Göran Söderström disputerade 1972 vid Stockholms universitet med den biografiska avhandlingen "Strindberg och bildkonsten” och gav samtidigt ut konstnärsmonografin "Strindbergs måleri". Som universitetslärare i konstvetenskap har han varit verksam vid universiteten i Stockholm och Lund. 

Bland Söderströms senare skrifter om August Strindberg märks "Strindberg och homosexualiteten" i tidskriften lambda nordica 2002 och biografin "Strindberg - ett liv" 2013. Han har även skrivit ett flertal böcker om Stockholmshistoria.

Idag är Göran Söderström redaktör för tidskriften lambda nordica och tidigare har han arbetat vid Kommittén för stockholmsforskning, inklusive Stockholmia förlag, och för Stockholms skönhetsråd.