Nobel Lecture 2017. Photo: KVA.
Nobelföreläsningen 2017. Foto: KVA.
 

De officiella Nobelföreläsningarna hålls av årets pristagare i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper. Nobelföreläsningarna 2018 websänds live på www.kva.se och www.nobelprize.org.

Nobelföreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen anmälan. Aula Magna öppnar kl 8.40, föreläsningarna börjar kl 9.00. Observera att inte går att reservera plats.

Föreläsningarna hålls på engelska.