Foto: Niklas Björling
Fysikpristagaren Hiranya Peiris Foto: Niklas Björling


Förra året höjdes anslagen och numera rör det sig om 5,1 miljoner kronor vardera, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor. Göran Gustafssonprisen tilldelas årligen forskare som är högst 45 år gamla inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin. Landets universitet och högskolor nominerar kandidater, Kungliga Vetenskapsakademien granskar förslagen och pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Av de fem pristagarna år 2020 är två från Stockholms universitet.

Priset i fysik går till Hiranya Peiris, professor i fysik vid Stockholms universitet, som bland annat har intresserat sig för universums allra första ögonblick. Med hjälp av bilder från ett nytt teleskop i Chile hoppas hon nu att det ska bli möjligt att nå en större förståelse för den fundamentala fysik som styr universums utveckling – från begynnelsen till i dag.

Läs längre intervju med Hiranya Peiris: Framgångsrik fysiker som vill folkbilda

Foto: Niklas Björling
David Drew Foto: Niklas Björling

Priset i kemi går till David Drew, docent i biokemi vid Stockholms universitet, som studerar hur transporten av små molekyler i form av glukos och fruktos sker in i och ut ur den mänskliga cellen. Med hjälp av bättre grundläggande kunskap om hur processen går till hoppas han att det i framtiden ska vara möjligt att utveckla nya läkemedel.

Läs om David Drews forskning på KAW:s webbplats: Han söker ny kunskap om glukostransportörer på atomnivå

Övriga pristagare

Priset i matematik går i år till Elizabeth Wulcan, biträdande professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon använder verktyg från ett matematiskt område, analys, för att studera frågeställningar inom andra områden – geometri och algebra.

Priset i molekylär biologi går till Taija Mäkinen, professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, som studerar hur lymfkärl bildas. Lymfsystemet fyller en viktig funktion i kroppen och kopplas till en rad olika sjukdomstillstånd men det finns fortfarande luckor i vår kunskap om dess biologi.

Priset i medicin går till Petter Brodin, docent i immunologi vid Karolinska Institutet, som vill lära sig mer om immunsystemets utveckling hos nyfödda. Målsättningen är att kunna förbättra omhändertagandet av nyfödda och på så sätt förhindra att barnen utvecklar bland annat allergier och autoimmuna sjukdomar.

Läs längre texter om samtliga pristagare och deras forskning på Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats.

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen har funnits sedan 1991 och bakom priset finns Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen tillkom 1989 efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Göran Gustafsson kom från en liten by utanför Gällivare och gjorde sig en förmögenhet främst genom fastighetsaffärer. Han var på många sätt en föregångare som månade om naturen, bekymrade sig för miljöförstöring och ville ge tillbaka till samhället.