28 Börjar du få nog av att plugga på distans? Saknar du dina studiekamrater? Känner du dig isolerad? Här kommer tips på hur du kan göra det lättare att klara studentlivet i karantän.
 • Lärosäten föreslås få fler platser till sommarkurser och basår 2020-04-28 I ett pressmeddelande 23 april berättar Utbildningsdepartementet att regeringen föreslår en fördelning av 6000 platser till sommarkurser på många av landets lärosäten. Detta för att fler ska kunna börja studera redan i sommar.
 • Statistik. Illustration ur artikel i DN 5 april 2020. Sök riktig statistik, inte självutnämnda epidemiologer 2020-04-28 För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. "Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem", säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel.
 • Kärleksmanifestation vid Sergels torg den 9 april 2017. Foto: Maria Nilsson Forskare vill se hur pressen skildrade terrordådet i bilder 2020-04-28 Medieforskaren Maria Nilsson, Stockholms universitet, kommer kartlägga hur svenska dagstidningar skildrade terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 i bilder.
 • Barn åker oftare bil om föräldrar har mer resurser 2020-04-27 Hur rör sig barn i stan? Tar de buss eller cykel, går de eller blir de skjutsade i bil när de rör sig mellan hem, skola och olika fritidsaktiviteter?
 • "Alla romaner jag översätter är sorgliga" 2020-04-27 Hon har översatt en nobelpristagare, prisats av Svenska Akademin och startat bokförlag. Trots en röd tråd i kärriaren är det tillfälligheter som styrt översättaren Anna Gustafsson Chen.
 • POSTPONED to September! Cultural Evolution Symposium: Animal intelligence 2020-04-27 The Centre for Cultural Evolution invites to an open symposium on Animal intelligence: theoretical concerns, replications crisis, and future directions. This is an interdisciplinary symposium with speakers from the humanities, social- and natural sciences.
 • Ny styrelse vid Stockholms universitet efter regeringsbeslut 2020-04-24 Regeringen har beslutat om byte av ordförande och externa ledamöter för styrelserna vid 30 statliga universitet och högskolor. För Stockholms universitet innebär det fyra nya ledamöter.
 • En skrivarstuga för att skapa, redigera och översätta artiklar inom översättningsvetenskap till Wikipedia ägde rum på Stockholms universitet den 11 mars. Foto: Pia Nordin Produktiv skrivarstuga på universitetet med TÖI och Wikimedia 2020-04-24 Sveriges första skrivarstuga för att skapa, redigera och översätta artiklar inom översättningsvetenskap arrangerades i början av mars i Stockholm. Bakom evenemanget stod Tolk- och översättarinstitutet tillsammans med Wikimedia Sverige. Syftet var både att göra en samhällsinsats och att sprida kunskap om översättningsvetenskap som ett akademiskt ämne.
 • Deltagare från hela världen på digital "Tredje tisdag" 2020-04-24 Kenya, Indien, Tyskland, USA. Den digitala afterworken med quiz lockade alumner runt om i världen.
 • Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos Fem tips för distansmöten: Förbered noga och ha en plan B 2020-04-24 Mycket tid kan gå åt när man ska starta ett distansmöte. Man får inte kontakt med alla, man börjar diskutera alternativa mötesformer och ordföranden blir splittrad när hen måste hantera teknik samtidigt som mötets tema.
 • Första studiebesöket på distans gick till Scenkonstmuseet 2020-04-24 Scenkonstmuseet är stängt för allmänheten och Stockholms universitets undervisning bedrivs på distans. Då fick även studiebesöket för konststudenterna i Visuella studier bli digitalt.
 • Panelsamtal om hållbarhet på februari månads after work. Foto: Aarushi Balani Engagerande alumn-AW med hållbarhetstema 2020-04-24 En panel bestående av alumner och forskare med bakgrund i bland annat filosofi, naturgeografi och kulturgeografi delade med sig av sina perspektiv och sin kunskap på februari månads ”Tredje tisdagen”-AW.
 • Barn och rädslor i coronatider 2020-04-24 Många barn upplever just nu framtiden som väldigt oviss och skrämmande. Etnologen Helena Hörnfeldt avslutade nyligen ett forskningsprojekt om barn och rädslor.
 • Poddavsnitt om sjukdomsstress och hot om smitta 2020-04-23 I senaste Stressforskningspodden diskuteras hur man reagerar på hot om att bli smittad, exempelvis av coronaviruset, och programledarna tar hjälp av Annika Norlins låt ”Influensa”.
 • Gymnasieelevers kunskap om demokrati ska stärkas 2020-04-23 Stockholms universitet har fått i uppdrag av regeringen att stärka gymnasieelevers kunskap om demokratins utmaningar och möjligheter. Under 2021 ska demokratimässor arrangeras runt om i landet.
 • Pappa går med litet barn. Foto: Mostphotos Högre risk för skilsmässa när pappan inte är föräldraledig 2020-04-23 Bland föräldrapar där pappan inte tar ut någon föräldraledighet alls är risken för separation eller skilsmässa högre.
 • INSTÄLLT – Scenpodden live: Barnkonventionen 2020-04-23 Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vad innebär det i praktiken, för forskare, för privatpersoner – och för kulturutövare? Hur kan kulturen möta barnperspektivet och vad innebär scenkonst för alla?
 • Hemarbete under coronakrisen – hur lätt är det att ställa om? 2020-04-22 För många innebär coronapandemin att arbetet flyttar hem. Men vad händer med oss när rutinerna förändras? Petra Lindfors har forskat om hur vår hälsa påverkas av distansarbete.
 • Utbildningsingångar med ny design och struktur 2020-04-22 Den 22 april lanserades delvis ny design och struktur för utbildningsingångarna på su.se och su,se/english. Den innehöll även utveckling av den digitala utbildningskatalogen utbildningssöket, ämnessidor, samt kurs- och programsidor (funktionalitet och viss design). 
 • Foto: Eva Dalin Rekordmånga anmälda till höstens utbildningar 2020-04-22 Drygt 407 000 personer har anmält sig till höstens högskoleutbildningar nationellt, det är en ökning med 13 procent jämfört med höstterminen 2019. Antalet sökande till Stockholms universitet har ökat med 21 procent jämfört med förra året.
 • Tanja Schult. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Tanja Schult i samtalskväll vid Forum för levande historia 2020-04-21 Tanja Schult deltog den 22 april i Forum för levande historias webbsända samtalskväll om konst, minneskultur och kollektiva trauman.
 • Intervju med Leandro Schclarek Mulinari 2020-04-21 Leandro Schclarek Mulinari, nybliven doktor på Kriminologiska institutionen, försvarade den 3 april sin avhandling "Race and Order: Critical Perspectives on Crime in Sweden"
 • Östersjön göder Stockholms vatten 2020-04-21 En ny analys från Stockholms universitet visar att en betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård numera kommer från öppna Östersjön. Det är viktig kunskap när åtgärder planeras.
 • Corona i Latinamerika 2020-04-20 Antalet smittade och avlidna fortsätter att öka i alla länder i Latinamerika - Webbinarium Nilas som spelades in den 15 april 2020
 • Immunologen Anna-Lena Spetz Foto: Jens Lasthein På jakt efter behandling mot covid-19 2020-04-20 Immunologen Anna-Lena Spetz leder projektet ”Fight-nCoV” vid Stockholms universitet som tillsammans med forskare från Tyskland, Danmark och Frankrike ska utveckla antiviral behandling mot covid-19.
 • NC-podden Språk och yrke 2020-04-20 Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med yrkesintegrerad sfi.
 • Mentorsprogrammet möjliggör stöd till juniora forskare 2020-04-18 Mentorsprogrammet har varit en lyckad satsning från Humanvetenskapliga området. Nu gör man programmet permanent för att låta fler unga forskare få stöd av en mentor.
 • Allt fler vill bli lärare – högsta antalet på fem år 2020-04-17 Totalt närmare 11 000 anmälningar har gjorts till universitetets lärarprogram inför höstterminen 2020. Det är 8 procent fler än förra hösten.
 • Visningstjänster från Lantmäteriet vid distansundervisning 2020-04-17 För att studenter ska komma åt Lantmäteriets visningstjänster nu när det är distansundervisning, har Stockholms universitet ett tillfälligt konto hos Lantmäteriet fram till 31 augusti.
 • Religionsdidaktik i sociala medier 2020-04-17 Caroline Gustavsson, lektor i religionsdidaktik, har startat ett konto på Instagram med fokus på religionsdidakitk och religionspedagogik.
 • Stressforskningspodden #5 om Sjukdomsstress och hot om smitta 2020-04-16 Du har väl inte missat Stressforskningsinstitutets podd Stressforskningspodden? I mitten av april har avsnitt 5 släppts och det har ett synnerligen aktuellt tema: Sjukdomsstress och hot om smitta.
 • En person städar en arbetsyta. Foto: Mostphotos Allt större löneskillnader mellan olika arbetsplatser 2020-04-16 Ojämlikheten mellan olika arbetsplatser förklarar allt mer av den ekonomiska löneojämlikheten mellan löntagare.
 • Ester Pollack Foto: Stockholms universitet Ester Pollack: ”Viktigt att nå ut med sakkunskap i tider av desinformation” 2020-04-15 – Jag tycker att det är viktigt att nå ut med sakkunskap i tider av desinformation, säger medieforskaren Ester Pollack, Stockholms universitet, i det senaste numret av universitetets personaltidning Universitetsnytt.
 • Nio hedersdoktorer vid universitetet 2020 2020-04-15 Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Årets hedersdoktorer är Jane Gaines, Tobias Svanelid, Lars Hörngren, Ann Åberg, Yuto Kitamura, Karen Kohfeld, Fernando Martín, Joanna Rose och John Rubinstein.
 • Mats Nilsson. Foto: Eva Dalin Mobiltelefoner kan bidra till enkelt virustest 2020-04-14 Mats Nilsson leder ett projekt med inriktning på covid-19 som får anslag från SciLifeLab samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 • Förändrad a-kassa gör att fler riskerar fattigdom när arbetslösheten stiger 2020-04-14 Många varslas till följd av coronakrisen men har samtidigt inte fullgott skydd från a-kassan. En studie från Institutet för social forskning (SOFI) visar att det försämrade skyddet gör att fler nu kan hamna i risk för fattigdom om arbetslösheten stiger.
 • Så undviker du ”fake news” i coronatider 2020-04-14 Ester Pollack, professor i journalistik, kom förra året ut med boken ”Källkritik! Journalistik i lögnens tid”. Här tipsar hon om hur du kan navigera i störtfloden av information under coronapandemin. Se också hennes föreläsning på webben om hur du genomskådar desinformation i kristider (länk längre ner i texten).
 • Spritblandning i samhällets tjänst Kemister blandar handsprit för sjukvården 2020-04-09 20 000 liter nyproducerad handsprit samt plasthandskar, munskydd och andra engångsartiklar. Det är resultatet hittills av ett initiativ från kemister vid Stockholms universitet för att möta vårdens behov.
 • Ny tjänst för tidskrifter med OA-publicering 2020-04-08 Nu lanserar vi en ny söktjänst för tidskrifter med open access-publicering. För dig som forskare vid universitetet blir det nu enklare att se om du kan publicera dig open access i en viss tidskrift.
 • Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg 2020-04-08 -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju. Hon är aktuell med boken Perspektiv i fritidshem och är ny studierektor för grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.
 • Susanne Keipert Forskarna som försöker hitta lösning på fetmaproblemet 2020-04-08 Den ökande förekomsten av fetma är en stor utmaning för samhället. Läs om forskning för att förstå hur ökad ämnesomsättning kan hjälpa kroppen att förbränna fett och socker.
 • Rätt tidpunkt för Pesten? 2020-04-08 Maria Walecka Garbalinska, professor emerita i franska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet, medverkade i programmet "Nordegren & Epstein i P1"
 • Rädda planetens sötvatten och arterna under ytan 2020-04-08 Det är kris för den biologiska mångfalden i sötvatten och sötvattens ekosystem. Förändringarna sker snabbare än man tidigare trott och mycket snabbare än på land, menar forskare i en ny studie.
 • 14 miljoner till forskning om ämnesomsättning 2020-04-08 Danska Novo Nordisk Foundation har beslutat om 2020 års ”Ascending Investigator Grant - Endocrinology & Metabolism. Ett anslag går till Martin Jastroch vid Stockholms universitet.
 • Européer hårt hållna i 1700-talets Kina 2020-04-07 För att få handla med världens största ekonomi under 1700-talet var européer tvungna att anpassa sig till hårda kinesiska lagar. Lisa Hellman ger i sin forskning en annorlunda bild av européer i världen.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2020-04-07 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Artificiell intelligens används för att simulera pandemier 2020-04-07 Aron Larsson och Panagiotis Papapetrou vid Institutionen för data- och systemvetenskap beviljas stöd av Vinnova för att simulera pandemier tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
 • Ny professur i hållbara livsmedelssystem 2020-04-07 Stockholm Resilience Centre kommer stå värd för en nyetablerad professur i hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem, finansierad av stiftelsen Curt Bergfors Foundation
 • Doftsinnet dominerar 2020-04-06 Synen har länge ansetts vara det mest dominanta av våra sinnen. Men ny forskning pekar i stället på att doftsinnet kan dominera synsinnet.
 • Lennart Bergström, Henrik Cederquist, Tamara Church och Astrid Söderbergh Widding. ”Fantastiskt initiativ från våra kemister” 2020-04-06 Den 3 april besökte rektor Astrid Söderbergh Widding och vicerektor Henrik Cederquist de kemister som i knappt tre veckors tid producerat handsprit och levererat totalt 12 700 liter till sjukvården i Stockholm.
 • VIDEO: Watch the H.M. King Carl XVI Gustaf's emotional speech to the Swedish people on the current coronavirus crisis. Photo: Peter Knutson © The Royal Court Expert: The king's speech to the nation eases the sense of danger 2020-04-03 Two weeks ago H.M. King Carl XVI Gustaf gave a speech to the nation. Media researcher Kristina Widestedt, at Stockholm University, specialized in the role of royals in society, told Politico on Wednesday that: "A comforting message helps ease the imminent sense of danger".
 • Mikael Rostila, Photo: N Björling/Stockholm University Is Sweden taking a huge risk? 2020-04-03 The Swedish less strict approach to the COVID-19 pandemic creates strong reactions around the world. Mikael Rostila, Head of the Department of Public Health Sciences, assesses the situation and refers to some interpretations on why the Swedish approach may be efficient – at least in Sweden.
 • Lydia Wistisen Bernadottestipendiat 2020 2020-04-03 Lydia Wistisen, litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik, är en av Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2020.
 • En mer sofistikerad debatt kan rädda liv 2020-04-02 Det råder en stor brist på helhetssyn i debatten om hur coronaviruset ska bekämpas.
 • Astrid Söderbergh Widding Foto: Eva Dalin Astrid Söderbergh Widding ny ordförande för Civis 2020-04-02 Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, har utsetts till ny ordförande för Civis European University alliance.
 • Stort engagemang för övergången till distansundervisning 2020-04-02 På bara några dagar gick all undervisning vid institutionen över till distansundervisning. Trots utmaningar har övergången fungerat bra tack vare alla engagerade lärare, studenter och administratörer.
 • Fake news och desinformation – hot mot det mänskliga omdömet 2020-04-01 Under de senaste åren har så kallade fake news och desinformation på nätet fått en allt större plats i den säkerhetspolitiska diskussionen. Det har setts som ett växande säkerhetshot i världen.
 • Printomatskrivarna åter tillgängliga när biblioteket är öppet 2020-04-01 Nu går det bra att använda skrivarna under bibliotekets öppettider igen.
 • Många migranter blir kvar i den typ av bostadsområde de först bosatte sig i 2020-04-01 Den typ av bostadsområde eller region som flyktingar och andra migranter först bosätter sig i är också ofta det område där de stannar kvar. Det gäller både relativt fattiga områden och mindre orter, visar en ny avhandling i kulturgeografi som motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.
 • Petra Petersen disputerar via Zoom Foto: Niklas Hill Stockholms universitet går över till digitala disputationer 2020-03-30 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. En av de första ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Denny Vågerö, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: E Dalin. Massarbetslöshet ökar risken att dö i förtid 2020-03-30 Coronavirusets framfart över världen har en stark påverkan på den globala ekonomin och arbetslösheten ökar kraftigt. Studier från tidigare ekonomiska kriser i Sverige visar att ett stort antal arbetslösa riskerar att dö i förtid.
 • Ann-Sofie Jägerskog har disputerat 2020-03-30 Den 27 mars disputerade Ann-Sofie Jägerskog i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
 • Fredrik Liljeros Foto: Paul Fuehrer Kunskap om nätverk viktig för att bekämpa epidemier 2020-03-30 För att förstå hur allvarliga sjukdomar sprids och hur de ska bekämpas krävs kunskap om hur människors kontaktstrukturer ser ut och hur det påverkar spridningsdynamiken.
 • Stockholm University transitions to distance learning from 18 March 2020. Photo: Andrey Popov © Mostphotos Institutionen för mediestudier går över till distansundervisning 2020-03-27 Institutionen för mediestudier går över till distansundervisning från 18 mars 2020. Detta med anledning av det svåra smittskyddsläget i landet, orsakat av det nya coronaviruset.
 • Mikael Rostila, professor i folkhälsovetnskap. Photo: Niklas Björling/Stockholms universitet Sverige och coronaviruset - därför kan våra strategier fungera 2020-03-27 Medan regeringar i flera länder tar till hårdare tag för att minska smittspridningen, presenterar den svenska Folkhälsomyndigheten andra riktlinjer i krishanteringen kring coronaviruset. Att Sverige agerar så annorlunda mot så många andra länder ifrågasätts av många, såväl nationellt som internationellt. Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, kommenterar detta i Foreign Policy Magazine.
 • Kemisten som blev bolagsbyggare 2020-03-27 Ett misslyckat experiment banade väg för en karriär som entreprenör och bolagsbyggare. Nu letar Saeid Esmaeilzadeh nya framgångssagor.
 • Förlag uppmanas tillgängliggöra innehåll 2020-03-27 Bibsamkonsortiet med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding som ordförande uppmanar vetenskapliga förlag att öppna upp sitt innehåll för läsning med anledning av coronaviruset.
 • OH-papper i SU-butiken i väntan på transport för att bli till skyddsvisir. Universitetet kraftsamlar kompetens och material till sjukvården 2020-03-26 Stockholms universitet var tidiga med att möta behov inom sjukvården under coronavirusets utbrott. Efterfrågan på material till skyddsutrustningar är fortsatt stor och institutionerna inventerar nu förråden. På SU-butiken har man bland annat tagit emot flera kartonger med gamla overheadblad som i veckan skickas till sjukhus i Stockholmsområdet.
 • “Of course you should take part of the program!” says both Akshay Gokulendran Nair and Annette Dock "Alla mina kontakter har jag fått av Annette" 2020-03-26 Mentor Annette Dock och adepten Akshay Gokulendran Nair matchades ihop i mentorskapsprogrammet. Nu har hon inte bara introducerat honom till Stockholm, utan även till sin familj.
 • Distansundervisning Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet Snabb övergång till distansundervisning på Stockholms universitet 2020-03-26 Stockholms universitet ställer nu om hela verksamheten till distansundervisning. Fysikum är en av de institutioner som snabbt kommit igång med det nya formatet.
 • Foto: Martin Jakobsson/Stockholms universitet Årets Klimatfestival blir digital 2020-03-25 Virtuella rundvandringar och cybermöten med forskare, klimatpoddar och livessända föreläsningar. Det är en del av innehållet när årets Klimatfestival vid Stockholms universitet blir digital.
 • Studenter i samtal, foto: Niklas Björling Antalet internationella studenter fortsätter öka i Stockholm 2020-03-25 Antalet internationella studenter vid Stockholms lärosäten närmar sig nu 10 000 och har ökat med 26 procent de senaste fem läsåren.
 • Tom Britton Foto: Niklas Björling Tom Britton föreläser om smittspridning 2020-03-25 Digital föreläsning med Tom Britton, professor i matematik som forskar om hur en smitta sprids i en befolkning.
 • Det fotoaktiverade järnpentakarbonylkomplexet avger av en karbonylgrupp
Copyright: SLAC National Accelerator Laboratory Röntgenlaser ger ögonblicksbilder av fotokatalys 2020-03-25 En ny studie av ljusaktiverad katalys kan bidra till utvecklingen av kemisk lagring av solenergi. Studien är resultat av ett brett internationellt forskarsamarbete kring ultrasnabb reaktionsdynamik.
 • Foto: Institutionen för miljövetenskap Klimatforskare testar metoder inför Arktisexpedition 2020-03-25 För att bättre förutse framtida utsläpp av växthusgaser, deltar universitetets forskare i en stor Arktisexpedition i höst. Som förberedelse har teamet just genomfört en pilotvecka med R/V Electra.
 • Kan du vara säker på Covid 19-test för hemmabruk? 2020-03-24 Frank Miller, docent i statistik vid Statistiska institutionen förklarar vad som kan menas med att ett test är "säkert", och varför du inte kan lita på alla Covid 19-tester för hemmabruk.
 • Fysikern som skyndar till Nasdaq 2020-03-24 Intresset för astronomi tog honom till universitetet och fysiklinjen. En kurs i ekonofysik ändrade dock inriktningen och idag löser Michael Lindberg problem på Nasdaq.
 • Ann-Sofie Jägerskog disputerar digitalt 2020-03-24 Fredag den 27 mars sker den första digitala disputationen vid HSD, via e-mötesverktyget Zoom.
 • Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Sex Wallenberganslag till matematiker vid Stockholms universitet 2020-03-24 Sex matematiker från Stockholms universitet får i år anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.
 • Line Gordon Foto: Niklas Björling 64 miljoner till projekt för hållbart livsmedelssystem 2020-03-23 Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en av huvudaktörerna i ett nytt initiativ som ska omvandla svenska livsmedelssystem. Samverkan mellan forskning, innovation och politik, i dialog med jordbruket och industrin, ska skapa kunskap för förändring.
