Nomineringskriterier

Priset delas ut för framstående bedrifter dels inom kriminologisk forskning, dels inom den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Den nominerade måste vara en levande, fysisk person som är villig och har möjlighet att själv ta emot Stockholmspriset i kriminologi och hålla ett tacktal i Stockholm på ett givet datum.

Priset tilldelas en pristagare årligen men kan även delas av fler pristagare samtidigt. Prissumman uppgår till 1 miljon svenska kronor. En oavhängig jury väljer och utser pristagare efter inkomna nomineringar. Juryn består av medlemmar vilka representerar såväl forskningen som den praktiska tillämpningen.

Förslag på kandidater kan lämnas av tre valfria individuella kriminologer, valfritt kriminologiskt sällskap och/eller annan organisation som tillämpar eller arbetar med kriminologi.

Alla nomineringar måste skickas in i elektronisk form till Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi, webbformuläret finns här. Alla nomineringar ska göras på engelska. Kompletterande material, till exempel pdf-filer, ska skickas via mejl till nominations@criminologyprize.com.

Nomineringsperioden för 2021 års pris stänger 1 maj, 2020.

För mer information, kontakta:

jerzy.sarnecki@criminology.su.se

criminologyprize@su.se

 

2020 års vinnare av priset

Stockholmspriset i Kriminologi år 2020 har tilldelats Philip J. Cook och Franklin E. Zimring.
Läs mer om prisvinnarna och juryns motivering här.