Carl Folke är professor och chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien. Han är också initiativtagare till och forskningschef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Carl Folke är en av sju nya ledamöter som nu valts in i Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.