I anslutning till förre rektor Gustaf Lindencronas 60 årsdag 1998 bildade universitetet en insamlingsstiftelse med namnet Gustaf Lindencronas insamlingsstiftelse för förtjänta studenter.  Ändamålet med stiftelsen skulle vara att stödja studenter som gjort stora insatser för universitetet eller studentkårerna här.  Stipendier ut stiftelsen delas ut i samband med magisterpromotionen i Aula Magna.

I samband med årets magisterpromotion fredag den 27 maj i Aula Magna delas stipendiet ut för elfte gången.  Det går till Anna Wallgren, tidigare vice kårordförande, bland annat för hennes engagemang för att utveckla och förbättra studentmiljön för lärarstudenterna. Hon får då ta emot en check på 13 000 kronor och ett diplom.

Motivering till årets stipendiat

Anna Wallgren har, både som engagerad lärarstudent och som studiebevakare för lärarutbildningarna, varit drivande i arbetet att utveckla och förbättra studentmiljön för lärarstudenterna vid Stockholms universitet. Som vice kårordförande med lyskraft har hon, i god dialog med universitetets ledning, kraftfullt verkat för att främja alla studenters intressen.