Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. Pris för år 2017 går till Timo Boppart och Per Krusell vid Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet för artikeln ”Hur mycket vi arbetar – dåtid, nutid och framtid” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 1, 2017.

Juryns motivering:
En ökad robotisering och digitalisering sätter fokus på framtidens arbetsmarknad. En viktig policyfråga i den ekonomisk-politiska debatten är om jobb kommer att försvinna och stora grupper arbetstagare kommer att stå utan sysselsättning. Hur mycket kommer vi att arbeta i framtiden? Timo Boppart och Per Krusell visar i sin artikel att antalet arbetade timmar har minskat kontinuerligt sedan 1800-talet. Författarna utgår data på ett urval av OECD-länder för att visa hur arbetade timmar har förändrats över tiden. De finner att anledningen till färre arbetade timmar inte är att jobb har försvunnit utan att tekniska framsteg har ökat produktiviteten och att arbetsutbudet då har minskat.

Till följd av den ökade produktiviteten har människor valt att arbeta mindre. Detta går emot teoribildningen inom nationalekonomi som antar att arbetade timmar förväntas vara stabilt över tid och oberoende av produktivitetsutvecklingen. Författarnas slutsats är att digitalisering och robotisering inte kommer att leda till att jobb förvinner. Det är mer troligt, om produktiviteten fortsätter att öka, att människor kommer att fortsätta att arbeta mindre. Artikeln är välskriven och bygger på data som håller hög kvalitet. Forskningsresultaten har stor relevans för den aktuella ekonomisk-politiska debatten.