 • Erasmus - Spanien - Portugal 2020-03-19 Vart kan man åka som Erasmusstudent? Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbytesplats? - Sista ansökningsdag 31 mars
 • Erasmus - Master in Latin American Studies 2020-03-19 Our Master students have the possibility to participate in Erasmus Exchange programmes with our partner universities in Paris and Salamanca OBS! The courses will be held in Spanish
 • Kathrin Kaufhold Ord och terminologi är lätt att lära sig – men hur får man det till ett språk? 2020-03-19 Att lära sig att kommunicera på ett nytt språk i professionella sammanhang kan innebära en stor utmaning – inte minst i akademiska sammanhang. Det vet Kathrin Kaufhold, lektor och forskare i lingvistik på Stockholms universitet, som själv använder mestadels engelska men också svenska som arbetsspråk.
 • Foto: Viktor Gårdsäter Digitalt Öppet hus 31 mars 2020-03-19 Stockholms universitet anordnar ett digitalt Öppet hus den 31 mars så att alla som står inför sitt studieval ska kunna få svar på sina frågor.
 • Forskning RadoNorm Foto: Stockholms universitet EU-anslag för att undersöka kopplingen mellan radon och cigarettrök 2020-03-19 Forskare från Stockholms universitet har beviljats anslag från EU i projektet RadoNorm, för forskning som ska förbättra skyddet mot radon och radioaktivt avfall.
 • Martin Högbom Foto: Magnus Bergström Biokemist vid Stockholms universitet ny ledamot i KVA 2020-03-18 Martin Högbom, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet, blir en av sex nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien.
 • Tom Britton Foto: Niklas Björling Matematiska modeller förutspår smittspridning 2020-03-17 Med hjälp av matematiska modeller kan Tom Britton, professor i matematik, räkna ut hur snabbt coronaviruset sannolikt kommer att spridas.
 • Studenter i ett klassrum. Foto: Mostphotos Vårens högskoleprov inställt 2020-03-17 Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att högskoleprovet 4 april 2020 ställs in.
 • INSTÄLLT – Migration och myter i media 2020-03-16 Uppdatering: Evenemanget är inställt tills vidare. Hur rapporteras migration och integration i media? Vem flyttar fram retoriken? Och vilken roll spelar sociala medier – följer sociala medier opinionen eller leder de den?
 • Photo: Syda Productions / Mostphotos Inställd! Call for Papers: ”Popular Culture and the Civic Imagination.” Konferens med Henry Jenkins 2020-03-13 Konferensen ”Popular Culture and the Civic Imagination” med Henry Jenkins (University of Southern California), 19-20 maj, 2020 är inställd.
 • Ny rapport från Klimatpolitiska rådet 2020-03-13 Klimatpolitiska rådet har överlämnat sin årliga rapport till regeringen. I rapporten konstaterar de att regeringens klimatpolitiska handlingsplan inte räcker och inte heller uppfyller lagens krav.
 • Mårten Schultz professor i civilrätt Foto: Stockholms universitet Mårten Schultz: Förbud mot sammankomster omfattande frihetsinskränkning 2020-03-13 Regeringens beslut att förbjuda sammankomster med mer än 500 personer, för att förhindra spridning av covid-19, är en av de mest omfattande frihetsinskränkningar Sverige har infört i modern tid.
 • Podd #25 – Forska utan att flyga – går det? 2020-03-13 Samtidigt som vår medvetenhet kring flygets konsekvenser för klimatet ökar, fortsätter vi att resa på ungefär samma sätt. Och den akademiska världen är inget undantag.
 • Lindbeckkommissionens förslag från 1993 stod i fokus vid seminariet men även mer generella frågor om relationen mellan forskare och politiker diskuterades. Politiker måste vara lyhörda för forskning 2020-03-13 Politiker måste lyssna på forskarna och det finns behov att öka förståelsen mellan de båda grupperna. Det var centrala budskap vid ett seminarium om Assar Lindbeck och andra forskares betydelse för beslutsfattandet.
 • Tång och spigg. Foto: Hans Kautsky/Azote Trädgårdstider i tångbältet 2020-03-12 I mitten av mars hölls den fjärde nationella konferensen i marin restaurering här i Stockholm. I samband med den presenteras även den nya handboken; Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön.
 • MBW labb Foto: Niklas Björling EU-bidrag till Stockholms universitet för coronavirusforskning 2020-03-12 Stockholms universitet har beviljats forskningsbidrag från EU för att utveckla antiviral behandling mot det nya coronaviruset. Projektet leds av immunologen Anna-Lena Spetz.
 • Cancelled! Conference with writer Ananda Devi – French language and multilingualism 2020-03-11 Institut français i collaboration with Department of Romance Studies and Classics welcomes you to a conference with writer Ananda Devi. The event is part of the celebration in Sweden of the 50th anniversary of The International Organisation of La Francophonie.
 • Frescati southern houses during spring. Foto: Helene Komlos-Grill/Stockholms universitet Sociologi och demografi vid Stockholms universitet i topp 50 i världen 2020-03-11 Enligt QS World University Rankings by Subject 2019, är vi på plats 41 i världen. Det är åttonde året i rad som vi är i topp 50. Dessutom är vi etta i Sverige enligt samma lista.
 • OA-böcker från Stockholm University Press når en stor publik 2020-03-11 Universitetets open access-förlag har sedan 2015 publicerat 27 böcker och statistiken visar att de elektroniska böckerna når en stor publik via olika databaser, bibliotekskataloger och universitetetens repositorier.
 • HSD-forskare beviljas medel för projekt om visuell litteracitet i samhällskunskap 2020-03-11 ”Säger bilden mer än tusen ord? Om utvecklingen av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen” har fått 4.1 miljoner genom samverkansprojektet Utveckling, Lärande och Forskning (ULF), som syftar till en stärkt lärarprofession.
 • RATS Teater tilldelas samverkansmedel inom satsningen Barn, migration och integration 2020-03-10 Satsningen Barn, migration, integration (BMI) inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet har utlyst medel för samverkan med externa aktörer och fokus på barn och unga. RATS Teater står för en av de projektansökningar som beviljats medel.
 • Forskningsmedel till praktiknära forskning vid Stockholms universitet 2020-03-10 Universitetet är ett av tre lärosäten som beviljats medel för praktiknära forskning inom regeringsuppdraget ULF.
 • Sigrun Helmfrid Fattiga kvinnor förlorarna i Burkina Fasos bomullsekonomi 2020-03-10 En ny studie i antropologi visar att det finns skillnader i vilka som tjänar på bomullsekonomin och inte. Det är i fattiga familjer som kvinnorna får täcka upp från sina egna inkomster.
 • Photographs of pages from the Atlas of Athenian Inscriptions (Bound book, 450x450mm). © Konstantinos Avramidis, 2018. Constructing an Atlas of Athenian graffiti inscriptions 2020-03-10 Välkommen till en öppen föreläsning av Konstantinos Avramidis, fil.dr i arkitektur vid Universitet i Portsmouth. Uppdatering 10 mars: föreläsningen hålls via länk.
 • Bidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2020 2020-03-09 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2020.
 • Aino Collmar och Annika Davén Stockholms universitet har fått en podd om professionella samtal 2020-03-09 Aino Collmar och Annika Davén har startat Vägledningspodden. Den lyfter teman som är intressanta för alla som är intresserade av professionella samtal.
 • Från dåliga betyg till framgångsrik advokat 2020-03-09 Som skoltrött reserv kom Johan Eriksson in på juristlinjen. Idag är han en av de mest uppmärksammade advokaterna i Sverige, prisad av Advokatsamfundet och kollegornas val om de skulle behöva en försvarsadvokat.
 • Dan Hedlin i SVT. Foto: Fredrik Larsson. Att ha koll på statistik: Tre tips från professorn! 2020-03-09 I ett inslag om statistik på SVT medverkar professor Dan Hedlin, och ger råd till tittarna om hur man kan förhålla sig till statistik som presenteras i nyhetsmedier.
 • Podd #28 – Kunskapsarvet, digitaliseringen och nyhetsrubrikerna 2020-03-09 Hur inleder man en digitaliseringsprocess av hela det svenska trycket – från 1400-talet fram till idag?
 • Stockholms universitet bland de 50 bästa i världen inom fem ämnen 2020-03-06 I början av mars släpptes den årliga QS-rankningen per ämne, QS World University Rankings by Subject 2020. Årets rankning omfattar totalt 48 ämnen, grupperade i fem smalare ämnesområden.
 • ”Den globala staden” tränger undan fattiga när nya stadsdelar planeras 2020-03-06 Att rusta upp städer och bygga nya områden är ofta en del av att förändra bilden av afrikanska städer. Men när markägare och företag vill locka nya invånare riskerar andra att trängas undan, visar studier.
 • Louise Wallenberg har nyligen utnämnts till professor i modevetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Svante Emanuelli © 2018 Louise Wallenberg befordras till professor i modevetenskap 2020-03-06 I veckan blev det känt att modeforskaren Louise Wallenberg befordrats till och anställts som professor i modevetenskap vid Stockholms universitet. –Det är så klart roligt att kunna titulera sig professor i modevetenskap - det finns ju fortsatt ganska så få, säger hon.
 • Foto: Wikimedia Foundation - Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10310141 Översättning och tolkning ska stärkas på Wikipedia. Editathon 11/3 2020-03-05 Nu ska Wikipedia fyllas med kunskap om tolkning och översättning. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är värd för ett editathon för att skapa, redigera och översätta Wikipediaartiklar.
 • Nordiska Latinamerikainstitutet invigt 2020-03-05 I drygt femtio år har tankarna funnits om att skapa ett nordiskt Latinamerikainstitut. Nu är drömmen uppfylld och institutet invigt vid Stockholms universitet.
 • L´Amitié Franco-Suédoise stipendier 2020-03-05
 • Den globala adeln – elitens makt bakom stängda dörrar 2020-03-05 I en film producerad av Vetenskapsrådet berättar Adrienne Sörbom om sin forskning om företagsdriven global politik och varför det är så viktigt att vi medborgare kan ta del av resultaten från den.
 • Amortization demands lack demonstrable social benefits 2020-03-05 In an op-ed in Dagens Nyheter John Hassler, Harry Flam, Lars E.O. Svensson & Robert Boije argue that every economic-policy measure should show that the benefit exceeds the cost.
 • "Kristdemokraterna should withdraw their support for high-speed railways" 2020-03-05 Harry Flam and John Hassler, together with colleagues from VTI, KTH and Örebro University, argue against high-speed railways in Sweden, in an op-ed in Dagens Nyheter.
 • Erasmus - Belgien, Frankrike eller Italien 2020-03-04 Vart kan man åka som Erasmusstudent? Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbytesplats? - Sista ansökningsdag 15 mars
 • Elin Svahn. Foto: privat Tre frågor till Elin Svahn – först med att disputera i översättningsvetenskap i Sverige 2020-03-04 Elin Svahn är först i Sverige med att disputera i översättningsvetenskap. Hon arbetar med översättningssociologi och har skrivit en avhandling som handlar om översättare i en svensk kontext. Elin Svahn disputerar vid Tolk- och översättarinstitutets (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).
