Små porösa kristaller väcker stora förhoppningar för framtiden. De kallas för zeoliter och har en optimal förmåga att få kemiska reaktioner att ske. Alla reaktioner är beroende av ytans storlek och zeoliter har en mycket stor yta. Porösa material som väger ett gram kan ha en yta lika stor som en fotbollsplan. I kristallernas små hålrum kan utvalda molekyler fångas in och reagera under kontrollerade former. Det gör att de kan användas för att separera olika ämnen eller skynda på kemiska reaktioner.
– Det var jätteroligt och mycket överraskande! Jag känner mig mycket hedrad över utmärkelsen och vill tacka alla som har stött mig genom åren, säger Xiaodong Zou

Arrheniusplaketten kommer att delas ut torsdagen den 29 november på Kemicentrum i Lund.

– Vi ser Xiaodong som en mycket värdig mottagare av Arrheniusplakett, hennes forskargrupp är världsledande när det gäller zeoliter och för både industrin och samhället kan den här forskningen innebära intressanta tillämpningar, säger Medaljnämndens ordförande Sven Lidin, professor i polymer- och materialkemi vid Lunds universitet

Mer om Xiaodong Zou och det ledande forskningsområdet materialkemi vid Stockholms universitet.