Kontakt

Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7-21 samt helger kl. 8-21. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla.

E-post: press@su.se 
Presstelefon: 08-16 40 90

För redaktionella frågor, skicka e-post till redaktion@su.se 

Medarbetare Press och redaktion

Fia Rolfsdotter, pressekreterare, samordnare Press och redaktion
Per Larsson, kommunikatör, redaktör för Universitetsnytt, tf samordnare
Elsa Adrielsson Helin, pressekreterare (tjänstledig)
Karin Tjulin, kommunikatör och presskontakt
Anna-Karin Landin, kommunikatör och presskontakt (tjänstledig)
Stefan Nyman, kommunikatör och presskontakt
Hanna Hellzén Cramér, kommunikatör och presskontakt