Rektor har beslutat att Sten Heckscher, före detta statsråd, statssekreterare, rikspolischef, kammarrättspresident, utredare, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, får Stockholms universitets stora guldmedalj, instiftad 1990.

Medaljen tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

Sten Heckscher har under sitt mångåriga ordförandeskap i styrelsen för Stockholms universitet med största engagemang och på ett enastående sätt verkat för universitetets bästa. Hans brinnande intresse för utbildningsfrågor, som annars inte sällan kommer i andra hand i strävan efter forskningsexcellens, har varit av avgörande betydelse för universitetets utveckling och inte minst för processen i samband med integreringen av Lärarhögskolan. De fortsatta band till lärosätet som kommit till uttryck genom hans kontinuerliga engagemang i autonomifrågor är också av största vikt för Stockholms universitet i framtiden.

Medaljen delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 26 september 2014.