 • Ny forskarskola ska lyfta naturvetenskapernas och matematikens didaktik 2020-03-04 I höst startar en forskarskola som ska göra undervisningen i matematik och naturvetenskap mer relevant för eleverna. Tre universitet samarbetar om forskarskolan som vänder sig till lärarutbildare.
 • Svenska som andraspråk måste få högre status 2020-03-03 Trots att svenska som andraspråk utvecklats kontinuerligt sedan det infördes som skolämne för 25 år sedan stämplas det ofta som ett lågstatusämne utan utmaningar. Det kan den didaktiska forskningen i ämnet hjälpa till att ändra på.
 • Tre personer har ett möte runt ett bord. Foto: Creative commons 0 Fortsatt lysande arbetsmarknad för statistiker 2020-03-03 I SACO:s rapport ”Framtidsutsikter” kan vi läsa att arbetsmarknaden i framtiden ser väldigt bra ut för statistiker och matematiker.
 • Stockholms gamla observatorium. Foto: Mostphotos/Gamma-Man. Varmaste vintern i Stockholm på drygt 250 år 2020-03-02 Årets vinter i Stockholm blev den varmaste sedan dagliga väderobservationer började göras år 1756, det visar ny data från Bolincentret vid Stockholms universitet.
 • Hiranya Peiris Foto: Niklas Björling Två SU-forskare tilldelas Göran Gustafssonpris 2020-03-02 Göran Gustafssonpriserna är ett av de mest prestigefulla priserna för yngre forskare. Av årets fem pristagare är två från Stockholms universitet.
 • Vanguardia feminista y movilización social latinoamericana 2020-02-28 El evento presentó un panel compuesto por el Colectivo chileno LASTESIS y la Prof. Dr. Merike Blofield. El tema central del evento fue el papel del feminismo y los temas de género en los movimientos sociales actuales en América Latina.
 • Foto: Linnéuniversitetet Ny bok om ungdomar med utländsk bakgrund, skola och integration 2020-02-28 Stefan Lund visar i sin forskning hur unga människor med utländsk bakgrund aktivt förhandlar och reflekterar över sina möjligheter och begränsningar om att passa in eller inte passa in i skolan och det svenska samhället.
 • Östersjöns dolda rörelser kartläggs 2020-02-27 Forskningsfartyget Electra befinner sig nu utanför Grisslehamn för att mäta turbulens och omblandning i havet. Forskarna ombord vill lära sig mer om processerna som styr omblandning i Östersjön – något som påverkar såväl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.
 • Apotekarsocieteten utlyser stipendier. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2020-02-26
 • Är Clearview AI dödsstöten för privatlivet? 2020-02-26 Med ett foto identifierar appen Clearview AI okända personer och kopplar dem till databaser och sociala medier. Fredrik Blix diskuterar ansiktsigenkänning och rätten till privatliv i Aftonbladet Daily.
 • tatuerad kvinnokampsymbol Internationella kvinnodagen 2020-02-26 Här finns ett urval av forskare vid Stockholms universitet med forskning inriktad på frågor som relaterar till Internationella kvinnodagen.
 • Bildningspodden live: Om hjärnan 2020-02-26 Vad vet egentligen vetenskapen om hjärnan? Bildningspodden tar tempen på hjärnan tillsammans med Christian Broberger, professor i neurokemi och Hatice Zora, forskare i lingvistik.
 • Anna-Malin Karlsson. Foto: Ingmarie Andersson Krönika: Det går att utmana medielogiken 2020-02-26 ”Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.” För några år sedan infördes denna etikett på Svenska Dagbladets språkspalter. Skribenten Anna-Malin Karlsson reagerade med obehag och motstånd mot denna personcentrering och mot att humaniora i medierna hellre ramas in som spännande kuriosa snarare än som forskningsfält där kunskapsutveckling ständigt pågår. Ett motmedel mot det är att tala och skriva om vetenskap som process.
 • Filmvisning 1918 i Frankrike som ett led i en tuberkuloskampanj. Foto: Rockefeller Archive Center Forskare: "Stark tilltro till den rörliga bildens pedagogiska kraft sedan filmens tidiga år" 2020-02-26 Filmforskarna Marina Dahlquist och Joel Frykholm, Stockholms universitet, har forskat om utbildningsfilmens väg mot att bli en egen institution i Nordamerika och Europa under 1910- och 1920-talet. Deras forskning har nu utmynnat i en bok.
 • Allt fler vuxna deltar i klimatdemonstrationer 2020-02-25 Andelen vuxna som deltar i klimatdemonstrationer har ökat men "Greta-effekten" har avtagit något som motiv för människor att gå ut och demonstrera för klimatet visar ny studie.
 • Nya studier om kvinnors väg ut ur kriminalitet 2020-02-25 En avhandling i psykologi och en artikel från Kriminologiska institutionen ger ny kunskap och kvinnors brottslighet och vägen tillbaka in i det konventionella samhället.
 • Naturen till hjälp för återhämtning 2020-02-24 Hur ska vi designa städer i framtiden och vilka miljöer är viktiga för att vi ska kunna leva och må bra? Grönområdens effekt på vårt välbefinnande har studerats i en ny avhandling vid Stockholms universitet.
 • Skoldebatten föremål för ny forskarskola 2020-02-24 Fyra lärosäten går samman i en bred satsning för att undersöka hur historien påverkar dagens skola.
 • Universitetet bidrar till samhällsdebatten 2020-02-24 Andrés Rivarola Puntigliano, docent och föreståndare för Nordiska Latinamerikainstitutet (Nilas) vid Romanska och klassiska institutionen, ligger på andra plats i listan över universitetets 50 mest förekommande talespersoner.
 • Två SU-professorer valdes in i KVA 2020-02-24 Den 12 februari valdes professorerna John Hassler och Carina Mood vid Stockholms universitet in som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Carina Mood har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien 2020-02-21 Professor Carina Mood, professor i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien i klassen för samhällsvetenskaper.
 • Sommarkurs ska öka kunskap om fake news inom hälsa 2020-02-21 Hälsa och sjukdomar är ämnen som ofta engagerar, men det är lätt att olika myter och överdrifter sprids. Med en ny kurs i sommar vill Institutionen för folkhälsovetenskap öka kunskapen om faktaresistens.
 • Modig ledare som vill nå resultat 2020-02-21 Hon ville förbättra världen och utbildade sig till socionom vid Stockholms universitet. Hennes egenskaper lämpade sig dock bättre som chef än som socialsekreterare. Ann-Marie Begler har 25 års erfarenhet av att leda myndigheter.
 • De fem områden Civis-samarbetet utgår från Stockholms universitet var värd för Civis-workshop 2020-02-21 Fem hubbar ska utvecklas inom ramen för Civis-samarbetet. På en workshop i januari träffades alla åtta universitet för att påbörja det arbetet.
 • Den infrusna berglärkan från Sibirien visade sig vara 46 000 år gammal. Foto: Love Dalén Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka 2020-02-21 Forskare har kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades.
 • Photo: Niklas Björling/Stockholm University John Hassler new member of the Royal Swedish Academy of Sciences (KVA) 2020-02-21 IIES Professor John Hassler is one of three newly elected members to KVA's class of social sciences.
 • Professionsprogram kan skapa fler lärare i skolan 2020-02-21 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Podd #27 – Märkliga, unika och uråldriga böcker, och hur de används i ny forskning 2020-02-20 I vissa av de äldsta, unikaste och mest värdefulla böckerna i bibliotekets boksamlingar blandas iakttagelser med ren fantasi. Men böckerna används även i modern forskning.
 • Hög kvalitet på ämneslärarutbildningen i svenska vid SU 2020-02-20 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bl.a. utvärderat ämneslärarutbildningarna i svenska vid Stockholms universitet (SU), dels arbete i grundskolans årskurs 7–9 och dels arbete i gymnasieskolan. Utbildningarna fick omdömet hög kvalitet.
 • När språk blir en maktfaktor 2020-02-20 I universitetets underjordiska konsthall möter forskning konst. Just nu handlar det om språk som maktfaktor, som identitet och vikten av att inte förlora sitt modersmål.
 • Det mesta oklart efter Brexit 2020-02-20 När du läser det här har Storbritannien lämnat EU. Men vad Brexit kommer att betyda för universitetets forskningssamarbeten och studentutbyten med Storbritannien är det ingen som vet.
 • UKÄ:s lärosätestillsyn har startat 2020-02-20 Stockholms universitet har under ett par år förberett sig för UKÄ:s juridiska tillsyn av universitetets regeltillämpning. Denna tillsyn kallas i dagligt tal för lärosätestillsyn.
 • Nytt Open Access-avtal med ACS 2020-02-19 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan avgift i tidskrifter från det vetenskapliga förlaget American Chemical Society, ACS.
 • Tonåringar sitter i en trappa, bara benen syns. Foto: Gaelle Marcel/Unsplash Tonåringar i växelvis boende mår lite sämre om bara en förälder bor med ny partner 2020-02-19 Tonåringar som bor växelvis mår ungefär lika bra som jämnåriga i familjer där föräldrarna bor tillsammans – men inte i alla familjer.
 • Hög kvalitet på universitetets ämneslärarutbildningar 2020-02-19 Stockholms universitet kommer väl ut i den granskning av ämneslärarutbildningarna som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Universitetets utbildningar har övervägande hög kvalitet, medan åtgärder behöver sättas in för att kvalitetssäkra ett av undervisningsämnena.
 • Emma Jansson Emma Jansson om sin forskning i P4 Dalarna 2020-02-18 Emma Jansson, doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet, berättar om sitt forskningsprojekt om Anders Zorns material och måleriteknik i Sveriges radios P4 Dalarna.
 • Paul T. Anastas Foto: Ingmarie Andersson Grön kemi viktigt i hållbarhetsomställningen 2020-02-18 Det finns en enorm potential i grön kemi som kan skynda på omställningen till ett hållbart samhälle.
 • ’Student day’ at the Nordic Institute of Latin American studies (NILAS) 2020-02-18 On February 14th, the Nordic Institute of Latin American Studies and the Student Council at the Department of Romance Studies and Classics hosted the Student day at NILAS! at the Institute’s library.
 • Foto: Claudio Divizia/MostPhotos Presidentvalet i USA – experter vid Stockholms universitet 2020-02-18 Stockholms universitet har ett antal forskare som kan kommentera valrörelsen och presidentvalskampanjen i USA ur olika perspektiv. Det kan handla om sakfrågor om valsystem, ekonomi och politik liksom om medier, kampanjspråk och opinionsundersökningar.
 • Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag 2020-02-17 Den 12 februari gick naturvetarnas arbetsmarknadsdag av stapeln i Aula Magna och på matematiska institutionen i Kräftriket.
 • The Faculty of Social Sciences presents: The 2020 Gunnar Myrdal Lecture 2020-02-17 Michèle Lamont, Harvard University, "Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in American Society and Beyond"
 • Storia sacra e profana nei volgarizzamenti medioevali. Rilievi di lingua e di cultura 2020-02-17 Publication by Michele Colombo, together with Paolo Pellegrini and Simone Pregnolato
 • ”Vanliga vallor går lika bra” 2020-02-17 Just nu pågår skolornas sportlovsveckor och i fjällen ger sig många ut i spåren för att åka längdskidor. Men den skidvalla som får skidorna att glida så bra innehåller i många fall högfluorerande ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Finns det några alternativ?
