Det delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

IREG Observatory placerar Stockholmspriset i Kriminologi på första plats i kategorin ”Akademiska priser inom samhällsvetenskap och humaniora”. Listan visar olika akademiska prisers anseende inom den akademiska världen. IREG:S lista är inte en direkt rankning av akademiska priser, utan ska snarare ses som ett riktmärke.

Prisets mål är att främja

  • utökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
  • effektivare och humanare offentlig politik avseende behandlingen av brottslingar
  • utökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
  • praxis för att hjälpa brottsoffer
  • förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Prissumman uppgår till minst 1 miljon kronor. Priset tilldelas en pristagare årligen men kan även delas av fler pristagare samtidigt. En oavhängig jury väljer och utser pristagare efter inkomna nomineringar. Juryn består av medlemmar vilka representerar såväl forskningen som den praktiska tillämpningen.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 och ceremonin sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium.