Juridiska fakulteten
Humanistiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

1994
Professor Hugh Ault
Professor Mogens Koktvedgaard
Professor Erling Selvig
1995
Advokat Bengt Bergendal
Professor Lord Wedderburn of Charlton
1996
Dr Karin Cornils
Domare Sven Norberg
1997
Under-Secretary-General Hans Corell
Professor Jon Bing
1998
Jur.kand. Gunnar Nord
Justitierådet Leif Thorsson
1999
Domare Leif Sevón
F.d. överåklagare Eric Östberg
2000
Professor Niklas Bruun
2001
F.d. lagman Henry Olsson
Professor Joseph Norton
2002
Jur.kand., red. Kerstin Ahlberg
Professor Jürgen Basedow
2003
Professor Jan Schröder
2004
Jur.kand. Sigvard Jarvin
F.d. JustR Hans-Gunnar Solerud
2005
Professor Kåre Lilleholt
Professor Alan Watson
2006
Professor Richard A. Falk
Professor Silvana Sciarra
2007
Lagman Mikael Mellqvist
Professor Frederik Zimmer
2008
Jur.kand. Peter Wallenberg
Professor Dan Frände
2009
Professor Okko Behrends
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg
2010
Domare Elisabeth Fura
2011
Pol.mag. , f.d. ambassadör Bo Kjellén
Professor Dinah L. Shelton
2012
Professor David B. Wilkins
Professor Annette Kur
2013
Jurist Lennart Aspegren
2014
Generaladvokat Eleanor Sharpston
2015
Advokat Anders Gernandt
2016
Professor Ellen Hey
2017
Advokat André Andersson
2018
Författare och journalist Lena ten Hoopen
2019
Advokat Johan Eriksson

Sidans topp

Humanistiska fakulteten

1994
Fil.lic. Jan Hedin
Direktör Harry Schein
Fil.lic. Bo Sommarström
1995
Arkivarie Bergljot Krohn Bucht
Författare Per Wästberg
1996
Bergsingenjör Nils Björkenstam
Fil.kand. Rune Helleday
1997
Fil.lic. Lars Erik Blomqvist
Professor Andrée Borillo
Skådespelare Erland Josephson
Fil.lic. Rolf Söderberg
1998
Fil.lic. Lars Cleve
Dr Tom Gunning
Kompositör Povel Ramel
Fil.lic. Bo Svensén
1999
Dr Herbert Blume
Professor Donald Davidson
Bokförläggare Per I. Gedin
Professor Birgit Åkesson
2000
Professor Galina Aleksandrovna Zolotova
Författare Bengt af Klintberg
2001
Professor Michael Holquist
Översättare Brita af Geijerstam
Förutv. chefred. Arne Ruth
2002
Förutv. överintendent Olle Granath
Professor Roy Andrew Miller
2003
Professor Dagfinn Føllesdal
Professor Seamus Heaney
Författare Gun-Britt Sundström
2004
Översättare Anders Bodegård
Författare Heidi von Born
Professor em. Heikki Paunonen
2005
Konservator Margaretha Klockhoff
Författare José Saramago
2006
Kompositör Robert Israel
Förste intendent Lena Rangström
2007
Dansforskare Susan Foster
Professor Michael Metzeltin
2008
Musiker, kompositör och kapellmästare Benny Andersson
Professor Boris Gasparov
2009
Professor Cecilia Lindqvist
Professor Michael Long
2010
Professor Peter Clark
Fil.mag. Catharina Grünbaum
Författare Ulf Stark
2011
Konstcurator och museichef David Neuman
Professor Beverley Skeggs
2012
Professor Marjatta Hietala
Professor Milton Núñez
2013
Professor Tom Moring
2014
Professor Elaine Aston
Professor Patricia K. Kuhl
Professor Francois Recanati
2015
Radiohistoriker Göran Elgemyr
2016
Professor Dmitrij Dobrovol'skij
Professor Marcia Landy
Författare Mario Vargas Llosa
2017
Journalist och författare Susan Faludi
Professor Ansgar Nünning
Tidigare fotbollsspelare, författare Lilian Thuram
2018
Forskare Nora Berend
Skådespelare Stina Ekblad
Arkeolog Ilga Zagorska
2019
Fotohistoriker och etnolog Eva Dahlman
Översättare och litteraturkritiker Kajsa Öberg Lindsten