 • Jin Sangtae, guest artist at the Media Matter Conference performs with non-musical objects as instruments. For instance, he uses computer hard drives as seen in the picture. Photo: Jin Sangtae Media Matter: Media-Archaeological Research and Artistic Practice 2020-02-17 Read our full report from the international conference 'Media Matter: Media-Archaeological Research and Artistic Practice' in Stockholm on November 27-29, 2019. Written by Doron Galili, research fellow, and John Fullerton, professor emeritus.
 • Inge Jonsson Till minne av Inge Jonsson 2020-02-17 Professorn i litteraturvetenskap samt universitetets förre rektor Inge Jonsson har gått bort 91 år gammal.
 • En person håller en bebis pekfinger. Foto: Aditya Romansa/Unsplash Skaffa barn eller inte – vem bestämmer när kvinnan och mannen i ett heterosexuellt par vill olika? 2020-02-14 Om du och din partner drar åt olika håll när det gäller att skaffa barn – vems vilja väger då tyngst, i genomsnitt? En studie i demografi har svaret, som nyanserar bilden av traditionella könsroller i par.
 • Klara Bolander Laksov och Cormac Mc Grath Misslyckanden som utgångspunkt för lärande i högskolepedagogisk verksamhet 2020-02-13 Klara Bolander Laksov och Cormac McGrath uppmärksammar i ett temanummer i tidskriften Journal for academic development att misslyckade situationer är viktiga för lärande i högskolepedagogisk verksamhet.
 • Vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Upptäcktes 2008. Foto: Sigtuna museum DNA-studier ger ny syn på Sveriges historia 2020-02-13 Det stora Atlasprojektet har ändrat bilden av hur Skandinavien befolkades och hur jordbruket spreds over Europa.
 • Marianne Dehasque, doktorand på Zoologiska institutionen, undersöker DNA från de sista mammutarna. Gamla gener i nytt centrum 2020-02-13 Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA.
 • Mammutbete i Sibirien. Foto: Love Dalén Dog den sista mammuten av inavel? 2020-02-13 På Wrangels ö levde de sista mammutarna isolerade i 6 000 år innan de dog ut. Love Daléns forskargrupp vill ta reda vad som hände.
 • Astrid Söderbergh Widding Viktigt med öppenhet i rekryteringsprocesser 2020-02-12 Mobilitet, öppenhet och kvalitet. Det var återkommande önskemål när Sveriges unga akademi och Stockholm universitet ordnade ett karriärseminarium.
 • Forskare: Förbjud bly i återvunnen PVC 2020-02-12 Forskare vid Stockholms universitet uppmanar EU-parlamentet att rösta nej till förslaget att tillåta bly i återvunnen PVC. Hör professor Christina Rudén förklara varför och läs forskarnas brev till EU-parlamentarikerna.
 • Photo: M Klinghardt Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter 2020-02-12 Hur klimatförändringar påverkar framtidens insektsskador är inte lätt att förutsäga. En internationell forskargrupp, ledd av Philipp Lehmann från Zoologiska Institutionen, har studerat ca 30 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna.
 • Victoria Fareld. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Om Hegel och Marx i ny bok 2020-02-12 Victoria Fareld, docent i idéhistoria, är tillsammans med den tyske filosofen Hannes Kuch redaktör för nya antologin “From Marx to Hegel and Back: Capitalism, Critique and Utopia”.
 • Rosa Weber. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet Kvinnliga invandrare får jobb senare när familj väntar i Sverige 2020-02-12 Två år, så mycket förlängs tiden till första jobbet i snitt för kvinnliga flyktingar och anhöriginvandrare som redan före flytten har familj i Sverige jämfört med dem som inte det.
 • Maria Koptjevskaja Tamm. Photo: K. Tamm Vitterhetsakademiens pris tilldelas Maria Koptjevskaja Tamm 2020-02-11 Kungliga Vitterhetsakademien tilldelar Rettigska priset 2018 till Maria Koptjevskaja Tamm, professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik.
 • Ny rapport om Nya Karolinska 2020-02-11 Rapporten, som är skriven av Livia Johannesson och Carl Yngfalk på Score, handlar om hur OPS-avtalet hanterades och utvecklades inom landstingsförvaltningen från 2012 och fram till 2018.
 • På tal om siffror. Bild: SCB.se En obesvarad kärlek till statistik? 2020-02-11 Ett fördjupat samtal mellan professor Dan Hedlin och Kristoffer Örstadius, granskande reproter på DN, om journalistikens relation till statistik.
 • Jättestudie om samproducerad kunskap 2020-02-11 För att hitta lösningar på dagens komplexa miljöproblem måste forskare samarbeta med de personer som berörs. I en stor internationell studie som idag publicerats i Nature Sustainability slår forskarna fast fyra viktiga principer för hur sådant samarbete bör gå till.
 • Sociala Innovationer på Stockholms universitet På bild: Johanna Hargö, projektledare för MSI Stockholm Fotograf: M Berggren Satsning på social innovation 2020-02-10 Stockholms universitet har tillsammans med fem andra lärosäten fått i uppdrag av Vinnova att etablera varsin regional kunskapsnod under namnet Mötesplats social innovation (MSI).
 • Markkollaps till följd av tinande permafrost, Misaw Lake i centrala Kanada. Foto: Britta Sannel. Ökade utsläpp av växthusgaser vid snabb upptining av permafrost 2020-02-07 Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av landskapsförändringar som hittills inte finns med i klimatmodellerna.
 • Reglering av alternativa fettförbränningsmekanismer kan leda till nya behandlingsmetoder mot fetma 2020-02-07 Forskare har i en ny studie identifierat regleringen av alternativ energiförbrukning i fettvävnad hos möss. Fyndet öppnar ett nytt fönster för behandling av fetma hos patienter som vanligtvis visar nedsatt konventionell fettförbränning.
 • Foto: Danielle Cerullo/Unsplash Fitness24Seven öppnar gym i Frescatihallen 2020-02-06 För närvarande är gymmet i Frescatihallen stängt. I augusti öppnas det emellertid åter, den här gången i Fitness24Sevens regi. Redan under våren påbörjas totalrenoveringen av lokalen.
 • Forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden 2020-02-06 Eva Sverremark-Ekström, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, får ett forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden.
 • Publicera dig Open Access utan kostnad hos SAGE 2020-02-06 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan avgift i tidskrifter från SAGE.
 • Podd #26 – Inte bara böcker 2020-02-06 Till Stockholms universitetsbibliotek kommer flera tusen besökare dagligen för att plugga eller söka efter litteratur. Men hur gör du om du vill koppla av och lätta på tankarna med annan litteratur på biblioteket?
 • Hur är det att vara kvinna, invandrare och entreprenör på den svenska landsbygden? 2020-02-05 Kulturgeografen Natasha Webster har intervjuat 40 kvinnor från olika delar av världen som driver företag i små orter i Sverige.
 • Angelägen konferens om svenskan i ett andraspråksperspektiv 2020-02-05 I januari 2020 bjöd Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) in till konferensen Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv. Nu kan du ta del av konferensens inspelade presentationer.
 • Vem vill du ge priset Årets lärare? 2020-02-04 Har du som är student haft en engagerande lärare som inspirerat dig att lära mer? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Med en nominering till det pedagogiska priset — Årets lärare 2020 har du chansen att lyfta fram och premiera just din eller er lärare.
 • Photo: Niklas Björling Det här avgör hur länge du lever - skillnaderna ökar 2020-02-04 Flera starka faktorer avslöjar hur länge du kommer att leva. Skillnaderna är flera år - och klyftorna blir allt större.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2020-02-04 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Transportproteinet PfHT1 Ny forskning visar hur malariaparasiter tar upp socker 2020-02-03 Forskare vid Stockholms universitet har nu i detalj kunnat visa hur malariaparasiter tar upp socker, en upptäckt som kan leda till bättre läkemedel mot malaria.
 • Det atmosfäriska mättornet på isbrytaren Oden som rör sig genom östra Sibiriska havet under projektet SWERUS-C3, foto: Brett Thornton Avgörande framsteg i mätningar av metanutsläpp från Arktiska oceanen 2020-01-31 En ny studie publicerad i Science Advances visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier hävdat.
 • Berzeliusdagarna lockar unga att studera kemi 2020-01-31 Just nu pågår Berzeliusdagarna i Aula Magna, en tvådagarskonferens med syftet att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på universitet och högskola samt vad man jobbar med som kemist.
 • Försurningen hotar Östersjöns ekosystem 2020-01-31 Havsförsurning kan påverka marina arter och göra havet mindre badvänligt. Åtgärder mot utsläpp, övergödning och överfiske krävs för att skydda ett unikt ekosystem och framtida matproduktion.
 • Swedish Museum of Natural History, the collection of mammals at Westman Palace 1897 (detail). Curating Art: Survival of the Fittest 2020-01-30 Välkommen till ett samarbete mellan studenter från Kungliga Konsthögskolan, studenter från det Internationella masterprogrammet i Curating Art, Naturhistoriska riksmuseet och Accelerator.
 • Forskningsanslag från Barncancerfonden 2020-01-29 Professor Bengt Mannervik vid Institutionen för biokemi och biofysik får ett tvåårigt forskningsanslag från Barncancerfonden för projektet Design av molekylär verktygslåda av enzymer för behandling av cancer hos barn.
 • Uno Fors talade när AI Innovation of Sweden invigde sin Stockholmnod. Stockholms universitet - ny partner i AI Innovation of Sweden 2020-01-29 Stockholms universitet aviserades som ny partner när Ibrahim Baylan invigde AI Innovation of Swedens Stockholmsnod.
 • Ilona Riipinen Foto: Eva Dalin Ilona Riipinen invald i KVA 2020-01-28 Kungliga Vetenskapsakademien har valt in fem nya ledamöter. En av dessa är professor Ilona Riipinen, professor vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet och Wallenberg Academy Fellow.
 • Podd: Hur motiverar vi elever, barn eller kollegor att göra sitt bästa? 2020-01-28 Ruhi Tyson, lektor, medverkar i podden "Talking to experts" på temat motivation.
 • Foto: Karl Edqvist Stockholms universitetsbibliotek med och digitaliserar 600 års svenskt tryck 2020-01-28 Alla böcker, tidningar, tidskrifter, läromedel och rapporter ingår.
 • I oktober i fjol släpptes Anne-Marie Ericssons bok om textilikonen Astrid Sampe. Foto: Appell Förlag Biografin om Astrid Sampe har nominerats till Årets bok 2020-01-28 I höstas släpptes konstvetaren Anne-Marie Ericssons bok om textilförnyaren Astrid Sampe, med modeforskaren Klas Nyberg, Stockholms universitet, som redaktör. Biografin har nu nominerats till The Collector's Awards 2020 i kategorin Årets bok som delas ut av Antikmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö torsdagen den 13 februari.
 • Anna Dahlgren. Foto: Patrick Miller Forskare belönas av Vitterhetsakademien 2020-01-27 Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är en av de framstående forskare som i år belönas av Kungl. Vitterhetsakademien.
