Professor Carl Folke. Foto:  M. Axellson/Azote
Professor Carl Folke. Foto: M. Axellson/Azote

Den amerikanska vetenskapsakademin, The National Academy of Sciences, har 2290 amerikanska medlemmar (med rösträtt) och 475 utländska (utan). Att bli invald förutsätter omfattande bidrag till vetenskapen under lång tid och anses vara en av de mest framstående hedersbetygelser en forskare kan få. Under årsmötet 2017 valdes Carl Folke, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och Science Director vid Stockholm Resilience Centre (SRC) in som en av 21 utländska ledamöter.

Carl Folke är, förutom en av grundarna av och vetenskaplig ledare för SRC, samt chef för Beijerinstututet, också djupt engagerad i ett flertal internationella forskningssamarbeten, bland annat Resilience Alliance, Global Resilience Partnership och Keystone Actors dialogues. Han utsågs 2002 till medlem i Kungl. Vetenskapsakademien och var 2016 en av världens mest citerade forskare.

Mer information om medlemmarna och hur de väljs finns på National Academy of Sciences hemsida: http://www.nasonline.org/membership/