Du är välkommen att kommentera våra inlägg samt lägga upp text och bilder i våra kanaler. Men observera att du inte får publicera detta:

  • Spam och reklam 
  • Förtal, hot och personangrepp
  • Hets mot folkgrupp och trakasserier
  • Pornografi och våldsskildring
  • Upphovsrättsskyddat material
  • Ovårdat språk
  • Länkar till denna typ av material

Stockholms universitet kan ta bort inlägg med ovanstående innehåll. Kommentarer som inte har någon koppling till det publicerade innehållet eller till universitetet kan även tas bort.

Observera att inlägg i universitetets sociala mediekanaler blir allmän handling. Stockholms universitet ansvarar inte för innehållet i inlägg publicerade av besökare. Dessa är inte heller att betrakta som faktainformation från universitetet eller förmedlar universitets åsikter. 

Kontakt och öppettider: www.su.se/kontakt.

Institutioner och centra ansvarar för sina egna sociala mediekanaler. Kontaktuppgifter hittar du i respektive kanal. Sociala mediekanaler vid Stockholms universitet.