Drottnings Silvia delar ut priset till Richard E. Tremblay
Drottnings Silvia delar ut priset till Richard E. Tremblay. Foto: Johan Jeppsson/IBL

The Stockholm Prize in Criminology, eller Stockholmspriset i kriminologi, är världens största och mest prestigefyllda pris inom området kriminologi. 2017 går utmärkelsen till professor Richard E. Tremblay, verksam i Dublin, Montreal och Paris. Prissumman är en miljon kronor.

Prisad för brottsförebyggande arbete

Professor Richard E. Tremblay tilldelas priset för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap. Tremblay har kombinerat denna forskning med noggranna tester av åtgärder som kan förändra vissa av dessa faktorer och leda till minskat våld och annan kriminalitet.

– Richard E. Tremblay belönas för sin forskning om orsaker till att vissa barn löper betydligt större risk än genomsnittet att utvecklas till grova våldsbrottslingar. Tremblays forskning har starkt bidragit till utveckling av effektiva metoder för att förebygga våld och annan grov brottslighet, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och en av två ordförande i prisjuryn.

Prisutdelning i Stockholms stadshus

Den 20 juni delades priset ut i samband The Stockholm Criminology Symposium.  Prisutdelningen skedde vid en ceremoni i Stockholms stadshus och prisutdelare var drottning Silvia.

Se prisutdelningen och läs mer

Prisceremonin filmades och går att ta del av i efterhand. På universitetets webbplats finns även mer information om priset och Richard E. Tremblays forskning.
Se filmen och läs mer.

Stockholm Criminology Symposium

The Stockholm Criminology Symposium arrangeras årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå). Det är en av världens tre stora internationella kriminologikonferenser, som under tre dagar samlar cirka 500 forskare, praktiker och beslutsfattare från hela världen, och presenterar det senaste inom internationell kriminologisk forskning. Läs mer.