 • Anna Dahlgren. Foto: Patrick Miller Anna Dahlgren får Rettigska priset 2020-01-27 Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid institutionen, är en av två mottagare av Rettigska priset som delas ut av Kungl. Vitterhetsakademien.
 • Bild tagen från Riksdagens webb-tv Ylva B Almquist medverkade vid Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag 2020-01-24 Under torsdagen 23 januari 2020 medverkade docent Ylva B Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap, i en öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Utfrågningen finns tillgänglig via Riksdagens webb-tv.
 • Forskningsanslag från Torsten Söderbergs Stiftelse 2020-01-24 Fyra forskare vid Stockholms universitet har beviljats forskningsmedel från Torsten Söderbergs Stiftelse.
 • Molekylstrukturen på det fotosyntetiska komplex I-proteinet, som sitter i cyanobakteriens tylakoidmembran. Proteinet består av olika ihopkopplade moduler, som fångar elektroner från övriga fotosyntetiska protein, pumpar proton över ett biologiskt membran, och koncentrerar koldioxid. Bild: Patricia Saura. Ny kartläggning av hur cyanobakterier koncentrerar koldioxid 2020-01-24 Forskare har hittat atomstrukturen för det fotosyntetiska komplex I-protein som koncentrerar koldioxid från atmosfären. Det är en pusselbit för att förstå hur fotosyntesen fungerar på cellnivå.
 • Bild: Fox, Ori D. et al. Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 454 (2015) no.4 Nya insikter om universums ljusstarkaste explosioner 2020-01-24 Forskare har efter tio år hittat en förklaring till de besynnerliga emissionslinjerna hos en av de ljusaste explosioner som observerats.
 • AKPA fyller 50 år! 2020-01-24 I år är det 50 år sedan AKPA – Enheten för arbetsmarknadskunskap – inrättades och det kommer att firas under läsåret 2019/2020.
 • NILAS at The International workshop “Continentalism: new vision” 2020-01-24 NILAS at the international workshop “Continentalism: new vision” at the Russian State University for the Humanities (RSUH)
 • John Hassler, professor och ordförandet i rådet. Foto: Niklas Björling ”Kolet, inte oljan, är det centrala hotet mot klimatet” 2020-01-22 SNS Konjunkturråd har släppt en rapport om hur politiken ska utformas för att bromsa de globala klimatförändringarna.
 • Källa: User:Nightstallion - From the Open Clip Art website., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433100 VR-projekt "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" får 4 milj. kr 2020-01-22 Projektet "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" tilldelas 4.152.818 SEK från Vetenskapsrådet (VR). Projektet har som syfte att bidra till en förbättring av modersmålsundervisning i afrikanska språk i mozambikanska skolar och i förlängningen tillförsäkra en flerspåkig utveckling. Projektledare är professor Christopher Stroud, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
 • Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Jacob Kimvall om graffitin på Berlinmuren i Anekdot 2020-01-22 Jacob Kimvall, konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik, har i det digitala magasinet Anekdot skrivit en essä om graffitin på Berlinmuren som subkulturell konströrelse.
 • Foto: Niklas Björling Så kan lärare utforma forskningsbaserad undervisning 2020-01-21 Boken "Att utveckla forskningsbaserad undervisning", med Ylva Ståhle, Mimmi Waermö och Viveca Lindberg som redaktörer belyser vikten av och förutsättningar för att arbeta för en undervisning där den beprövade erfarenheten samverkar med ett vetenskapligt förhållningssätt – helt enkelt en hållbar utveckling av undervisningen.
 • Hur polariserat är Sverige? 2020-01-21 Lever vi nära människor som inte bara är lika oss själva, utan också har samma sorts livserfarenheter? Ett nytt forskningsprojekt undersöker nu hur segregationen och våra levnadsbanor påverkar varandra.
 • Anja Hirdman Foto: Anna Karin Landin Så påverkas vårt förhållande till döden när vi rapporterar om vår nära förestående död 2020-01-21 I söndags medverkade medieforskare Anja Hirdman, Stockholms universitet, i SR:s Godmorgon, världen! som i sin andra timme diskuterade "Om att rapportera om sin nära död, vad gör det med vårt förhållande till döden?".
 • Ny oro om opinionsundersökningarnas säkerhet inför ett eventuellt extraval 2020-01-21 Partier och medier påverkas av opinionsundersökningar, men hur säkra är de? Och hur står sig de självrekryterade panelerna mot undersökningar med slumpmässigt urval? Professor Dan Hedlin förklarar att insamlingsmetoden inte är ensamt avgörande, utan metoden för att ta hand om - och vikta insamlade data också spelar stor roll.
 • Dan Hedlin vid intervju med SVT. Foto: Firat Celik, SVT. Stark kritik mot rapport om BRÅ 2020-01-21 Rapporten "Går det att lita på BRÅ?", har fått stark kritik på flera punkter. Rapporten kritiseras för felciteringar, felaktiga insinuationer, och ogrundat misstänkliggörande. Professor Dan Hedlin, vid Statistiska institutionen, blev felciterad i rapporten.
 • Många ansökningar till internationella masterprogram 2020-01-17 Antalet ansökningar till internationella masterprogram vid Stockholms universitet har ökat med 19 procent sedan 2019.
 • Ny samverkan om hållbar vattenförsörjning 2020-01-17 Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Gia Destouni och Zahra Kalantari startar projektet "Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat".
 • Samarbete mellan svenska och japanska universitet 2020-01-17 MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sju svenska och åtta japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och de deltagande universiteten. Det treåriga projektet syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan.
 • Rökstenen. Foto: Helge Andersson. Vikingar reste runsten av rädsla för klimatkatastrof 2020-01-17 Rökstenen, världens mest kända vikingatida runsten, har tack vare ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt fått en ny tolkning. Texten handlar om kampen mellan ljus och mörker, värme och kyla, liv och död.
 • Kiseldioxidpartikel, bild: Stockholms universitet Kiseldioxidpartiklar kan leda till nya metoder för behandling av fetma 2020-01-17 Mikrometerstora partiklar av porös kiseldioxid kan, efter intag, påverka hur snabbt mat bryts ned och tas upp i tarmen.
 • Vargvalpen Flea, en av de valpar som Christina Hansen Wheat vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, studerar för att se skillnader och likheter i beteende mellan hundar och vargar. Foto: Christina Hansen Wheat Vargar kan förstå människor och apportera bollar 2020-01-17 Inte bara hundar utan också vargar kan tolka mänsklig kommunikation och förstå att de ska hämta en kastad boll, visar ny forskning. Tidigare har man trott att förmågan uppstod hos hundar sedan de blivit tama.
 • Call for papers: 1st Stockholm Workshop on Diversity and Workplace Inclusion 2020-01-16 We invite paper submissions within applied microeconomics focusing on issues related to labor market discrimination for the 1st Stockholm Workshop on Diversity and Workplace Inclusion, hosted by the Gender Economics Research Group at the Swedish Institute for Social Research, Stockholm University.
 • Astrid Sampe med mönsterförlagor vid en av vävstolarna i NK:s Textilkammare, 1945. Foto i privat samling. Foto: Okänd, troligen NK. Två kvinnliga textilikoner porträtteras i ny skriftserie 2020-01-16 Den nyskapande textilpionjären Elsa Gullberg och den internationellt erkända nytänkaren Astrid Sampe som båda var verksamma under 1900-talet porträtteras i två nya böcker som ingår i professor Klas Nybergs, Stockholms universitet, nya skriftserie Studier i textil- och modevetenskap.
 • Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier 2020-01-16 Att göra karriär och bli chef skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom är det vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner.
 • Olika flerfärgade plagg hänger framme till försäljning i butik. Foto: Tal Revivo © Mostphotos Nu känner även konsumenter i Chile köpskam 2020-01-15 Den unga klimataktivisten Greta Thunbergs räckvidd tycks inte kunna överskattas. Nu har det svenska begreppet "köpskam" fått en motsvarighet i Latinamerika. På andra sidan Atlanten talar man nu också om "vergüenza de comprar", som också syftar på en mer återhållsam miljömässig klädkonsumtion. Under julen intervjuades modeforskaren Elizabeth Castaldo Lundén, IMS, som har sina rötter i Argentina, om detta i den chilenska tidningen El Mercurio.
 • Kulturskoleklivet deltog i seminarium om kulturskolor i Oslo 2020-01-15 Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd och KS arrangerade ett norskt nationellt seminarium om kulturskolan i Oslo den 10:e december 2019. Representanter från HSD deltog med ett inlägg.
 • Långa tidsserier är ovärderliga för att kunna särskilja vilka förändringar i havsmiljön som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga aktiviteter. Här tas vattenprov utanför fältstationen Askölaboratoriet. Foto: Jakob Walve Miljö­övervakningens långa tidsserier 2020-01-15 Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.
 • Baltic clams (Macoma balthica) have increased due to the eutrophication of the Baltic Sea in areas unaffected by oxygen deficiency. Photo: Eva Ehrnsten. Bottendjur lär oss mer om kolets kretslopp 2020-01-15 För att bättre förstå hur miljöförändringar påverkar omsättningen av kol och näring i havet behövs modeller som tar hänsyn till de bottenlevande organismerna.
 • Ayco Tack, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik Utvecklingsforskning får bidrag från VR 2020-01-15 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag (”Swedish Research Links”) inom utvecklingsforskning. Sex forskare vid Stockholms universitet beviljas projektbidrag, en beviljas nätverksbidrag.
 • Tydligare regler och processer för studentinflytande 2020-01-15 Nu finns ett nytt styrdokument som ska förtydliga regler och processer för studentinflytande vid Stockholms universitet.
 • Nya ord i språket – språkaktivistiska trakasserier eller effektiva verktyg? 2020-01-14 Å ena sidan ”trakasserier från språkaktivister”, å andra sidan ”språklig förändring med ideologiska förtecken”. Å ena sidan språkforskaren Lars Melin, som anser att förbud mot vissa ord i praktiken inte löser olösliga problem, å andra sidan åtta språkforskare som forskar om inkludering, exkludering och diskriminering och anser att språket är ett effektivt verktyg för att förändra normer i samhället.
 • Photo: Kheng guan Toh/Mostphotos Nya forskningsprojekt 2020-01-13 Kommer väljare att straffa politiker som genomför alltför radikala klimatpolicies genom att inte rösta på dem i nästa val? Och kan icke-statliga aktörer påverka staters miljöregleringar genom sociala påverkansstrategier?
 • Christoffer Carlsson är nyfiken på vad det går att göra med kriminalromanen. Foto: Jens Lasthein ”Kriminologin ger mig redskap som författare” 2020-01-13 Han fascinerades tidigt av vad som gömmer sig bakom brottslighet och mänskliga beteenden. 2019 fick han pris som årets lärare vid Stockholms universitet och samma år gjorde han en litterär resa tillbaka till sina hemtrakter med boken Järtecken.
 • HSD:s professor Jenny Berglund intervjuad i P1 om religiösa friskolor 2020-01-13 Debatten om religiösa friskolor går het i samband med att regeringens utredning presenteras. Professor i religionsdidaktik Jenny Berglund som forskar kring olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning, blev intervjuad av Sveriges Radio P1.
