David Drew som ursprungligen kommer från Nya Zeeland disputerade vid Stockholms universitet 2006 med en avhandling som beskrev nya metoder för överuttryck och rening av membranproteiner. Därefter arbetade Drew som post doc vid Imperial College i London hos professor So Iwata, där han vidareutvecklade sina metoder och tillämpade dem för kristallografiska projekt. Åter vid Stockholms universitet har Drew nu etablerat en forskargrupp som framgångsrikt studerar transportproteiner i membraner. Han har erhållit ett flertal nationella och internationella utmärkelser för sin forskning.

Membrantransportörer

Samtliga biologiska celler måste kunna utbyta kemiska ämnen med sin omgivning. Dessa utbytesprocesser sköts av proteiner som återfinns i cellmembran. Cirka 30 procent av samtliga gener utgör membranproteiner. Dessa proteiner spelar också en stor roll inom läkemedelsindustrin – uppskattningsvis drygt hälften av alla proteiner på en cells yta kan vara så kallade ”läkemedel-targets”, det vill säga kan utnyttjas vid framtagande av nya läkemedel. För detta blir tredimensionell strukturinformation kring membranproteinerna av avgörande betydelse, men fortfarande utgör deras uttryck, renframställning och kristallisering en metodologisk flaskhals. Det är i detta sammanhang som David Drews forskning har stor betydelse.

Bland Drews arbeten kan nämnas förbättrade processer för kristallisation av membranproteiner, samt deras överuttryck och rening i jästbaserade uttryckssystem. Drew har även bidragit till strukturbestämning av flera viktiga specifika membranproteiner, bland annat Na+/H+-antiporter, Na-beroende gallsyratransportör, oligopeptid-proton-symporter och en glukostransportör som återfinns hos däggdjur. Dessa arbeten är både av stor grundvetenskaplig betydelse och ger ökade möjligheter att utveckla nya typer av läkemedel för behandling av t.ex. högt blodtryck, epilepsi samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Årets prisutdelning sker den 26 september. David Drew kommer då att hålla en föreläsning om sin forskning.

Tredje pristagaren i rad från Stockholms universitet

David Drew blir den tredje pristagaren i rad från Stockholms universitet och Institutionen för biokemi och biofysik. 2012 gick priset till Martin Högbom och 2013 till Martin Ott.

Om The Svedbergpriset

The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse som årligen tilldelas en i Sverige verksam biokemist eller molekylärbiolog, ej över 40 år gammal. Pristagaren erhåller utöver stort kollegialt erkännande en prissumma om 40 000 kr, en silvermedalj samt ett diplom. Priset delas ut av Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM) tillsammans med den Svenska Nationalkommittén för Molekylära Biovetenskaper. Fonden som finansierar priset upprättades med medel från den 9:e internationella biokemikongressen, instiftades av Svenska nationalkommittén för biokemi samt administreras av Kungl. Vetenskapsakademien.