Forskningen som årets vinnare av Stockholmspriset i kriminologi utfört har avsevärt förbättrat möjligheterna att bekämpa skjutvapen-relaterat våld runt om i världen. I över fem decennier har pristagarnas evidensbaserade forskning belyst de positiva effekterna av restriktiv vapenlagstiftning och därmed stimulerat viktiga politiska initiativ för att begränsa våld orsakat av skjutvapen. Den ena pristagaren är ekonom och den andra är jurist, men båda har varit tongivande för att utveckla och tillämpa vetenskapen om kriminologi.

Trots dramatiska minskningar av skjutvapenrelaterade mord på vissa platser under de senaste decennierna, står mänskligheten fortfarande inför en stor utmaning. Hur minskar vi de globalt stadigt ökande antalen mord, självmord och olyckor orsakade av skjutvapen? År 2016 dog fler än 251.000 människor världen över till följd av skjutvapenrelaterade skador. Det är en ökning med 20% från 1990, då 209.000 människor dog till följd av samma sak.   

I Sverige har det dödliga skjutvapenvåldet ökat kraftigt – från 68 fall 2012 till 108 fall 2018.  I USA dör fler människor idag av våld orsakat av skjutvapen än i trafikolyckor. Globalt finns det idag över en miljard skjutvapen – 85% av dessa är privatägda.

Årets pristagare har utvecklat viktiga metoder för att påvisa och förstå vilken avgörande roll tillgång till skjutvapen har i relation till antalet dödsfall. De har på ett övertygande sätt kunnat bevisa att påståendet att tillgänglighet till skjutvapen inte skulle påverka volymen skador är falskt.

Pristagarnas arbete har varit avgörande för en hel generation forskare och de har gett politiska beslutsfattare avgörande bevis för att kunna vidta mer effektiva åtgärder för att på så sätt minska det massiva lidande som orsakas av skjutvapen.

Franklin E. Zimring
Franklin E. Zimring

I mitten av 1960-talet kunde Franklin Zimring och hans kolleger visa att våld med olika slags vapen resulterade i olika antal dödsfall per attack. Med sinnrika metoder för att definiera olika slags attacker kunde han påvisa stora skillnader i antalet dödsfall mellan attacker utförda med kniv, gevär, pistol och hagelgevär. Hans vidare forskning visade även att mordstatistiken hade mer att göra med tillgängligheten till skjutvapen än med brottsutvecklingen.   

I sin bok ”Crime is Not the Problem”, visade han till exempel att våldsbrottsligheten var högre i England än i USA, men att antalet dödsfall från våldsamma attacker var mycket högre i USA – som har ett betydligt större antal skjutvapen i privata händer.

Philip J. Cook
Philip J. Cook

På 1970-talet började Philip Cook att jämföra skillnader mellan tillgängligheten till skjutvapen i de 50 amerikanska delstaterna. Han kunde visa att antalet skjutvapen-relaterade självmord stod i stark korrelation till tillgängligheten till skjutvapen i respektive delstat. Därefter kunde han skapa en modell som kunde förutspå antalet skjutvapen-relaterade dödsfall i förhållande till antalet skjutvapen på en viss plats. Hans metod kunde även visa hur stor risken är att bli ihjälskjuten vid ett rån i en specifik delstat. Modellen används idag av många forskare för att studera en rad fenomen, bland annat hur stor risken är att polisen skjuter någon till döds.

 

Om pristagarna

Philip J. Cook, född 1946 i USA. Ph.D. 1973 vid University of California vid Berkeley, USA. ITT/Terry Sanford Professor Emeritus of Public Policy Studies och Professor Emeritus of Sociology and Economics, Duke University, Durham, NC, USA.

Franklin E. Zimring, född 1942, USA. J.D. 1967 vid University of Chicago Law School. William G. Simon Professor of Law vid the University of California i Berkeley, CA, USA.   

 

Om ”The Stockholm Prize in Criminology”

The Stockholm Prize in Criminology är ett internationellt pris som instiftats av den svenska regeringen och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delas ut för framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna.

Prisets syfte är att främja: ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå, en mer effektiv och human politik gällande behandlingen av brottslingar, ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder både inom rättsväsendet och det civila samhället, praxis för hjälp till brottsoffer samt till förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare. Prisceremonin hålls årligen i juni och sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Prissumman är 1.000.000 kronor.

 

För ytterligare information om priset, årets och tidigare års pristagare:

www.su.se/kriminologipriset 
www.criminologysymposium.com

 

För ytterligare information, eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: 

Max Lagerbäck, mobil 0722-51 55 50 alt. maxtcb@gmail.com

Juryns ordförande:

Professor Jerzy Sarnecki, Stockholms universitet.
e-post; jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Professor Lawrence Sherman, University of Cambridge och University of Maryland.
e-post; lawrence.sherman@crim.cam.ac.uk

Pristagare:

Philip J. Cook e-post; pcook@duke.edu

Franklin E. Zimring e-post;  fzimring@law.berkeley.edu