 • Ny open access-bok om gisslan under vikingatiden 2020-01-13 Vem blev gisslan under vikingatiden och varför? Om det och mycket annat handlar boken "The Hostages of the Northmen: From the Viking Age to the Middle Ages" som är utgiven av Stockholm University Press inom serien Stockholm Studies in Comparative Religion.
 • Bilden av religiösa friskolor behöver nyanseras 2020-01-10 Etableringsstopp för religiösa friskolor får i dagsläget inga större effekter. Men debatten om dessa skolor behöver nyanseras. Det menar Jenny Berglund, som är professor i religionsdidaktik.
 • Medaljer till professorer i naturgeografi 2020-01-09 Margareta Ihse och Karna Lidmar-Bergström, båda professorer emeritæ vid Institutionen för naturgeografi, tilldelas Johan August Wahlbergs medalj i guld.
 • Kulturskoleklivet får fortsatt finansiering 2020-01-09 Regeringen beslutade den 19 december att fortsätta finansiera Kulturskoleklivet vid HSD med 1 856 tkr för år 2020, varav 600 tkr för fortsatta utvecklingskostnader för samarbete med kulturskolan och andra lärosäten, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.
 • Foto: Caroline Attwood/Unsplash Nya SID-filer för SAS 2020-01-09 Nu finns de nya SID-filerna tillgängliga för SAS. De är giltiga från och med nu och fram till den 31 maj 2020.
 • Skådespelerskan Charlize Theron anländer till Oscarsgalan i Hollywood, CA Sönday den 24 februari 2019. Foto: John Farrell © A.M.P.A.S. Från Norrmalmstorgsdramat till Oscarsgalan 2020-01-09 På tisdagen firade Humanistiska fakulteten 100 år med ett jubileum i Aula Magna. Ester Pollack och Maaret Koskinen, båda forskare vid Institutionen för mediestudier, IMS, höll då ett tal som beskrev institutionens historia med dess märkliga kopplingar till allt från Norrmalmstorgsdramat till Oscarsgalan.
 • Nysatsning på fler ämneslärare i naturvetenskap och matematik 2020-01-08 Kompletterande pedagogisk utbildning är vägen för att bli ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik för den som söker till Stockholms universitet inför hösten.
 • enligt en ny studie i demografi från Stockholms universitet. Fler utlandsfödda än vad folkbokföringen visar lämnar Sverige 2020-01-08 Officiella siffror i Sverige överskattar antalet migranter som bor i landet. Det beror på att fler utlandsfödda lämnar Sverige än vad som tidigare varit känt.
 • Robin Rogers. Foto: Alec Tremaine Photography Två världsledande kemister med miljöprofil gästar universitetet 2020-01-07 Robin D. Rogers och Paul Anastas har på olika sätt bidragit till det växande intresset för hållbara kemikalier. Nu är de gästprofessorer vid Stockholms universitet.
 • Torsken allvarligt drabbad av tiaminbrist i Östersjön 2020-01-07 En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.
 • Peter Gillgren, professor i konstvetenskap. Konstvetaren Peter Gillgren ny preses i Kungl. Vitterhetsakademien 2020-01-07 Peter Gillgren, professor i konstvetenskap och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för kultur och estetik, är ny preses i Kungl. Vitterhetsakademien.
 • Magnus Odebäck Ljunge om Övergivna hopptorn och backhoppningsanläggningar på P1 2020-01-07
 • Nationell forskarskola PEDASK Ny nationell forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria: Utlysningen öppnar i februari 2020-01-02 Forskargruppen Utbildningshistoria och utbildningssociologi, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, har varit involverade i att jobba fram en ny nationell forskarskola kallad ”Perspektiv på dagens skola: forskarskola i tillämpad utbildningshistoria.”
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2019-12-30 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • Martin Schibbye Foto: Svante Emanuelli © 11 december 2019 Schibbye: ”Frånvaron av dödsbesked är ett tecken på att Dawit Isaak är vid liv” 2019-12-20 En septemberdag 2001 knackar det på dörren till den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaaks hem i Eritreas huvudstad Asmara. Hans snart 7-åriga dotter öppnar dörren för två civilklädda män, som hon tror är goda vänner till hennes far. Men det visar sig snart att de kommit för att gripa hennes pappa. Innan de hunnit gå vänder sig Dawit Isaak om och säger: ”Ta hand om mina barn. Se till att de går i skola”! Det blir hans sista ord i frihet. Nu har han suttit fängslad i över 18 år.
 • Speciallärarstudent prisad som årets inspiratör 2019-12-20 Hon är hästtjejen som lärde funktionshindrade att rida, utbildade sig till lärare och nu har med sig hunden i Ekebyhovs grundsärskolas klassrum. Med en termin kvar på speciallärarutbildningen fick Denice Sverla ta emot priset som årets inspiratör på Lärargalan.
 • Forskningen bakom Arktisutställningen 2019-12-20 Utställningen ”Arktis – medan isen smälter” på Nordiska museet har kommit till genom ett samarbete mellan forskare i hela Norden.
 • Svenska elever kan mer matematik än vad Pisa visar 2019-12-20 Svenska elever presterar över OECD-genomsnittet i matematik och på samma nivå som Finland och Norge i den senaste Pisa-undersökningen.
 • Nytt avtal öppnar för samarbeten inom AI 2019-12-20 Ett nytt avtal mellan Stockholms universitet och Lindholmen Science Park är nu klart. Hela universitetet får därmed tillgång till nätverket AI Innovation of Sweden.
 • Foto: Viktor Gårdsäter Antalet antagna till SU ökar med åtta procent efter andra urvalet 2019-12-19 Efter andra urvalet står det klart att antalet antagna till Stockholms universitet ökar med åtta procent jämfört med förra året. Cirka 20 000 individer har nu antagits till utbildningar i vår.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2019-12-19 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2019-12-19 Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes tre forskare från Stockholms universitet in.
 • Gästforskarvistelser vid svenska Medelhavsinstituten 2019-12-19 Riksbankens Jubileumsfond har fattat beslut om gästforskarvistelser vid de svenska Medelhavsinstituten. Fem forskare vid Stockholms har beviljats medel för 4-12 månaders vistelse i Aten, Rom eller Istanbul.
 • SU-forskare beviljas anslag från Wallenbergstiftelse 2019-12-19 Två forskare vid SU tilldelas projektmedel från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
 • Två anslag till energiforskning 2019-12-19 Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet har beviljat 122 miljoner till 25 olika projekt inom energiriktad grundforskning. Två av dessa tillfaller Stockholms universitet.
 • En ljuskälla som syns på den vänstra bilden har försvunnit i den senare tagna högra bilden. Försvunna ljuskällor på himlavalvet ska undersökas i tvärvetenskapligt projekt 2019-12-18 Omkring hundra mycket röda stjärnliknande ljuskällor, som dykt upp och försvunnit inom ett kort tidsintervall, har upptäckts av ett internationellt forskarlag med svenska forskare i spetsen
 • På uppdrag för de flerspråkiga eleverna 2019-12-18 Projektledarna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ofta ute i landets kommuner för att ge lärare och skolledare kompetensutveckling kring språk- och kunkapsutvecklande arbetssätt. Karin Pettersson och Monica Lindvall berättar hur det kan gå till på ett sådant uppdrag.
 • ”Vetenskap som inte är öppen och transparent är inte vetenskap” 2019-12-18 Professor Stefan Wiens vid psykologiska institutionen betonar vikten av transparens och argumenterar för preregistrering som en kraftfull metod för att förbättra kvaliteten och insynen i forskningen.
 • Lars Arvestad. Foto: Privat. Open Science vid Stockholms universitet 2019-12-18 Hur arbetar forskare inom olika områden med hantering, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata? Besök våra öppna föreläsningar!
 • Gustav Nilsonne Diskussion om behovet av öppna data 2019-12-18 Gustav Nilsonne diskuterar behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.
 • Video: Se hela seminariet om Plan S 2019-12-18 EU-initiativet Plan S lanserades i september 2018 och för att kunna föra en öppen dialog om en komplex fråga så arrangerade Stockholms universitet ett seminarium 28 januari med bland andra rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Professor medverkar i UR-program om Syriens skola och utbildningsystem 2019-12-18 Annika Rabo är professor emeritus i socialantropologi. I UR-programmet ”Mitt land, mitt liv, min skola” berättar hon om landets långa utbildningstradition. Sedan kriget bröt ut har hon inte haft möjlighet att besöka landet som hon bott till och från i sedan 70-talet.
 • Zahra Kalantari Det går att bygga klimatsmart i Stockholmsregionen 2019-12-18 En ny studie visar vilka områden i Stockholmsregionen som är bäst att bygga ut ur klimatsynpunkt.
 • Publicera dig Open Access hos Wiley utan kostnad 2019-12-17 Från den 1 januari 2020 kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan kostnad i flertalet tidskrifter från det vetenskapliga förlaget Wiley.  
 • Samling för fler lärare 2019-12-17 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling. Jonas Tallberg ny ledamot i Vitterhetsakademien 2019-12-17 Jonas Tallberg är invald som ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien, en humanistisk och samhällsvetenskaplig akademi med uppgift att främja forskning.
 • Stereotyp inom hiphop kan bli drivkraft  2019-12-16 Vem är egentligen en äkta hiphopare? En ny studie i etnologi visar att faktorer som kön, klass och etnicitet spelar roll för vem som erkänns som någon som ägnar sig åt hiphop. Samtidigt kan den stereotypa bilden av hiphoputövare bli en drivkraft.
 • Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet. Foto: Jonna Nimonius. Julen en stressig tid – speciellt för kvinnor 2019-12-16 Julen nalkas och julstressen likaså; klappar ska köpas, sillen läggas in, julgranen fixas och dessutom ska huset glänsa som en strålande julstjärna. Kvinnorna, främst de med barn, kommer mest troligt att få göra lejonparten av julstöket, enligt stressforskaren Emma Hagqvist.
 • Havsutsikt2/2019 Havsutsikt 2/2019, Havet från rymden 2019-12-16 I senaste numret kan du bland annat läsa en artikel om hur satelliter berättar om haven författad av Susanne Kratzer från DEEP vid SU. Läs också vad vår miljö- och klimatminister Isabella Lövin menar med 'sen kan vara för sent' i numrets krönika.
 • Nedskärningar slår hårt mot sva-elever 2019-12-13 Bristen på utbildade sva-lärare i svensk skola är ett allvarligt problem, skriver Anna Kaya och Karin Sandwall på Nationellt centrum för svenska som andraspråk i en debattartikel i Skolvärlden.
 • Lucia. Photo: Ingmarie Andersson Luciafirande i Aula Magna 2019-12-13 Alumnverksamheten bjöd in studenter och alumner till luciafirande i Aula Magna.
 • Åsa Wikforss laddad inför inträdestal 2019-12-13 Den 20 december håller Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, sitt inträdestal i Svenska Akademien.
 • Staffan Bergwik. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Staffan Bergwik ny professor i idéhistoria 2019-12-12 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Staffan Bergwik som har utsetts till professor i idéhistoria.
