Lärarutbildningen

Gunilla Nordin, pressekreterare, tfn 08-16 18 70, 0732-70 43 19, e-post gunilla.nordin@su.se

Stockholms universitetsbibliotek

Martin Wincent, processledare, tfn 08-16 16 28, e-post martin.wincent@sub.su.se

Fakulteter

Juridiska fakulteten
Staffan Westerlund, tfn 08-16 12 82, 072-147 30 93, e-post staffan.westerlund@juridicum.su.se

Naturvetenskapliga fakulteten
Lina Enell, tfn 08-16 39 04, 070-21 97 828, e-post lina.enell@su.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Andreas Bergfeldt, tfn 08-16 39 28 (kopplad till mobil) e-post andreas.bergfeldt@su.se

Humanistiska fakulteten
Anna Frykholm, tfn 08-12 07 62 59 (kopplad till mobil), e-post anna.frykholm@su.se

Institutioner

Företagsekonomiska institutionen
Klara Haage, tfn 070-180 44 44, e-post klara.haage@su.se

Historiska institutionen
Anders Ståhlberg, tfn 08-16 43 67, e-post anders.stahlberg@historia.su.se

Institutionen för pedagogik och didaktik
Solveig Hauser, tfn 08-12 07 63 42, e-post solveig.hauser@edu.su.se

Institutionen för kultur och estetik
Joanna Bong Lindström, tfn 08-16 35 37, e-post joanna.lindstrom@su.se

Socialantropologiska institutionen
Lina Lorentz, tfn 08-16 36 35, 076-062 76 69, e-post lina.lorentz@socant.su.se

Statsvetenskapliga institutionen
Petter Zirath, tfn 08‑16 31 37, 0734-60 46 09, e-post petter.zirath@statsvet.su.se

Sociologiska institutionen och Statistiska institutionen
Leila Zoubir, tfn 08-16 29 85 (kopplad till mobil), e-post leila.zoubir@sociology.su.se

Centra och institut

Stockholm Resilience Centre
Sturle Hauge Simonsen, tfn 08-674 74 28, e-post sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Stressforskningsinstitutet och Stockholm Stress Center
Christian Portin, tfn 08-55 37 89 40, 073-707 89 40, e-post christian.portin@su.se

Central förvaltning

Kontaktuppgifter till den centrala presstjänsten vid universitetet