Sidans topp

Samhällsvetenskapliga fakulteten

1994
Professor Martin Carnoy
Leg. psykoterapeut Eva Hedlund
Professor Lawrence Marks
1995
Professor Robert Cairns
Professor Paulo Freire
Professor William H. Starbuck
1996
Professor Amartya Sen
Professor Mark Granovetter
1997
Professor em. Charles E. Lindblom
Förre lektor Olle Halldén
1998
Professor Jon Elster
Leg. psykolog Birgit Hansson
Professor Philip Kotler
Förre ambassadör och gd Kjell Öberg
1999
Professor Barney Glaser
Socionom Leif Holgersson
FN:s särskilde rapportör i handikappfrågor Bengt Lindqvist
2000
Professor em. Michael Banton
Professor Ian I. Mitroff
2001
Professor Shirley Brice Heath
2002
Civilekonom Raoul Hasselgren
Ambassadör Helga Hernes
2003
Professor Thomas D. Borkovec
Psykolog Hédi Fried
Professor Harald Klingemann
2004
Professor Robert C. Bogdan
Professor em. Nils Christie
Professor Walter Müller
Adjunkt, fil.kand. Samuel Strandberg
2005
Professor Larry Percy
Professor Tom Snijders
Professor Tapani Valkonen
Professor Kay Warren
2006
Professor Gary W. Evans
2007
Professor William M. Adams
2008
Professor Timothy M. Smeeding
2009
Professor Daniel N. Stern
2010
Professor Sir Michael Marmot
Journalist/författare Ludvig Rasmusson
Professor Kirsten Simonsen
Politiker/ämbetsman/publicist Mats Svegfors
2011
Professor Thomas Hylland Eriksen
Professor Miriam Glucksmann
Professor Thomas H. Ollendick
2012
Professor Keith Banting
2013
Professor Frances Goldscheider
Professor Lawrence W. Sherman
Professor Bruce E. Wampold
2014
Professor em. Sandra Wallman
Professor Marie-Laure Djelic
2015
Professor Margaret-Ellen Pipe
Professor William E. Doolittle
2016
Professor Samuel L. Odom
Professor Phillip R. Shaver
2017
Professor Dorothy Sue Cobble
2018
Professor Susan Sandall
2019
Professor Axel van den Berg
Dr. Elizabeth Churchill

Sidans topp

Naturvetenskapliga fakulteten

1994
Professor Jean-Pierre Changeux
Professor Hans Frauenfelder
1995
Direktör Gunilla Brattberg
Professor George H. Denton
Professor Paul W. Ludden
1996
F.d. informationschef Anna-Greta Dyring
Professor Hermona Soreq
Professor Larry Lambe
Dr Daniel Treill
1997
Professor Sheldon Datz
Dr Donald G. Patterson
Professor Nicholas J. Shacleton
Professor Johannes F.G. Vliegenhart
1998
Professor Ivano Bertini
Professor James Holton
Professor Itzhak Ohad
Professor David Sugden
1999
Professor Josef Houstek
Professor Larry A. Mayer
Professor Ross Norstrom
Programmerare Linus Torvalds
2000
Professor Robert Costanza
Chefredaktör Elisabeth Kessler
Professor Paul Mayewski
Professor Gottfried Schatz
2001
Professor Edward J. Carpenter
Professor Domenico Rio
Professor Rubinstein
Professor Arndt Simon
2002
Dr Helgi Björnsson
Professor Sören Brunak
Meteorolog John Pohlman
Laborator Bengt Sjöstrand
2003
Professor Andrew Matus
Professor Ewa Swiezewska
2004
Forskningsingenjör Lennart Crona
Professor Zeev Luz
Dr Jurgenne Honculada Primavera
Vetenskapsjournalist Anna Schytt
2005
Professor Daniel R Brooks
Professor Bernard Golding
Professor Markku Kulmala
Associate professor Deborah A Mclennan
2006
Professor Robert B. Gennis
Professor Roger J. Summers
2007
Professor Johannes Oerlemans
2008
Vetenskapsredaktör Karin Bojs
Professor Norman Lederman
PhD David Nygren
Professor Stephen White
2009
Professor Paulo Artaxo
Professor János Mink
Professor James Whelan
2010
Professor Alison Berry
Journalist Victoria Dyring
Professor William Steffen
Professor Peter Wolynes
2011
Professor Markus Antonietti
Författare Claes Grundsten
Dr Sandra Knapp
2012
Professor Ray Dixon
Professor Katherine Freese
Kartograf Lars Granath
Professor Isabella Raffi
2013
Professor Frances H. Arnold
Professor Jón Egill Kristjánsson
Professor Öystein Hov
Peter Jenni, forskare vid CERN
Mattias Klum, naturfotograf och filmare
2014
Professor Maria João Ramos
Professor Lynne B. McCusker
Professor Walter Neupert
Professor Thomas Rossby
2015
Professor Jonathan Martin Harbor
Professor em. Heinz Langer
Professor Raymond Pierrehumbert
Professor Sandra L. Schmid
2016
Professor Philip D. Jones
Professor Xiaowey Zhuang
2017
Professor Elena Aprile
Adj.professor Johan Kuylenstierna
Professor Magdalena Titirici
Professor Gerard van der Geer
2018
Professor Sergio Albeverio
Professor Roland Beckmann
Professor Rita Colwell
Professor Ulrike Lohmann
2019
Professor Nora Underwood
Professor Frances Westley

Sidans topp