Den 9 november delades 2015 Breakthrough Prize in Fundamental Physics ut. Det går till Supernova Cosmology Project och High-z Supernova Team med motivering "för den mest oväntade upptäckten att universums expansion accelererar, snarare än att sakta ner som man hade länge antagit".

Ariel Goobar
Ariel Goobar

2011 års Nobelpristagare Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, och Adam Riess mottog priset för båda forskargrupperna. Grupperna består av total 51 medlemmar, och bland dem är professor Ariel Goobar, forskare vid Oskar Klein Centret (OKC) vid Stockholms universitet.

Han samarbetade redan som postdoktor med Saul Perlmutter med att börja använda supernovor som standardljuskällor för att studera universums expansion.
– Det är fantastiskt att ha varit med om en sådan omvälvande vetenskaplig upptäckt. Denna fina utmärkelse som jag delar med mina kollegor kom som en glad överraskning, sager Ariel Goobar.

70 procent  ”mörk energi” i universum

Genom att mäta avstånd till avlägsna galaxer med hjälp av supernovor vid olika tidpunkter i universums historia har forskarna lyckats kartlägga universums expansion från begynnelsen fram till idag. Tack vare detta, vet vi idag att universum till cirka 70 procent består av ”mörk energi”, som gör att galaxerna avlägsnar sig från varandra i allt snabbare takt. Det är dock fortfarande oklart vad  ”mörka energi” egentligen är. Denna oväntade upptäckt har omkullkastat de tidigare rådande teorierna om universums innehåll och tolkningen av mätningar är en av de absolut hetaste frågorna inom fysiken.

Text och foto: Serena Nobili

Läs mer:
Breakthrough Prize web
OKC-bloggen
YT video The Dark Energy Problem