– Det är mycket glädjande att riksdagen nu har kunnat enas om ett beslut i kvalitetssäkringsfrågan för högre utbildning. Nu vet vi förutsättningarna, och vi vet att ansvaret i hög grad vilar på oss. Det är som sig bör, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. 

Enligt ett pressmeddelande från UKÄ planeras de första pilotgranskningarna i det nya systemet starta hösten 2016.

- Metodutvecklingsarbetet kommer att ske i nära samverkan med lärosäten, studenter och arbetslivsföreträdare. Det är angeläget för att metoden ska bli så genomarbetad som möjligt och även vara förankrad bland alla intressenter, säger universitetskansler Harriet Wallberg i pressmeddelandet.