Grundare: Sveriges regering och Torsten Söderbergs stiftelse

Medgrundare: Jerry Lee Foundation och The Hitachi Mirai Foundation

Andra givare: Japanese Correctional Association och Ragnar Söderbergs stiftelse.

 

Prisadministration

Se kontaktuppgifter till höger.