Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

 

 

Ishak Alaton, Ishak bey

Framlidne Ishak Alaton, Ishak bey, spelade en helt avgörande roll för etableringen av Stockholms universitets institut för Turkietstudier, som detta år firar femårsjubileum. Genom att ta ledningen och inspirera andra att följa i hans spår möjliggjorde han en substantiell extern finansiering och stöd från turkiska samarbetspartners som var av central betydelse både för institutets bredd och för dess internationella trovärdighet. Hans livslånga engagemang för demokrati och tolerans har varit en stor källa till inspiration. Hans egen starka kärlek till Sverige, alltsedan han på 1950-talet tillbringade några år här, den vackra svenska som han behöll genom åren, och hans stora solidaritet med detta initiativ från Stockholms universitet lämnar oss i djup tacksamhet. Må hans minne leva och hedras!

Agneta Bladh

Agneta Bladh, som disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 1987, har senare arbetat som utbildningsledare och senare kanslichef vid universitetet. Därefter har hon innehaft en lång rad viktiga ämbeten och uppdrag inom högskolesektorn såväl nationellt som internationellt, som statssekreterare, rektor med mera, och idag som både ordförande i Vetenskapsrådet och som regeringens särskilda utredare av internationalisering. Sina många prestigefyllda uppdrag till trots tvekade hon inte år 2011 att, i lojalitet med sitt alma mater, åta sig uppdraget som ordförande i biblioteksstyrelsen för Stockholms universitet, ett uppdrag som hon innehade under sex år. Hon fyllde sin roll som ordförande med kunskap och stort engagemang. Den omorganisation som genomfördes med hennes eget aktiva bistånd, där biblioteket införlivades i universitetsförvaltningen med bevarande av det nödvändiga inflytandet från kärnverksamheten, har blivit en reform av betydelse för de många viktiga frågor kring öppen vetenskap som biblioteket idag driver i den internationella frontlinjen, och därmed till gagn för hela Stockholms universitet.

Göran Scharmer

Göran Scharmer har, anställd av Kungliga Vetenskapsakademien, verkat som föreståndare för Institutet för solfysik sedan 1990 och som adjungerad professor vid Stockholms universitet. Scharmer har genom utomordentligt skicklig design och konstruktion av solteleskop och tillhörande instrument väsentligt utvecklat den markbaserade observationella solfysiken. Det svenska 1-metersteleskopet installerat 2002 på La Palma är idag ett världsledande forskningsinstrument och det vetenskapligt mest framgångsrika markbaserade solteleskopet. Efter att Stockholms universitet, med stöd av Vetenskapsrådet, 2013 tog över huvudmannaskapet för Institutet för solfysik från Kungliga Vetenskapsakademien har den vetenskapliga verksamheten under Scharmers ledning vuxit kraftigt och institutet är idag ett av de ledande forskningsinstituten i världen inom observationell solfysik. 

Utdelning i Stadshuset

Medaljerna delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 28 september 2018.