Motiveringen till att Kåre Bremer får medaljen lyder: ”Hans ledstjärna var alltid att universitetet måste vara och bli mera internationellt. Stockholms universitet blev också det första i Sverige att genomföra Bolognareformen. Kåre Bremers insatser för att sätta Stockholm på kartan som en kunskapsregion kan inte nog understrykas. Som känd botanist har han fått flera växter uppkallade efter sig.”

– Det är naturligtvis mycket roligt och hedrande att jag får medaljen, säger Kåre Bremer.

Årets medaljörer är:
- Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet 2004-januari 2013.
- Carin Götblad, fd länspolismästare i Stockholm (med juristexamen från Stockholms universitet)
- Sven-Harry Karlsson, byggmästare och konstmuseumgrundare.
- Erik Lallerstedt, krögare.
- Anita Persson, Strindbergskännare.
- Meg Westergren, skådespelare.

Stockholms stads finaste utmärkelse
S:t Eriksmedaljen är den finaste utmärkelsen som delas ut av Stockholms stad och det sker vid en middag i Stadshuset i maj. De första S:t Eriksmedaljörerna var Stadshusarkitekten Ragnar Östberg och bankdirektören Knut Wallenberg (1938). Sedan dess har de styrande i Stadshuset varje vår utsett medaljörerna.