Nobel - pristagare & kommittéer

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Om oss
 5. Priser & utmärkelser
 6. Nobel - pristagare & kommittéer
© ® The Nobel Foundation

Nobelpristagare - forskare som förändrade världen

Nyfikenhet och viljan att förstå och förändra omvärlden ligger bakom många forskares upptäckter. Stockholms universitet har alltid värnat om att skapa goda forskningsmiljöer och den enskilde forskarens rätt själv kunna välja område, frågor, metoder och material.

Foto: Kungliga Vetenskapsakademien

Universitetets forskare i Nobelkommittéerna

Sekreterarposterna för kemi och ekonomisk vetenskap innehas av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom ingår flera av universitetets forskare i de kommittéer som utser pristagarna till Nobelpris och priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Pristagare från universitetet

 • Tomas Tranströmer. Foto: Albert Bonniers Förlag Tomas Tranströmer, litteratur 2011 Tomas Tranströmer (1931-2015) belönades 2011 med Nobelpriset i litteratur för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga.
 • Paul Crutzen, Copyright Nobelstiftelsen Paul Crutzen, kemi 1995 Paul Crutzen (f 1933) belönades med Nobelpriset i kemi 1995 för forskning om hur ozonet i vår atmosfär bildas och bryts ned.
 • Bild på George de Hevesy© Nobelstiftelsen George de Hevesy, kemi 1943 George de Hevesy (1885-1966) belönades 1943 med Nobelpriset i kemi för att han utvecklade metoden att använda isotoper för att spåra kemiska reaktioner och processer i kroppen.
 • Bild på von Euler© Nobelstiftelsen Hans von Euler-Chelpin, kemi 1929 Hans von Euler-Chelpin (1873-1964) belönades 1929 med Nobelpriset i kemi för sin forskning om sockerjäsning och enzymerna som är inblandade i de komplexa reaktionerna.
 • Bild på Arrhenius© Nobelstiftelsen Svante Arrhenius, kemi 1903 Svante Arrhenius (1859-1927) belönades 1903 med Nobelpriset i kemi för upptäckten av hur kemiska föreningar i lösning kan leda elektrisk ström.
 • Bild på Myrdal© Nobelstiftelsen Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Gunnar Myrdal (1898-1987) belönades 1974 med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sitt arbete inom penning- och konjunkturteori samt studier av sambandet mellan ekonomiska, sociala och institutionella förhållanden.