 • Dirk Gindt ny professor i teatervetenskap 2019-12-12 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Dirk Gindt som har utsetts till professor i teatervetenskap.
 • Spectating Event and Cinematographic Image in "Bambi and me" by Michel Tremblay 2019-12-12 Sara Bédard-Goulet, researcher in contemporary literature ar the University of Tartu, presented a paper at the Deparment of English (Stockholm University) on a response event presented in "Bambi and me" by Michel Tremblay (Les Vues animées, trans. Sheila Fischman, 1998), a collection of autobiographical narratives about significant film experiences.
 • Professor Frank Wilczek. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet 95 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till Nordita 2019-12-12 Nordita har beviljats 95 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att etablera forskargrupper inom två nya områden, kvantinformation och komplexa nätverk.
 • Forskare kräver minskade utsläpp för att begränsa skador på jordens frusna delar 2019-12-12 När klimatförhandlingarna i Madrid går mot sitt slut uppmanar en grupp ledande forskare, bland annat från Stockholms universitet, världens länder att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C.
 • Foto: Karin Persson Nyfikna gymnasieelever besökte Saco-mässan 2019-12-12 – Det är hela tiden många som kommer fram och pratar med oss och det blir ofta bra samtal, sa studie- och karriärvägledaren Jonas Medin som fanns på plats i Stockholms universitets monter på Saco-mässan.
 • Podd #24 – Nobelspecial: Makt, manlighet och marginaler 2019-12-12 Vad kan Nobelpristagaren Svante Arrhenius privatliv lära oss om naturvetenskapernas och Nobelprisets fortsatta manliga dominans? Lyssna på det allra sista poddavsnittet för terminen.
 • Fyra fellows blir Wallenberg Scholars 2019-12-11 Fyra av universitetets Wallenberg Academy Fellows: David Drew, Helen Frowe, Martin Högbom och Sara Strandberg, får ytterligare anslag inom programmet Wallenberg Scholars.
 • Fyra forskningsmiljöer får stöd av Vetenskapsrådet 2019-12-11 Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av nio bidrag går fyra till Stockholms universitet om sammanlagt 70 miljoner kronor.
 • Nils Funcke Foto: Okänd OPINION: Funcke menar Cissi Wallin borde ha friats 2019-12-11 I måndags dömdes Cissi Wallin av Stockholms tingsrätt för grovt förtal och till skadestånd på 90 000 kronor. Yttrandefrihetsexperten och journalistikläraren Nils Funcke, Stockholms universitet, uttryckte synpunkter på tingsrättens dom i flera medier och hävdade att Fredrik Virtanen borde tåla att hans åsikter ställs mot hans påstådda handlingar.
 • ERC Consolidator Grant till Ilona Riipinen 2019-12-11 Ilona Riipinen har tilldelats ett ERC Consolidator Grant för att studera interaktioner mellan aerosolpartiklar och moln. Syftet är att bättre förstå människans påverkan på det atmosfäriska systemet och klimatet.
 • Nytt projekt har fått medel från Vetenskapsrådet 2019-12-11 Faradj Koliev ha beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet Internationella NGO:er och miljöpolitik: Påverkan av NGO “naming and shaming” på staters miljöpolicyn, 1970-2020.
 • Xiaodong Zou Foto: Yi Luo SU-professorer beviljas närmare 100 miljoner 2019-12-11 Vetenskapsrådet har beslutat vilka som beviljas bidrag inom Rådsprofessorprogrammet. Två anslag går till Stockholms universitet.
 • Andrés Rivarola keynote speaker at CIALC 2019-12-11 Andrés Rivarola was invited as keynote speaker at an event organized by the Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)
 • Gunhild Rosqvist på rengärde. Foto: Pia Eriksson. Varmare vintrar drabbar renar 2019-12-11 Nya perspektiv fås genom samverkan.
 • Gustaf Hugelius med i artikel i Nature 2019-12-11 En ny studie i Nature Climate Change visar att en grad av global uppvärmning kan tina permafrost motsvarande nio gånger Sveriges yta, men stora förluster av permafrost kan minskas med ambitiösa klimatmål.
 • Maria Lunusjkin och Selin Safer Demirbüker i byggstöket inför evenemanget. Nobelfesten fortsatte på Stockholms universitet 2019-12-11 Students’ Nobel NightCap är den inofficiella efterfesten till Nobelbanketten. I år ordnade Stockholms universitets studentkår festen.
 • Anders Götherström beviljas medel från rådsprofessorprogrammet från VR 2019-12-10
 • ”Lätt att övertolka statistik” 2019-12-10 Vilken roll spelar statistik för forskning? Vilka är de vanligaste felen när det hänvisas till statistiska undersökningar?
 • Foto: Niklas Björling Antalet antagna till utbildningar vid SU ökar med fyra procent 2019-12-10 Efter första urvalet för vårterminen 2020 ökar antalet antagna till Stockholms universitet med fyra procent jämfört med förra året. I hela landet är det fler behöriga sökande och antagna än någonsin tidigare.
 • Rachel Foster. Foto: Magnus Bergström, KAW Tre förlängda Wallenberg Fellowships 2019-12-10 Axel Englund, Rachel Foster och Martin Ott vid Stockholms universitet beviljas femåriga förlängningsanslag som Wallenberg Academy Fellows.
 • Tanken var att Greta Garbo skulle få huvudrollen i filmen. Men Mauritz Stillers film spelades aldrig in. Foto: JRT Burr © Mostphotos Berättelsen om en film som aldrig blev av 2019-12-10 Många manusidéer hamnar i skrivbordslådan och går aldrig upp på bio. Det avstannade svensk-tyska långfilmsprojektet "A Tale from Constantinople" skulle ha spelats in 1924-25 med Greta Garbo i huvudrollen. Nästan 100 år senare började forskarna Bo Florin, Stockholms universitet, och Patrick Vonderau, Martin Luther-universitetet i Halle-Wittenberg, gräva i stumfilmshistoriens arkiv för att förstå varför filmprojektet gick i sank.
 • Utställning om Berlinmuren 2019-12-10 Från den 15 till den 22 november 2019 visas utställningen "Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland".
 • Anslag för forskning om hållbara städer 2019-12-09 NordForsk delar ut 50 miljoner norska kronor till fyra nya forskningsprojekt som ska göra Nordens städer mer hållbara. Ett anslag går till Erik Andersson vid Stockholms universitet.
 • Foto: Niklas Björling Studenthälsan i Stockholm och KTH inleder samarbete 2019-12-09 Studenthälsan i Stockholm utökar sin verksamhet och tar från och med årsskiftet även emot studenter från KTH. KTH:s studenthälsovård har hittills skötts av en extern partner. När avtalet med denna löper ut väljer lärosätet att ingå ett samarbete med Stockholms universitet.
 • Foto: Mimi Thina/Unsplash Nytt ramavtal klart för SPSS 2019-12-06 Vårt avtal med SPSS är nu klart, och de nya aktiveringskoderna finns tillgängliga.
 • Språkbad inte tillräckligt för att lära ett nytt språk 2019-12-06 För vuxna räcker det inte att enbart vara på plats i ett land för att lära sig de vardagliga uttryck som modersmålstalarna av språket använder. Det krävs också ett aktivt engagemang för att utveckla språkkunskaperna. Det visar en ny avhandling i franska vid Stockholms universitet.
 • Louise Wallenberg, docent vid Centrum för modevetenskap, och Camilla Hjelm, Samverkansavdelningen, vid Ripsasamlingen. Foto: Niklas Björling Universitetets samlingar blir mer tillgängliga 2019-12-06 Konstverk, värdefulla böcker och kartor, uppstoppade djur, dräkter och torkade växter. Det är några av de föremål som finns i universitetets samlingar.
 • Jul i växthuset 2019-12-06 Fredagen den 22 november öppnade utställningen Jul i växthuset. Se mandelträd, risplanta, kanelträd och andra växter som hör julen till. Välkommen till Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården.
 • Håkan Fischer och Lisa Skedung vid magnetkameran på SUBIC. Foto: Jens Lasthein Ökad kunskap om känselsinne och ålder 2019-12-06 Håkan Fischer, professor och prefekt vid Psykologiska institutionen, och Lisa Skedung, forskare och projektledare vid RISE, driver tillsammans med Elizabeth Hörlin (RISE), Kathryn Harris (RISE) och Amirhossein Manzouri (SU) ett samarbetsprojekt om neuroperception.
 • Symposium med fokus på ursprungsspråk 2019-12-05 ITML5 är ett internationellt onlinesymposium som lägger särskild vikt vid ursprungsspråk. För femte gången arrangeras symposiet International Transmission of Minority Languages (ITML5) och årets tema är Language, Culture and Ethnicity in Indigenous and Migrant Languages.
 • Saber y teoría en la reflexión latinoamericana sobre regionalismo 2019-12-05 Nuevo número de IBEROAMERICANA - This special issue examines the contributions of Latin American thinkers and theorists who have analyzed the various regional cooperation and integration initiatives since the 19th century.
 • Ulf Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap. Ulf Olsson presenterar en annan Strindberg 2019-12-04 Ulf Olsson, professor emeritus vid institutionen, öppnar en rad olika ingångar till ett av den svenska litteraturens viktigaste författarskap i nya boken “Paradoxografi: Strindbergs sena verk”.
 • Matilda Ernkrans besöker SUBIC Minister Matilda Ernkrans besökte Stockholms universitet 2019-12-04 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Stockholms universitet 4 december. Hon fick träffa representanter för studenter och anställda och ta del av ett urval av den senaste forskningen vid universitetet.
 • Forskare beviljas postdok-medel av Vetenskapsrådet 2019-12-04 Åtta unga forskare vid Stockholms universitet har beviljats internationell postdok från Vetenskapsrådet.
 • Vetenskapen i fokus vid högtid i Blå hallen 2019-12-04 Under universitetets årliga promotions- och installationshögtid installerades nya professorer och nya doktorer promoverades. Dessutom promoverades tretton jubeldoktorer och sju hedersdoktorer.
 • Vad händer i Chile? 2019-12-04 Alejandra Bottinelli och Salvador Millaleo, från Universidad de Chile, redogör för läget i Chile och reflektera över aktuella frågor som social mobilisering och statligt förtryck.
 • Nya nätverk på gång inom digital humanvetenskap 2019-12-04 Finns digital humanvetenskap? Vad är det i så fall? Frågorna var grunden i det uppdrag Uno Fors inledde 2016. Nu vet han, och ser en framtid för forskningsfältet.
 • Forskare ska belysa näthat 2019-12-04 Näthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. Vad händer i det glappet? Fyra forskare från olika discipliner vill samarbeta för att förstå mer om näthat.
 • Stanley Greenstein forskar om hur juridik ska förhålla sig till artificiell intelligens. Bilden är ett montage. Foto: Jens Lasthein. Vilken makt har algoritmerna över oss? 2019-12-04 Varje dag lämnar vi över kontrollen till maskiner vi inte förstår hur de fungerar. Stanley Greenstein vill sätta ljus på de svarta lådor av artificiell intelligens vilka fattar beslut som påverkar människor.

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube