På konferensen ”En högskola fri från studentfusk” diskuterades erfarenheter av fusk- och förfalskningsproblematik. Foto: UHR
På konferensen ”En högskola fri från studentfusk” diskuterades erfarenheter av fusk- och förfalskningsproblematik. Foto: UHR

– Det är svårt att tänka sig en konferensrubrik som det är lättare att instämma i, ”En högskola fri från studentfusk”, sade Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, när hon välkomnade deltagarna till konferensen om fusk- och förfalskningsproblematik inom högre utbildning som hölls i Aula Magna den 10 november.

Konferensen ”En högskola fri från studentfusk” var ett samarrangemang mellan Stockholms universitet, Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet och samlade omkring 150 deltagare från universitets- och högskolevärlden.

– Fusk på högskolan är själva motsatsen till vad akademin ska vara. Helt oacceptabelt, sade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i sitt anförande.  

På programmet stod diskussioner om vilka erfarenheter som finns kring sådant som bluffuniversitet, förfalskningar av universitetsbetyg och fusk vid högskoleprovet. Dagen innehöll också panelsamtal kring vilka åtgärder som har vidtagits och vilka möjliga lösningar som finns för att motverka fusk.   

Huvudtalare under dagen var professor Debora Weber-Wulff vid Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, som talade under rubriken ”Perspectives on Academic Plagiarism”. Debora Weber-Wulff har forskat om plagiarism sedan tidigt 2000-tal och gick i sin föreläsning igenom vilka olika typer av plagiarism som finns, allt från det hon kallar ”Copy and paste” som oftast är ganska enkelt att upptäcka, till mer avancerad plagiarism där enstaka ord byts ut i akademiska texter och avhandlingar, något hon kallar ”Mosaic plagiarism”.

– Plagiarism finns på alla nivåer inom akademin, inte bara bland studenter, och det förekommer inom alla ämnesområden, sade Debora Weber-Wulff.

I sin presentation berättade hon om den forskning som pågår och de undersökningar som har gjorts kring hur vanligt det är med förfalskningar inom högre utbildning, liksom frågan om varför människor fuskar. Hon gav exempel på för- och nackdelar med de digitala hjälpmedel som finns för att upptäcka fusk och betonade att det framförallt är viktigt att etablera en akademisk kultur bland lärosäten där fusk inte är tillåtet.

– Det handlar om att skapa en god akademisk praxis där reglerna är tydliga för alla, där det finns sanktioner mot de som bryter mot reglerna och där inget sopas under mattan, sade Debora Weber-Wulff.