Akademiintendent Inga Horndahl, professor Stefan Nordlund och professor Gunnar Svensson får Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band. Medaljen instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Inga Horndahl

Inga Horndahl började som sekreterare på dåvarande Strålningsbiologiska institutionen, men fick tidigt ett större uppdrag: att bistå med installations- och promotionshögtiden. Hon rekryterades till dåvarande Rektors kansli som handläggare, men med fortsatt ansvar för de akademiska högtiderna. Allt sedan invigningen av Aula Magna 1997 har Inga Horndahl haft en särskild relation till aulan, i synnerhet efter att hon 2005 blev chef för universitetets konferensservice, som ansvarar för verksamheten i aulan. Under sina år i universitetets tjänst har hon behållit sin diplomatiska fingertoppskänsla, till synes lekande lätt hållit givna budgetramar, alltid behållit sitt lugn under stress och sin glimt i ögat, och alltid haft ett vänligt ord till övers för alla som behövt det.

Stefan Nordlund

Stefan Nordlund har efter en lång och framgångsrik gärning som professor i biokemi, prefekt, sektions- och prodekanus samt dekanus för naturvetenskapliga fakulteten fortsatt att göra betydande ledningsinsatser för Stockholms universitet. Han har i kritiska skeenden trätt in som extern prefekt för två institutioner av central betydelse för lärarutbildningen och har som ordförande för styrgruppen för SciLifeLab i Stockholm hanterat det kritiska samarbetet mellan KI, KTH och SU.
Stefan Nordlund har även, bland mycket annat, spelat en viktig roll för universitetet externt, exempelvis som ordförande för Navarino Environmental Observatory i Grekland, för Vetenskapens hus och som representant för Stockholms universitet i Stiftelsen Vetenskapsstaden. Internt har han också under axlat viktiga uppdrag, bland annat som ordförande för Centrum för Universitetslärarutbildning.

Gunnar Svensson

Gunnar Svensson har efter en lång och framgångsrik gärning som professor i teoretisk filosofi, prefekt, prodekanus och dekanus för humanistiska fakulteten fortsatt att göra betydande insatser för Stockholms universitet. En av hans sista insatser som dekanus vad den fakultetsöverskridande kompromiss som innebar att områdesreformen med ett humanvetenskapligt och ett naturvetenskapligt område kunde genomföras vid universitetet. Störst extern synlighet har Gunnar Svenssons visstidsanställningsutredning fått, med stor genklang såväl politiskt och fackligt som rent generellt inom sektorn. Bland interna uppdrag kan ordförandeskapet för den så kallade LOGG-gruppen till stöd för Universitetskanslersämbetets förra utvärderingscykel nämnas, som väsentligt har utvecklat institutionernas eget kvalitetsarbete genom granskning av deras självvärderingar.

Medaljerna delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 30 september 2016.