Ett större officiellt bidrag godkändes av Sveriges Riksdag i december 2011 och den 11 maj 2012 undertecknades avtalet för den nya Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Torsten Söderbergs stiftelse har sedan, med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse, mycket generöst donerat de nödvändiga resterande medlen.

Jerry Lee Foundation, en av de urspungliga bidragsgivarna till priset, kommer, liksom den Tokyobaserade Hitachi Mirai Foundation, att fortsätta stödja priset i form av årliga bidrag, i egenskap av medgrundare.

Läs mer om stiftelsens bildande på Regeringskansliets webbplats.

Torsten Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs stiftelse grundades 1960 av Torsten och Wanja Söderberg och deras söner. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet, främst inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. Under 2012 delade stiftelsen ut anslag på sammanlagt mer än 142 miljoner kronor. Donationen till Stockholmspriset i kriminologi har gjorts till minne av Med. Dr. h.c. Edvard Söderberg.

The Jerry Lee Foundation

The Jerry Lee Foundation is dedicated primarily to reducing crime and enhancing education through research on what works to achieve these goals. The foundation is committed to solving social problems associated with poverty, especially in American inner cities that suffer from concentrated poverty. The foundation’s special concerns are elementary education and crime.

The Hitachi Mirai Foundation

The Hitachi Mirai Foundation is engaged in a wide range of activities including the prevention of juvenile crime and delinquency, the enhancement of correctional and rehabilitation services for prison inmates and reform school students, and the promotion of social understanding and cooperation on issues involving young people.

Stiftelsen styrelse

Stiftelsens styrelse består av Anne Ramberg (ordförande) samt ledamöterna Lars Hjalmar Wide, Maria Söderberg, Astrid Söderbergh Widding och Erik Grevholm. Sekreterare är Malin Andersson.