Lärarutbildningen

Gunilla Nordin, pressekreterare, tfn 08-16 18 70, 0732-70 43 19, e-post gunilla.nordin@su.se

Stockholms universitetsbibliotek

redaktionen.sub@su.se

Fakulteter

Juridiska fakulteten

Pressfrågor: David Assadkhan, tfn 08 - 16 12 82, mobil 072 -147 30 93, e-post david.assadkhan@juridicum.su.se

Webbredaktör:
Natalie Oliwsson, Juridiska institutionen, tfn 08-16 33 43, e-post natalie.oliwsson@juridicum.su.se

Staffan Westerlund (tjl)

Naturvetenskapliga fakulteten
Lina Enell, tfn 08-16 39 04, 070-21 97 828, e-post lina.enell@su.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Rebecca Röhlander, tfn 08-16 15 21 (kopplad till mobil) e-post rebecca.rohlander@su.se

Humanistiska fakulteten
Anna Frykholm, tfn 08-12 07 62 59 (kopplad till mobil), e-post anna.frykholm@su.se

Institutioner

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med Centrum för barnkulturforskning
Ylva Carlsdotter, tfn 08-120 762 36, e-post ylva.carlsdotter@buv.su.se 

Filosofiska institutionen
Gösta Grönroos, tfn 08-16 33 21, e-post gosta.gronroos@philosophy.su.se

Fysikum
Daniel Axelsson. e-post daniel.axelsson@fysik.su.se

Företagsekonomiska institutionen
Maria Ekström Stoetzer, tfn 072-146 29 60, e-post maria.stoetzer@sbs.su.se

Historiska institutionen
Anders Ståhlberg, tfn 08-16 43 67, e-post anders.stahlberg@historia.su.se

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Ylva Holmberg Jansson, tfn 08-674 77 50, e-post ylva.holmberg.jansson@ark.su.se  
Maria Lowe Fri, tfn 08- 16 31 34, e-post red@archaeology.su.se

Institutionen för biokemi och biofysik
Alexander Tuuling, tfn 08-16 19 76, e-post alexander.tuuling@dbb.su.se 

Institutionen för data- och systemvetenskap
Angela Westin, tfn 08-16 37 46, e-post angela@dsv.su.se 

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Amanda González-Bengtsson , tfn  070-012 67 29, e-post amanda.bengtsson@su.se

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Henning Brüllhoff, tfn 08-674 73 09, e-post henning.brullhoff@erg.su.se

Institutionen för folkhälsovetenskap
Ulla Bjursäter, tfn 08-16 23 42, e-post ulla.bjursater@su.se

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Marcus Rostamkhani, tfn 08-120 766 59, e-post marcus.rostamkhani@hsd.su.se 

Institutet för internationell ekonomi
Hanna Weitz, tfn 08-16 31 02, e-post hanna.weitz@iies.su.se

Institutionen för kultur och estetik
Joanna Bong Lindström, tfn 08-16 35 37, e-post joanna.lindstrom@su.se

Institutionen för lingvistik
Karin Lindahl, tfn 08-16 29 37, e-post karin.lindahl@ling.su.se

Institutionen för material- och miljökemi
Charlotte Boegård, tfn 08-16 37 13, e-post charlotte@kol.su.se 

Institutionen för miljövetenskap
Stella Papadopoulou, tfn 08-674 70 11, mobil 070 180 82 34,
e-post stella.papadopoulou@aces.su.se

Institutionen för naturgeografi
Malin Stenberg de Serves, tfn 08-16 10 52, 070-618 25 35, e-post malin.stenberg@natgeo.su.se 

Institutionen för pedagogik och didaktik
Solveig Hauser, tfn 08-12 07 63 42, e-post solveig.hauser@edu.su.se

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Åke Zimmerman, tfn 08-16 33 32, e-post ake.zimmermann@slav.su.se 

Institutet för social forskning
Daniel Bergnér Rossetti, tfn 08-16 35 84, e-post daniel.rossetti@sofi.su.se

Institutionen för språkdidaktik
Hilda Bergmar, tfn 08-120 766 99, e-post hilda.bergmar@isd.su.se 

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Pia Nordin, tfn 08-16 31 42, e-post pia.nordin@su.se  

Kriminologiska institutionen
Emma Sundkvist, e-post emma.sundkvist@criminology.su.se

Meteorologiska institutionen
Marianne Lagerklint, tfn 08-16 25 34, e-post marianne.lagerklint@misu.su.se

Psykologiska institutionen
Philip Stenström, tfn 08-16 41 67, mobil 072-148 20 58, e-post philip.stenstrom@psychology.su.se

Psykologiska institutionen/ Stressforskningsinstitutet
Christian Portin, tfn 08-5537 89 40, e-post: christian.portin@su.se

Romanska och klassiska institutionen
David Garcia Lopez, tfn 08-16 15 86, e-post david.garcia@su.se,

Socialantropologiska institutionen
Lovisa Wahlsten, tfn 08 16 36 35, e-post: lovisa.wahlsten@socant.su.se

Sociologiska institutionen och demografi
Leila Zoubir, tfn 08-16 29 85 (kopplad till mobil), e-post leila.zoubir@sociology.su.se

Specialpedagogiska institutionen
Eva Lundin, tfn 08-120 764 14, e-post eva.lundin@specped.su.se 

Statistiska institutionen
Jenny-Leontine Rosen, tfn 08-16 29 81, e-post jenny.rosen@stat.su.se 

Statsvetenskapliga institutionen
Sofie Trosell, tfn 08‑16 31 37, mobil 0734-60 46 09, e-post sofie.trosell@statsvet.su.se

Centra och institut

Stockholm Resilience Centre
Sturle Hauge Simonsen, tfn 08-674 74 28, e-post sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Östersjöcentrum
Annika Tidlund, tfn 08-16 37 18, e-post annika.tidlund@su.se
Henrik Hamrén, tfn 08-16 31 09, e-post henrik.hamren@su.se

Bolincentret
Annika Granebeck, tfn 08-674 78 37, mobil 0721-48 91 49, e-post
annika.granebeck@su.se

Central förvaltning

Kontaktuppgifter till den centrala presstjänsten vid universitetet