Kontakt

Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7-21 samt helger kl. 8-21. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla.

E-post: press@su.se 
Presstelefon: 08-16 40 90

För redaktionella frågor, skicka e-post till redaktion@su.se 

Medarbetare Press och redaktion

Fia Rolfsdotter, pressekreterare, samordnare Press och redaktion
Johnny Foglander, pressekreterare
Per Larsson, kommunikatör, redaktör för Universitetsnytt
Elsa Adrielsson Helin, pressekreterare (tjänstledig)
Karin Tjulin, kommunikatör och presskontakt, tf samordnare
Anna-Karin Landin, kommunikatör och presskontakt (tjänstledig)
Stefan Nyman, kommunikatör och presskontakt
Hanna Hellzén Cramér, kommunikatör och presskontakt