Göran Gustafssonprisen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Priser & utmärkelser
  6. Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen innebär fleråriga stora anslag till forskare i Sverige, som på detta sätt ges stora möjligheter att göra goda insatser inom molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

Pristagare från Stockholms universitet

År 1989 tillkom Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, där donationen uppgick till 270 miljoner kronor.