Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under sin högtidsdag den 31 mars. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Läs mer om donatorn Göran Gustafsson och Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning (KVA).