Carl Folke. Foto: Stockholms universitet.
Carl Folke. Foto: Stockholms universitet.

Professor Carl Folke belönas för att han genom sitt ”engagemang för ämnesövergripande forskning” varit en ”pionjär när det gäller att förstå resiliens som utveckling som tjänar mänsklighetens bästa”

Den internationella sammanslutningen International Geographical Unions främsta pris, medaljen ”Planet and Humanity Medal” går till personer som har gjort stora insatser kring miljöfrågor. Bland tidigare mottagare finns Al Gore, Gro Harlem Brundtland and Nelson Mandela.

Carl Folke är professor och forskningsledare vid Stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.