Självmord kopplat till gasens sammansättning

Mellan 1963 och 1975 skedde en plötslig minskning av självmord i England och Wales. Detta intresserade de brittiska kriminologerna Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew. 1988 publicerade de en rapport som visade att minskningen var en följd av att den kemiska sammansättningen av hushållsgasen hade ändrats. Det blev helt enkelt svårare att begå självmord bara genom att sätta på gasen. Slutsatsen blev att praktiska möjligheter att utföra en viss handling har stor betydelse för om handlingen kommer att äga rum eller inte.

Situationell brottsprevention

De två kriminologernas slutsatser gäller långt ifrån bara självmord utan rör allt mänskligt beteende, inte minst sannolikheten för om ett brott kommer att begås eller inte. Deras arbete har starkt bidragit till den snabba utvecklingen och tillämpningen av så kallad ”situationell brottsprevention” inom både offentlig och privat sektor. Clarke och Mayhew har visat att brottsförebyggande åtgärder ofta kan vara ganska enkla och ändå mycket effektiva. På många håll i världen, inte minst i Sverige, har det medfört kraftiga minskningar av bl.a. antalet inbrott, bilstölder och rån.

När Clarkes och Mayhews Crime as Opportunity publicerades 1976 blev den ett stort genombrott för teoriutvecklingen inom området brottsprevention. Den har bidragit till insikten att det inte bara är sociala och psykologiska faktorer som får människor att begå eller avstå från brott, utan även den fysiska utformningen av miljön. Karaktären på gatumiljö och byggnader, eller tillgängligheten till värdefulla föremål, kan påverka sannolikheten för att ett brott begås.

Ronald V. Clarkes och Patricia Mayhews arbete har på ett unikt sätt bidragit till en förändring av brottsförebyggande strategier över hela världen och har satt fokus på vad som kännetecknar de situationer där brott ofta begås. Det var juryns motivering när vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi tillkännagavs idag den 5 november.

 

Ronald V. Clarke

Ronald V. Clarke är professor vid School of Criminal Justice, Rutgers University. Han är också gästprofessor vid University College, London. Innan han lämnade sitt hemland Storbritannien 1984 för en flytt till USA var han under 15 år anställd vid den brittiska regeringens enhet för kriminologiforskning.  Clarke grundade och var redaktör för den årliga antologin Crime Prevention Studies, och har varit författare eller medförfattare till över 250 böcker och artiklar.
Mer om Ronald V. Clarke: www.newark.rutgers.edu/about-us/have-you-met-rutgers-newark/ronald-v-clarke
 

Patricia Mayhew

Patricia Mayhew är konsult inom kriminologi i Storbritannien och tidigare tjänsteman vid det brittiska inrikesdepartementet. Hon har också arbetat vid National Institute of Justice i Washington och vid Australian Institute of Criminology i Canberra. 2004-2008 var hon föreståndare för Crime and Justice Research Centre vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland. Idag är hon medlem av brittiska Statistics Authority’s Crime Statistics Advisory Committee. 1997 utnämnde drottning Elizabeth II henne till Officer of the Order of the British Empire för hennes betydelsefulla arbete inom kriminologin. 

Viktiga publikationer

P. Mayhew, R.V.G. Clarke, A. Sturman, J.M.Hough (1975). Crime as Opportunity. London: Home Office.

Clarke, R. V. (1983). Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope. Crime and Justice: An Annual Review of Research, 4, 225-256.

Clarke, Ronald V., and Pat Mayhew (1988). "The British gas suicide story and its criminological implications." Crime and justice 10: 79-116.

 

För ytterligare information

Juryns ordförande

Professor Jerzy Sarnecki, Stockholms universitet, tfn 08-16 21 02, mobil 070-3727839, e-post jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Professor Lawrence Sherman, University of Cambridge och University of Maryland, tfn +44 (0)1223 335 369, e-post Lawrence.Sherman@crim.cam.ac.uk,

Pristagare

Patricia Mayhew, mayhew3@btinternet.com, tel +001-753 399 3266.

Ronald V. Clarke, rclarke@newark.rutgers.edu, tel +001-973-353-1154.