Människan har lärt sig jäsa fruktsafter sedan årtusenden. Hur en sockerlösning kan omvandlas till alkohol har ofta fått gudomliga förklaringar. Hans von Euler-Chelpin bidrog till att kasta ljus över de bakomliggande komplicerade kemiska processerna, som på samma gång är grunden för livets kemi.

Nedbrytningen av socker i den så kallade glykolysen styrs till stor del av enzymer. De här stora proteinerna håller igång de kemiska reaktionerna. Hans von Euler-Chelpin visade genom sin forskning om jästceller att även ett co-enzym är nödvändigt för att enzymerna ska kunna göra sitt jobb. Ämnet har förkortningen NAD och finns i alla organismer, där det är centralt med sin funktion att transportera elektroner mellan olika delar av cellen.

Forskningen om glykolysen spelar en avgörande roll för förståelsen av livet. De tio reaktionsstegen som bryter ned socker är grunden för en lång rad reaktioner i olika organismer. Förutom att omvandlas till etanol i jästceller ger det energi som håller igång våra celler och ger byggstenar till proteiner. Hans von Euler-Chelpins arbete lade en grund för den kunskapen. Han studerade också vitaminer och visade bland annat att färgämnen som betakaroten i grönsaker omvandlas till vitamin A i kroppen.

Tyskfödde Hans von Euler-Chelpin blev naturvetare under sin tid som ung konststudent. Ett intresse för färgers optiska egenskaper ledde till studier i kemi och fysik. Han kom 1897 till Stockholms högskola och blev professor här 1906. Det blev inledningen på hans framgångsrika forskarbana.

Hans von Euler-Chelpin delade nobelpriset i kemi 1929 med Arthur Harden.