Kontakt

Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7-21 samt helger kl. 8-21. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla.

E-post: press@su.se 
Presstelefon: 08-16 40 90

För redaktionella frågor, skicka e-post till redaktion@su.se 

Medarbetare Press och redaktion

Fia Rolfsdotter, gruppledare
Karin Tjulin, pressekreterare, tf gruppledare
Johnny Foglander, pressekreterare
Per Larsson, kommunikatör, redaktör för Universitetsnytt
Stefan Nyman, kommunikatör och presskontakt
Hanna Hellzén Cramér, kommunikatör och presskontakt
Annika Hallman, kommunikatör och presskontakt
Elin Sahlin, kommunikatör och presskontakt