Marta Szebehely Foto: Eva Dalin
Marta Szebehely Foto: Eva Dalin

Många anhörigvårdare betalar ett högt pris för den omsorg de ger till sina anhöriga och priset är högre för kvinnor än för män. Anhörigvårdare går ner i arbetstid, säger upp sig i förtid eller väljer att pensionera sig tidigare som en följd av sitt omsorgsansvar. Detta gör också att de får minskade inkomster. Anhörigomsorgen har också ett pris för hur de mår. Många upplever att omsorgsgivandet är fysiskt och psykiskt påfrestande, liksom att det leder till svårigheter att fokusera på arbetet och att hinna med ett liv utanför arbete och omsorg.

- De flesta som får vård av en anhörig är äldre. Vi vet att de flesta äldre är nöjda med äldreomsorgen och föredrar att få hjälp därifrån, snarare än från barnen eller andra släktingar. Ändå ökar andelen äldre som får hjälp av sina barn samtidigt som andelen av de äldre som får del av äldreomsorgen minskar. Det här är en anmärkningsvärd utveckling där ansvaret för vården läggs på de anhöriga, säger Marta Szebehely och fortsätter:

- Beslutet att vårda, eller vårdas av, en anhörig ska inte vara påtvingat av brister i den offentliga omsorgen; det måste vara ett frivilligt val. Och för att det ska vara ett frivilligt val krävs att samhället erbjuder olika former av omsorgsinsatser som svarar mot olika behov och vardagsvanor hos både äldre och anhöriga. En väl utbyggd och väl fungerande äldreomsorg är en förutsättning för att anhöriga till omsorgsbehövande äldre ska kunna förvärvsarbeta och försörja sig på samma villkor som andra. 

Fakta

Rapporten Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning är skriven av professor Marta Szebehely, doktorand Petra Ulmanen och fil.dr. Ann-Britt Sand, verksamma vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.  

Rapporten bygger på en enkätundersökning av 3 630 personer i åldrarna 45-66 år under våren 2013.

Studien visar att 42 procent av både kvinnor och män i medelåldern ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. 

Många minskar sin arbetstid eller slutar arbeta pga. anhörigomsorg: 90 000 kvinnor och drygt 50 000 män i åldrarna 45-66 år har gått ner i arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension i förtid på grund av att de ger omsorg till en närstående.

Cirka fyra av tio kvinnor och omkring var fjärde man som hjälper minst en gång i månaden har upplevt svårigheter att hinna med fritidsaktiviteter eller att umgås med vänner till följd av omsorgsgivandet.

Drygt 5 procent av kvinnorna och drygt 2 procent av männen som ger anhörigvård minst en gång i månaden har blivit sjukskrivna mer än två veckor på grund av omsorgsgivandet.

Många får minskade inkomster som en följd av anhörigomsorg: 114 000 kvinnor och 75 000 män i åldrarna 45-66 år fått minskade inkomster på grund av de ger omsorg till en närstående.

Ladda ned rapporten.

För mer information kontakta:
Marta Szebehely, tel 070-717 54 06   marta.szebehely@socarb.su.se
Petra Ulmanen, tel 070-341 02 53   petra.ulmanen@socarb.su.se
Ann-Britt Sand, tel 070-354 63 01   ann-britt.sand@socarb.su.se