Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Professor emerita Birgitta Bremer och professor emeritus Harry Flam får Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band. Medaljen instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Birgitta Bremer

Birgitta Bremer har som Professor Bergianus, anställd av Kungliga Vetenskapsakademien, verkat som adjungerad professor vid Stockholms universitet. Hon har under sin tid som Professor Bergianus starkt bidragit till att utveckla forskningen inom systematisk botanik vid universitetet. Samtidigt har hon, som föreståndare för Bergianska trädgården, på ett föredömligt sätt engagerat sig i och utvecklat både trädgårdens inre och yttre verksamhet. Birgitta Bremer har också alltid gentemot utomstående intressenter varit en kraftfull företrädare för Bergianska trädgårdens och Stockholms universitets intressen.

Harry Flam

Harry Flam har under en rad år som professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet spelat en central roll inom sitt forskningsfält. Han har som mångårig föreståndare vid Institutet för internationell ekonomi på ett avgörande sätt bidragit till institutets verksamhetsutveckling och starka expansion. Som extern prefekt vid Företagsekonomiska institutionen har han också gjort en insats av stor betydelse för universitetet. Harry Flam har innehaft en rad tunga samverkansuppdrag utanför universitetet, bland annat som ledamot av Finansdepartementets ekonomiska råd, och han är en skarp debattör i offentligheten.

Medaljerna delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 25 september 2015.